BIẾT LỖI NƠI MÌNH. ĐỪNG BIẾT LỖI NƠI NGƯỜI KHÁC PHẢI HIỂU THẾ NÀO?

BIẾT LỖI NƠI MÌNH. ĐỪNG BIẾT LỖI NƠI NGƯỜI KHÁC PHẢI HIỂU THẾ NÀO?

BIẾT LỖI NƠI MÌNH. ĐỪNG BIẾT LỖI NƠI NGƯỜI KHÁC PHẢI HIỂU THẾ NÀO?

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Phật tánh không nay không xưa

Phật tánh không thêm, không bớt, không thừa

Người thấy sanh tử dây dưa

Hai thứ không chạm chỗ xưa Niết Bàn.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Thiền Tông chẳng kiếm chẳng tìm

Chẳng quán, chẳng tưởng nhận liền tánh nghe

Tánh nghe, tánh thấy là bè

Đưa Người Thanh tịnh về miền quê xưa.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Như Lai dạy rõ cụ rằng

Ngọc châu như ý ở hằng nơi ta

Dù tìm được gần hay xa

Ngọc châu như ý thật là bỏ đi.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

- Tri kiến lập tri tức vô minh bổn

Tri kiến bất lập tri, tức tánh Niết Bàn

- Thiền tông không quán tưởng cầu

Ngồi thiền vạn kiếp vẫn sâu luân hồi.

Phật Hoàng Trần Nhân Tông dạy

Vọng tưởng mà cầu huyền linh

Là tìm sanh tử để mình vui chơi

Thiền tông Phật bảo mình Thôi

Thôi đi tất cả hết rồi trầm luân.

Phật Hoàng Trần Nhân Tông dạy

Tu Thiền mà Quán hay cầu

Chẳng khác đốt lửa giữa bầu bão giông

Thiền tông mà cố dụng công

Dụng công mà được bỏ sông cho rồi.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Cuộc sống hiện tại của ông

Là sống Nhân quả nên ông khổ sầu

Dù sống cao sang đến đâu

Cũng là luân chuyển không đâu an nhàn.

ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI DẠY

ĐẦU TIÊN NHƯ LAI THUYẾT ĐẠO MẦU

CÁC ÔNG TRIỆT NGỘ CHỖ THÂM SÂU

NHƯ LAI MỪNG CÁC ÔNG THẤU HIỂU

NGỌC CHÂU NHƯ Ý CHẲNG TÌM, CẦU.

ĐỨC LỤC TỔ HUỆ NĂNG DẠY

BỒ ĐỀ VỐN KHÔNG CÂY

SÁNG KHÔNG PHẢI NHỜ ĐÀI

XƯA NAY KHÔNG PHẢI VẬT

CHỖ NÀO DÍNH BỤI NHƠ.

NĂM ANH EM NGÀI KIỀU TRẦN NHƯ NÓI

DỤNG CÔNG TÌM KIẾM PHẬT LÀM CHI

TRỰC NHẬN CHÂN TÂM NGỘ TỨC THÌ

TRẦN KIA SAO SUYẾN PHẢI LÌA BỎ

TÂM KIA TỊNH SