Sách

Sách

Sách

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Phật tánh không nay không xưa

Phật tánh không thêm, không bớt, không thừa

Người thấy sanh tử dây dưa

Hai thứ không chạm chỗ xưa Niết Bàn.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Thiền Tông chẳng kiếm chẳng tìm

Chẳng quán, chẳng tưởng nhận liền tánh nghe

Tánh nghe, tánh thấy là bè

Đưa Người Thanh tịnh về miền quê xưa.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Như Lai dạy rõ cụ rằng

Ngọc châu như ý ở hằng nơi ta

Dù tìm được gần hay xa

Ngọc châu như ý thật là bỏ đi.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

- Tri kiến lập tri tức vô minh bổn

Tri kiến bất lập tri, tức tánh Niết Bàn

- Thiền tông không quán tưởng cầu

Ngồi thiền vạn kiếp vẫn sâu luân hồi.

Phật Hoàng Trần Nhân Tông dạy

Vọng tưởng mà cầu huyền linh

Là tìm sanh tử để mình vui chơi

Thiền tông Phật bảo mình Thôi

Thôi đi tất cả hết rồi trầm luân.

Phật Hoàng Trần Nhân Tông dạy

Tu Thiền mà Quán hay cầu

Chẳng khác đốt lửa giữa bầu bão giông

Thiền tông mà cố dụng công

Dụng công mà được bỏ sông cho rồi.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Cuộc sống hiện tại của ông

Là sống Nhân quả nên ông khổ sầu

Dù sống cao sang đến đâu

Cũng là luân chuyển không đâu an nhàn.

ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI DẠY

ĐẦU TIÊN NHƯ LAI THUYẾT ĐẠO MẦU

CÁC ÔNG TRIỆT NGỘ CHỖ THÂM SÂU

NHƯ LAI MỪNG CÁC ÔNG THẤU HIỂU

NGỌC CHÂU NHƯ Ý CHẲNG TÌM, CẦU.

ĐỨC LỤC TỔ HUỆ NĂNG DẠY

BỒ ĐỀ VỐN KHÔNG CÂY

SÁNG KHÔNG PHẢI NHỜ ĐÀI

XƯA NAY KHÔNG PHẢI VẬT

CHỖ NÀO DÍNH BỤI NHƠ.

NĂM ANH EM NGÀI KIỀU TRẦN NHƯ NÓI

DỤNG CÔNG TÌM KIẾM PHẬT LÀM CHI

TRỰC NHẬN CHÂN TÂM NGỘ TỨC THÌ

TRẦN KIA SAO SUYẾN PHẢI LÌA BỎ

TÂM KIA TỊNH SÁNG NHẬN NGAY ĐI.

ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI DẠY

THIỀN THANH LÀ NHẤT TỰ THIỀN

BUÔNG, DỪNG, THÔI, DỨT HẾT LIỀN TỬ SANH

Ở TRONG VẬT LÝ ĐUA TRANH

ĐUA TRANH CÀNG MẠNH TỬ SANH, KÉO MÌNH.

ĐỨC PHẬT HOÀNG TRẦN NHÂN TÔNG DẠY

THIỀN TÔNG THANH TỊNH MÀ TÙY DUYÊN

ĐÓI ĐẾN THÌ ĂN MỆT NGỦ LIỀN

TRONG NHÀ CÓ BÁU THÔI TÌM KIẾM

ĐỐI CẢNH VÔ TÂM CHỚ HỎI THIỀN.

