Thiền Tông Học

Thiền Tông Học

Thiền Tông Học

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Phật tánh không nay không xưa

Phật tánh không thêm, không bớt, không thừa

Người thấy sanh tử dây dưa

Hai thứ không chạm chỗ xưa Niết Bàn.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Thiền Tông chẳng kiếm chẳng tìm

Chẳng quán, chẳng tưởng nhận liền tánh nghe

Tánh nghe, tánh thấy là bè

Đưa Người Thanh tịnh về miền quê xưa.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Như Lai dạy rõ cụ rằng

Ngọc châu như ý ở hằng nơi ta

Dù tìm được gần hay xa

Ngọc châu như ý thật là bỏ đi.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

- Tri kiến lập tri tức vô minh bổn

Tri kiến bất lập tri, tức tánh Niết Bàn

- Thiền tông không quán tưởng cầu

Ngồi thiền vạn kiếp vẫn sâu luân hồi.

Phật Hoàng Trần Nhân Tông dạy

Vọng tưởng mà cầu huyền linh

Là tìm sanh tử để mình vui chơi

Thiền tông Phật bảo mình Thôi

Thôi đi tất cả hết rồi trầm luân.

Phật Hoàng Trần Nhân Tông dạy

Tu Thiền mà Quán hay cầu

Chẳng khác đốt lửa giữa bầu bão giông

Thiền tông mà cố dụng công

Dụng công mà được bỏ sông cho rồi.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Cuộc sống hiện tại của ông

Là sống Nhân quả nên ông khổ sầu

Dù sống cao sang đến đâu

Cũng là luân chuyển không đâu an nhàn.

ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI DẠY

ĐẦU TIÊN NHƯ LAI THUYẾT ĐẠO MẦU

CÁC ÔNG TRIỆT NGỘ CHỖ THÂM SÂU

NHƯ LAI MỪNG CÁC ÔNG THẤU HIỂU

NGỌC CHÂU NHƯ Ý CHẲNG TÌM, CẦU.

ĐỨC LỤC TỔ HUỆ NĂNG DẠY

BỒ ĐỀ VỐN KHÔNG CÂY

SÁNG KHÔNG PHẢI NHỜ ĐÀI

XƯA NAY KHÔNG PHẢI VẬT

CHỖ NÀO DÍNH BỤI NHƠ.

NĂM ANH EM NGÀI KIỀU TRẦN NHƯ NÓI

DỤNG CÔNG TÌM KIẾM PHẬT LÀM CHI

TRỰC NHẬN CHÂN TÂM NGỘ TỨC THÌ

TRẦN KIA SAO SUYẾN PHẢI LÌA BỎ

TÂM KIA TỊNH SÁNG NHẬN NGAY ĐI.

ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI DẠY

THIỀN THANH LÀ NHẤT TỰ THIỀN

BUÔNG, DỪNG, THÔI, DỨT HẾT LIỀN TỬ SANH

Ở TRONG VẬT LÝ ĐUA TRANH

ĐUA TRANH CÀNG MẠNH TỬ SANH, KÉO MÌNH.

ĐỨC PHẬT HOÀNG TRẦN NHÂN TÔNG DẠY

THIỀN TÔNG THANH TỊNH MÀ TÙY DUYÊN

ĐÓI ĐẾN THÌ ĂN MỆT NGỦ LIỀN

TRONG NHÀ CÓ BÁU THÔI TÌM KIẾM

ĐỐI CẢNH VÔ TÂM CHỚ HỎI THIỀN.

Các bài khác
Bài kệ ngộ Thiền của ông Nguyễn Như Nhàn, Cà Mau

Ông Nguyễn Như Nhàn, sinh năm 1936, tại tỉnh Cà Mau, cư ngụ tại nhà số 210, Phạm Hồng Thám, khóm 2, P.4, TP. Cà Mau, Cà Mau. Khi ngộ thiền, ông có làm bài kệ 52 câu, bài thơ 4 câu, và 7 câu Khai – Thị – Ngộ – Nhập – Phật – Tri – Kiến như sau:

    Quê tôi đất mũi Cà Mau                 
Có hòn Đá Bạc, có chùa Từ Quang
    Người tu cũng có muôn ngàn
Tu thiền, niệm Phật, rất nhiều người tu.

