Thiền Tông Học

Thiền Tông Học

Thiền Tông Học

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Phật tánh không nay không xưa

Phật tánh không thêm, không bớt, không thừa

Người thấy sanh tử dây dưa

Hai thứ không chạm chỗ xưa Niết Bàn.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Thiền Tông chẳng kiếm chẳng tìm

Chẳng quán, chẳng tưởng nhận liền tánh nghe

Tánh nghe, tánh thấy là bè

Đưa Người Thanh tịnh về miền quê xưa.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Như Lai dạy rõ cụ rằng

Ngọc châu như ý ở hằng nơi ta

Dù tìm được gần hay xa

Ngọc châu như ý thật là bỏ đi.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

- Tri kiến lập tri tức vô minh bổn

Tri kiến bất lập tri, tức tánh Niết Bàn

- Thiền tông không quán tưởng cầu

Ngồi thiền vạn kiếp vẫn sâu luân hồi.

Phật Hoàng Trần Nhân Tông dạy

Vọng tưởng mà cầu huyền linh

Là tìm sanh tử để mình vui chơi

Thiền tông Phật bảo mình Thôi

Thôi đi tất cả hết rồi trầm luân.

Phật Hoàng Trần Nhân Tông dạy

Tu Thiền mà Quán hay cầu

Chẳng khác đốt lửa giữa bầu bão giông

Thiền tông mà cố dụng công

Dụng công mà được bỏ sông cho rồi.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Cuộc sống hiện tại của ông

Là sống Nhân quả nên ông khổ sầu

Dù sống cao sang đến đâu

Cũng là luân chuyển không đâu an nhàn.

ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI DẠY

ĐẦU TIÊN NHƯ LAI THUYẾT ĐẠO MẦU

CÁC ÔNG TRIỆT NGỘ CHỖ THÂM SÂU

NHƯ LAI MỪNG CÁC ÔNG THẤU HIỂU

NGỌC CHÂU NHƯ Ý CHẲNG TÌM, CẦU.

ĐỨC LỤC TỔ HUỆ NĂNG DẠY

BỒ ĐỀ VỐN KHÔNG CÂY

SÁNG KHÔNG PHẢI NHỜ ĐÀI

XƯA NAY KHÔNG PHẢI VẬT

CHỖ NÀO DÍNH BỤI NHƠ.

NĂM ANH EM NGÀI KIỀU TRẦN NHƯ NÓI

DỤNG CÔNG TÌM KIẾM PHẬT LÀM CHI

TRỰC NHẬN CHÂN TÂM NGỘ TỨC THÌ

TRẦN KIA SAO SUYẾN PHẢI LÌA BỎ

TÂM KIA TỊNH SÁNG NHẬN NGAY ĐI.

ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI DẠY

THIỀN THANH LÀ NHẤT TỰ THIỀN

BUÔNG, DỪNG, THÔI, DỨT HẾT LIỀN TỬ SANH

Ở TRONG VẬT LÝ ĐUA TRANH

ĐUA TRANH CÀNG MẠNH TỬ SANH, KÉO MÌNH.

ĐỨC PHẬT HOÀNG TRẦN NHÂN TÔNG DẠY

THIỀN TÔNG THANH TỊNH MÀ TÙY DUYÊN

ĐÓI ĐẾN THÌ ĂN MỆT NGỦ LIỀN

TRONG NHÀ CÓ BÁU THÔI TÌM KIẾM

ĐỐI CẢNH VÔ TÂM CHỚ HỎI THIỀN.

Các bài khác
Bài kệ ngộ Thiền của ông La Ngọc Lâm, Quận 6

Ông La Ngọc Lâm, sinh năm 1955, tại Chợ Lớn, cư ngụ tại nhà số 551/34E, Phạm Văn Chí, P.7, Q. 6, Tp. HCM. Khi ngộ thiền ông có viết bài thơ như sau:

     Pháp Phật chẳng luận thấp cao
Thấp cao do bởi lòng người mà ra.
     Xưa nay lặn lội gần xa
Đi tầm chơn pháp thì ra vọng tầm.

     Pháp Phật chẳng nói xa gần
Nhận ngay tánh Thấy là xa luân hồi
     Bao năm hành pháp đúng thời
Một câu Mật chú đổi dời tâm con.

     Cộng thêm tréo cẳng tréo giò
Nhìn nhang, nhìn mũi, rún kia cứ trì
     Công phu niêm mật đúng thì
Nhập đàn bốn thất, cảnh trần còn nguyên.

     Thôi thôi phải niệm Di Đà
Lỡ không còn kịp thân đà mạng vong
     Ngỡ rằng Cực Lạc thong dong
Hiểu ra phương tiện khi xưa Phật truyền.

     May sao đọc sách Thánh hiền
Muốn dứt sanh tử nhận liền Tánh nghe
     Tánh Nghe, tánh Thấy là bè
Khi xưa Phật dạy nên “Dừng” đi con.

     Dù cho sông cạn núi mòn
Xưa nay pháp Phật vẫn còn Thiền tông
     Đời con hết kiếm hết mong
Giáo pháp giải thoát Thánh nhân đang truyền.

     Bây giờ ráng ngộ nghe con
Phật là trùm khắp giản đơn nhớ lòng
     Đừng nên suy tưởng viễn vong
Nhận ra Phật tánh lòng con hết sầu.

     Vì đây pháp Phật nhiệm mầu
Không quì không khẩn, không cầu lạy ai
     Bao năm con đã hiểu sai
Thì ra chơn pháp Như Lai đã truyền.

     Nhờ đọc được sách Thánh hiền
Thân tâm thanh tịnh môn thiền tuyệt hay
     Vọng tâm xuất phát từ đây
Không cần ngó đến Tánh trần tự đi.

     Bao năm mòn mỏi một khi
Thần hao khí tán lâm ly cõi Trần
     Bây giờ ngộ pháp thong dong
Tự tánh thanh tịnh còn mong nổi gì?

     Pháp Phật bất khả tư nghì
Nhận ra tánh Thấy, tánh Nghe Phật truyền
     Nhờ đọc được sách Thánh hiền
Một câu “Dừng, Dứt”, đứt ngay luân hồi!

     Phật ôi! Con đã ngộ rồi!
Tự tánh thanh tịnh đổi dời đời con
     Từ nay hết não hết phiền
Dứt ngay sinh tử về miền quê xưa.

     Tu thiền đừng chọn sớm trưa
Hai lăm thế kỷ khi xưa Phật truyền
     Phật trao chỉ một môn thiền
Rơi vào Bể tánh là đây Niết Bàn.

     Từ nay con được bình an
Con đến Tân Diệu nhìn sang Phật đài
     Đời con liền được đổi thay
Thấy hoa sen nở con nay mỉm cười.

Từ khóa:

 

 


 

NƠI TU TẬP GIÁC NGỘ VÀ GIẢI THOÁT

Bản quyền thuộc: thientong.com.vn

Website: http://thientong.com.vn - Email: chuathientongtandieu@gmail.com

Nơi dành cho những ai muốn Giác ngộ - Giải thoát.

 


            

Copyright © 2017 THIENTONG. All Rights Reserved.Design by Nina Co, Ltd
Đang online: 6 | Hôm nay: 685 | Hôm qua: 300 | Tổng truy cập: 775086
Đặt câu hỏi trực tuyến