Về Cõi Vô Sanh, Có Phải Là Hồn Tiêu Phách Tán Không?

Về Cõi Vô Sanh, Có Phải Là Hồn Tiêu Phách Tán Không?

Về Cõi Vô Sanh, Có Phải Là Hồn Tiêu Phách Tán Không?

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Phật tánh không nay không xưa

Phật tánh không thêm, không bớt, không thừa

Người thấy sanh tử dây dưa

Hai thứ không chạm chỗ xưa Niết Bàn.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Thiền Tông chẳng kiếm chẳng tìm

Chẳng quán, chẳng tưởng nhận liền tánh nghe

Tánh nghe, tánh thấy là bè

Đưa Người Thanh tịnh về miền quê xưa.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Như Lai dạy rõ cụ rằng

Ngọc châu như ý ở hằng nơi ta

Dù tìm được gần hay xa

Ngọc châu như ý thật là bỏ đi.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

- Tri kiến lập tri tức vô minh bổn

Tri kiến bất lập tri, tức tánh Niết Bàn

- Thiền tông không quán tưởng cầu

Ngồi thiền vạn kiếp vẫn sâu luân hồi.

Phật Hoàng Trần Nhân Tông dạy

Vọng tưởng mà cầu huyền linh

Là tìm sanh tử để mình vui chơi

Thiền tông Phật bảo mình Thôi

Thôi đi tất cả hết rồi trầm luân.

Phật Hoàng Trần Nhân Tông dạy

Tu Thiền mà Quán hay cầu

Chẳng khác đốt lửa giữa bầu bão giông

Thiền tông mà cố dụng công

Dụng công mà được bỏ sông cho rồi.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Cuộc sống hiện tại của ông

Là sống Nhân quả nên ông khổ sầu

Dù sống cao sang đến đâu

Cũng là luân chuyển không đâu an nhàn.

ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI DẠY

ĐẦU TIÊN NHƯ LAI THUYẾT ĐẠO MẦU

CÁC ÔNG TRIỆT NGỘ CHỖ THÂM SÂU

NHƯ LAI MỪNG CÁC ÔNG THẤU HIỂU

NGỌC CHÂU NHƯ Ý CHẲNG TÌM, CẦU.

ĐỨC LỤC TỔ HUỆ NĂNG DẠY

BỒ ĐỀ VỐN KHÔNG CÂY

SÁNG KHÔNG PHẢI NHỜ ĐÀI

XƯA NAY KHÔNG PHẢI VẬT

CHỖ NÀO DÍNH BỤI NHƠ.

NĂM ANH EM NGÀI KIỀU TRẦN NHƯ NÓI

DỤNG CÔNG TÌM KIẾM PHẬT LÀM CHI

TRỰC NHẬN CHÂN TÂM NGỘ TỨC THÌ

TRẦN KIA SAO SUYẾN PHẢI LÌA BỎ

TÂM KIA TỊNH SÁNG NHẬN NGAY ĐI.

ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI DẠY

THIỀN THANH LÀ NHẤT TỰ THIỀN

BUÔNG, DỪNG, THÔI, DỨT HẾT LIỀN TỬ SANH

Ở TRONG VẬT LÝ ĐUA TRANH

ĐUA TRANH CÀNG MẠNH TỬ SANH, KÉO MÌNH.

ĐỨC PHẬT HOÀNG TRẦN NHÂN TÔNG DẠY

THIỀN TÔNG THANH TỊNH MÀ TÙY DUYÊN

ĐÓI ĐẾN THÌ ĂN MỆT NGỦ LIỀN

TRONG NHÀ CÓ BÁU THÔI TÌM KIẾM

ĐỐI CẢNH VÔ TÂM CHỚ HỎI THIỀN.

Các bài khác
Về Cõi Vô Sanh, Có Phải Là Hồn Tiêu Phách Tán Không?