    Cũng nhiều người biết công phu
Ít người biết được, cội nguồn Thiền tông
    Phước duyên, nhận được sách thiền
Của bác sỹ Thái là người quận Ba.

    Tặng cho bốn quyển sách thiền
Hỏi ra mới biết, người thân của Thầy
    Tôi truyền cho các bạn đây
Mong người nhận được ý Thầy truyền trao.

    Ít người hiểu được âm hao
Nhiều người còn chấp, vậy là bỏ đi
    Y theo lời dạy sách này
Người cùng chí hướng, mới tường tỏ tâm.

    Bằng không chẳng nói thêm lời
E rằng chẳng có lợi gì cho ta
    Nay tôi nhận được Thiền tông
Rõ ràng tự tánh, con mong được rồi.

    Từ nay, cần phải “Buông, Thôi”
Nếu còn chấp giữ, luân hồi phải mang
    Âm Dương, Vật lý Trần gian
Không “Dừng”, không “Dứt”, Niết bàn phải xa.

    Con theo đạo Phật Thích Ca
Thiền tông, thanh tịnh, hiểu ra vậy thì
    Giữ tâm rỗng lặng, hằng tri
Trở về quê cũ, tức thì không xa.

    “Buông” bỏ những việc đã qua
“Dứt” ngay tìm kiếm, là xa luân hồi
    Tu thiền, “Dứt” bỏ mà thôi
Tu thiền, rỗng lặng hằng tri.

    Đối cảnh, vô tâm vậy thì
Không cho dính mắc việc gì với nhau
    Các việc “Buông” bỏ mau mau
“Dứt” ngay tìm kiếm, tức thì nhận ra.

    Tự tánh, vốn ở trong ta
Phật tánh hiển lộ, nhận ra cấp kỳ
    Bổn tánh thanh tịnh, hằng tri
Tâm ta rỗng lặng, khắp trùm muôn phương.

    Tánh tình, thay đổi, chẳng vươn
Khắp trong, các cõi Ta bà này đây
    Hiểu được ý chỉ của Thầy
Con nguyền góp sức, truyền trao Nguồn thiền.

    Ai người có được phước duyên
Nhận được sách thiền, cố gắng mà tu
    Tu thiền “Dứt” bỏ công phu
“Buông, Dừng, Thôi, Dứt” là tu đúng rồi.

    Mong Thầy giúp đỡ chúng tôi
Tinh tấn, tu trì, nhận được tánh không
    Hôm nay, con đã biết không
Cũng nhờ nhận được Thiền tông “Đất Rồng”.

Và 4 câu thơ:

- Nguyễn sỹ tu hành đạo Thích Ca
– Như nhiên thanh tịnh rõ chân tà
- Nhàn cư cõi tục tâm vô nhiễm
– Tự độ mình, xong độ tha.

Và ông Nguyễn Như Nhàn cũng có làm bài thơ:

Khai – Thị – Ngộ – Nhập – Phật – Tri – Kiến như sau:

- Khai mở chơn tâm ngộ nhập thiền
- Thị hiện tâm không, rõ diệu huyền
– Ngộ đạo lòng mình luôn tự tại
– Nhập vào Bể tánh thanh tịnh yên
– Phật tánh nơi mình nay nhận được
– Tri ân Thầy, Tổ chỉ siêu nhiên
– Kiến tánh vô tâm nhận “Bảo” liền (1)

(1) Bảo châu, cũng gọi là Phật tánh.

Từ khóa:

 

 


 

NƠI TU TẬP GIÁC NGỘ VÀ GIẢI THOÁT

Bản quyền thuộc: thientong.com.vn

Website: http://thientong.com.vn - Email: chuathientongtandieu@gmail.com

Nơi dành cho những ai muốn Giác ngộ - Giải thoát.

 


            

Copyright © 2017 THIENTONG. All Rights Reserved.Design by Nina Co, Ltd
Đang online: 5 | Hôm nay: 53 | Hôm qua: 255 | Tổng truy cập: 791676
Đặt câu hỏi trực tuyến