Sách
Quyển 1: Tu theo Pháp môn nào của Đạo Phật dễ Giác Ngộ

Quyển 1: Tu theo Pháp môn nào của Đạo Phật dễ Giác Ngộ

Date post: 09/02/2017 03:02 PM

Nội dung Quyển 1 giới thiệu cơ bản về 6 pháp môn tu của nhà Phật như Thiền Tiểu Thừa, Trung Thừa, Thiền Đại Thừa, Tịnh...
Quyển 2: Những câu hỏi Thiền tông 1

Quyển 2: Những câu hỏi Thiền tông 1

Date post: 09/02/2017 03:02 PM

Nội dung Quyển 2 là những câu hỏi cao tột của những vị Phật tử, quý Thầy cũng như những vị Tiến sĩ Phật học dành...
Quyển 3: Hành đúng lời Phật dạy chắc chắn Giải thoát

Quyển 3: Hành đúng lời Phật dạy chắc chắn Giải thoát

Date post: 09/02/2017 03:02 PM

Nội dung Quyển 3 nói về tại sao hiện nay người Tu cũng như không Tu bị bệnh nhiều?
Quyển 4: Những câu hỏi về Thiền tông 2

Quyển 4: Những câu hỏi về Thiền tông 2

Date post: 09/02/2017 03:02 PM

Nội dung Quyển 4 là những câu hỏi rất hay được đặt cho vị Trưởng Ban
Quyển 5: Khai thị Thiền tông

Quyển 5: Khai thị Thiền tông

Date post: 09/02/2017 03:02 PM

Nội dung Quyển 5 nói về Dòng chảy của mạch nguồn Thiền tông; lời dạy sau cùng của Đức Phật trước khi nhập Niết B...
Quyển 6: Huyền ký của Đức Phật và những vị Ngộ thiền

Quyển 6: Huyền ký của Đức Phật và những vị Ngộ thiền

Date post: 09/02/2017 03:02 PM

Nội dung Quyển 6 nói về Bài kệ của Đức Phật nói về sự Ngộ thiền của ông Ma-Ha-Ca-Diếp
Quyển 7: Đức Phật dạy Tu Thiền tông và Công thức Giải Thoát

Quyển 7: Đức Phật dạy Tu Thiền tông và Công thức Giải Thoát

Date post: 09/02/2017 03:02 PM

Nội dung Quyển 7 nói về Cuộc đời, Xuất gia, Tu hành và Dạy đạo của Thái Tử Tất-Đạt-Đa; Đức Phật dạy về 10 pháp...
Quyển 9: Sách trắng Thiền tông

Quyển 9: Sách trắng Thiền tông

Date post: 09/02/2017 03:02 PM

Nội dung Quyển 9 nói về việc Đức Phật dạy Tám phần tuyệt mật truyền theo dòng Thiền tông để cung cấp cho những vị...
Quyển 10 – Huyền ký của Đức Phật truyền theo dòng Thiền tông

Quyển 10 – Huyền ký của Đức Phật truyền theo dòng Thiền tông

Date post: 09/02/2017 03:02 PM

Nội dung 10 nói về gói Huyền ký của Đức Phật truyền theo dòng Thiền tông để các vị Tổ sư Thiền tông tiếp nối dòng...
Quyển Chùa Thơ – Dấu ấn Như Lai thanh tịnh thiền – tác giả Hoàng Tịnh

Quyển Chùa Thơ – Dấu ấn Như Lai thanh tịnh thiền – tác giả Hoàng Tịnh

Date post: 09/02/2017 03:02 PM

Nội dung Quyển Chùa Thơ – Dấu ấn Như Lai thanh tịnh thiền là một đoạn ký sự của một nhóm độc giả và nhà khoa học,...
KỆ SÁM HỐI THIỀN TÔNG

KỆ SÁM HỐI THIỀN TÔNG

Date post: 15/02/2017 12:02 AM

Nam Mô Giáo Chủ Ta Bà Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Đức Thế Tôn: Chúng con xin trì tụng phẩm kinh này,...

 

 


 

NƠI TU TẬP GIÁC NGỘ VÀ GIẢI THOÁT

Bản quyền thuộc: thientong.com.vn

Website: http://thientong.com.vn - Email: chuathientongtandieu@gmail.com

Nơi dành cho những ai muốn Giác ngộ - Giải thoát.

 


            

Copyright © 2017 THIENTONG. All Rights Reserved.Design by Nina Co, Ltd
Đang online: 6 | Hôm nay: 115 | Hôm qua: 265 | Tổng truy cập: 801867
Đặt câu hỏi trực tuyến