Kính gởi: Ban Quản trị chùa Thiền tông Tân Diệu Con tên:Võ Thị Tuyết Vy Hiện cư ngụ tại phường Bửu Long Biên Hòa Đồng Nai Con xin hỏi ban quản trị chùa Thiền tông Tân Diệu hai câu hỏi là:

Câu 1: Khi con ngủ trong giấc mơ con thấy có 2 vị nói với con: giờ ta sẽ thổi cho ngươi phìn ra coi ngươi làm gì. Con liền nói ta sẽ dùng thanh tinh thiền cho các ông biết tay, liền khi đó con thanh tịnh thì người con xẹp xuống và 2 vị kia văng ra và tan biến. Cho con hỏi đây là vọng tưởng nên ngủ nó tuông ra, trong giấc ngủ con vẫn nhớ thanh tịnh thiền vậy có phải công thức thanh tịnh đã lưu vào tàng thức của con không ạ?

Câu 2: Con người có trung ấm thân là do khối nghiệp mình đã tạo; Nếu ta còn tạo nghiệp lành hoặc dữ nơi vật lý này thì khi chết bắt buộc trung ấm thân này tiếp tục tái sinh để thọ thân khác tuỳ theo nghiệp mình đã tạo. Vậy thì nếu như 1 người đang tu theo thiền tông không có đầy đủ công đức để về phật giới và cũng không tạo thêm nghiệp lành hoặc dữ nữa, vậy người này khi mất thân sẽ đi về đâu? Có phải đi về cõi vô sanh tức là hồn tiêu phách tán không? Con xin cám ơn.

BAN QUẢN TRỊ CHÙA THIỀN TÔNG TÂN DIỆU ĐÁP:

CÂU 1: Phần này có 2 trường hợp: 1/- Vị nào “Kiến Tánh” gặp trường hợp nêu trên là đúng. 2/- Còn người chưa “Kiến Tánh” mà thấy như trên là ảo mộng. Phần này tự mình biết.

Câu 2: Phải hiểu 3 ý như sau: Mang sắc thân là đã thọ nghiệp rồi. 1/- Tạo nghiệp phước Dương, thì bị luật nhân quả luân hồi nơi trái đất này kéo đi vãng sanh đến các cõi Trời hay nước Tịnh Độ sinh sống hưởng phước. Khi hưởng hết nghiệp phước Dương rồi, quay trở lại thế giới loài Người sống tiếp và tạo nghiệp khác. 2/- Tạo nghiệp Ác đức, thì cũng bị nhân quả luân hồi kéo mình đến nơi nào phù hợp với việc làm Ác của mình để trả quả. Khi trả quả xong, được quay trở lại thế giới loài người tạo nghiệp mới, luân hồi đi nơi khác. 3/- Tạo công đức, nếu được truyền Bí mật Thiền tông, biết được đường về Phật giới, tức vào thế giới Vô sanh. Nếu công đức không đủ thì sống ở thế giới loài người sống nữa. * Hồn tiêu phách tán có ý nghĩa như sau: - Hồn đây, là chỉ cho 2 phần: A- Trung Ấm Thân. B- Vong Linh. Hương Hồn. Cô Hồn. Các phần này, khi vị nào vào Phật giới, thì các phần này tự nhiên tiêu mất, nên người thế gian gọi là “Hồn tiêu phách tán”.

 

 


 

NƠI TU TẬP GIÁC NGỘ VÀ GIẢI THOÁT

Bản quyền thuộc: thientong.com.vn

Website: http://thientong.com.vn - Email: chuathientongtandieu@gmail.com

Nơi dành cho những ai muốn Giác ngộ - Giải thoát.

 


            

Copyright © 2017 THIENTONG. All Rights Reserved.Design by Nina Co, Ltd
Đang online: 12 | Hôm nay: 235 | Hôm qua: 274 | Tổng truy cập: 799118
Đặt câu hỏi trực tuyến