10 Triệu Người Biết Công Thức Tu Tập, Chỉ Có 1 Người Thành Phật, Còn Lại Uổng Công Hết Sao?

10 Triệu Người Biết Công Thức Tu Tập, Chỉ Có 1 Người Thành Phật, Còn Lại Uổng Công Hết Sao?

10 Triệu Người Biết Công Thức Tu Tập, Chỉ Có 1 Người Thành Phật, Còn Lại Uổng Công Hết Sao?

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Phật tánh không nay không xưa

Phật tánh không thêm, không bớt, không thừa

Người thấy sanh tử dây dưa

Hai thứ không chạm chỗ xưa Niết Bàn.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Thiền Tông chẳng kiếm chẳng tìm

Chẳng quán, chẳng tưởng nhận liền tánh nghe

Tánh nghe, tánh thấy là bè

Đưa Người Thanh tịnh về miền quê xưa.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Như Lai dạy rõ cụ rằng

Ngọc châu như ý ở hằng nơi ta

Dù tìm được gần hay xa

Ngọc châu như ý thật là bỏ đi.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

- Tri kiến lập tri tức vô minh bổn

Tri kiến bất lập tri, tức tánh Niết Bàn

- Thiền tông không quán tưởng cầu

Ngồi thiền vạn kiếp vẫn sâu luân hồi.

Phật Hoàng Trần Nhân Tông dạy

Vọng tưởng mà cầu huyền linh

Là tìm sanh tử để mình vui chơi

Thiền tông Phật bảo mình Thôi

Thôi đi tất cả hết rồi trầm luân.

Phật Hoàng Trần Nhân Tông dạy

Tu Thiền mà Quán hay cầu

Chẳng khác đốt lửa giữa bầu bão giông

Thiền tông mà cố dụng công

Dụng công mà được bỏ sông cho rồi.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Cuộc sống hiện tại của ông

Là sống Nhân quả nên ông khổ sầu

Dù sống cao sang đến đâu

Cũng là luân chuyển không đâu an nhàn.

ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI DẠY

ĐẦU TIÊN NHƯ LAI THUYẾT ĐẠO MẦU

CÁC ÔNG TRIỆT NGỘ CHỖ THÂM SÂU

NHƯ LAI MỪNG CÁC ÔNG THẤU HIỂU

NGỌC CHÂU NHƯ Ý CHẲNG TÌM, CẦU.

ĐỨC LỤC TỔ HUỆ NĂNG DẠY

BỒ ĐỀ VỐN KHÔNG CÂY

SÁNG KHÔNG PHẢI NHỜ ĐÀI

XƯA NAY KHÔNG PHẢI VẬT

CHỖ NÀO DÍNH BỤI NHƠ.

NĂM ANH EM NGÀI KIỀU TRẦN NHƯ NÓI

DỤNG CÔNG TÌM KIẾM PHẬT LÀM CHI

TRỰC NHẬN CHÂN TÂM NGỘ TỨC THÌ

TRẦN KIA SAO SUYẾN PHẢI LÌA BỎ

TÂM KIA TỊNH SÁNG NHẬN NGAY ĐI.

ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI DẠY

THIỀN THANH LÀ NHẤT TỰ THIỀN

BUÔNG, DỪNG, THÔI, DỨT HẾT LIỀN TỬ SANH

Ở TRONG VẬT LÝ ĐUA TRANH

ĐUA TRANH CÀNG MẠNH TỬ SANH, KÉO MÌNH.

ĐỨC PHẬT HOÀNG TRẦN NHÂN TÔNG DẠY

THIỀN TÔNG THANH TỊNH MÀ TÙY DUYÊN

ĐÓI ĐẾN THÌ ĂN MỆT NGỦ LIỀN

TRONG NHÀ CÓ BÁU THÔI TÌM KIẾM

ĐỐI CẢNH VÔ TÂM CHỚ HỎI THIỀN.

Các bài khác
10 Triệu Người Biết Công Thức Tu Tập, Chỉ Có 1 Người Thành Phật, Còn Lại Uổng Công Hết Sao?

10 Triệu Người Biết Công Thức Tu Tập, Chỉ Có 1 Người Thành Phật, Còn Lại Uổng Công Hết Sao? ****** Đặng Phương Thành trên facebook hỏi?

Kính thưa Trưởng Ban chùa Tân Diệu, con có đọc được Huyền Ký quyển 10, có viết: 1000 người tu mới có 1 người hiểu Giác Ngộ, 10 triệu người tu, mới có 1 người biết công thức tu tập, 10 triệu người biết công thức tu tập, chỉ có 1 người thành Phật. Nếu như vậy, thì thế giới này, có mấy ai trở về quê cũ được đâu ạ? Vậy những người không về quê cũ được là tu uổng công hết rồi sao, thưa Trưởng Ban? Làm người quá khổ, ai lại muốn mãi Luân Hồi? Con cảm ơn Thầy ạ.

BAN QUẢN TRỊ CHÙA THIỀN TÔNG TÂN DIỆU ĐÁP:

Câu 1: Đáp cho Đặng Phương Thành trên facebook. - Vì quá khó nên cả đời Đức Phật chỉ độ có 15 vị. Còn hiện nay, cả thế giới này có trên 2 tỷ người tu theo đạo Phật, chỉ có vài trăm người giác ngộ, còn giải thoát thì chưa thấy ai. - Biết làm người là khổ nên đi tu để giải thoát, nhưng không thấy ông Thầy nào tu giải thoát cả, mà chỉ thấy tất cả những ông hay bà Thầy tu theo đạo Phật, muốn người đến chùa lạy Phật và “giải ngân” cho Thầy thôi. - Vì vậy, cả thế giới này, không có chùa nào ghi chữ: “Vào chùa Thầy, Thầy dạy tu giải thoát”, mà các Thầy dạy, lạy Phật, cúng tiền cho Thầy, Thầy chứng minh công đức cho, cúng càng nhiều công đức càng to. - Thầy tu mà còn không biết công thức giải thoát, mà chỉ biết người đến chùa “giải ngân” cho mình thôi. - Còn người đến chùa lại không chịu tìm hiểu lời Đức Phật dạy giác ngộ là gì, giải thoát là sao, mà cứ cắm đầu lạy Phật xin công đức. - Vì không chịu tìm hiểu kỹ nay, nên bị mấy ông, bà Thầy lợi dụng sự ngu muội này, ông, bà Thầy bảo: - Cúng tiền cho Thầy càng nhiều, Thầy chứng minh công đức nhiều cho. Nhiều người đồn rằng: Cất chùa mau lấy lại vốn và giàu rất nhanh lắm, nên cùng nhau cất chùa. Vì vậy, hiện nay chùa mọc lên rất nhều, mà những người cất chùa này, những lời dạy bình thường của Phật mà cũng không biết, làm mất đi giáo lý tuyệt vời của Đức Phật dạy cho loài Người. BAN QUẢN TRỊ CHÙA THIỀN TÔNG TÂN DIỆU

 

 


 

NƠI TU TẬP GIÁC NGỘ VÀ GIẢI THOÁT

Bản quyền thuộc: thientong.com.vn

Website: http://thientong.com.vn - Email: chuathientongtandieu@gmail.com

Nơi dành cho những ai muốn Giác ngộ - Giải thoát.

 


            

Copyright © 2017 THIENTONG. All Rights Reserved.Design by Nina Co, Ltd
Đang online: 17 | Hôm nay: 242 | Hôm qua: 274 | Tổng truy cập: 799157
Đặt câu hỏi trực tuyến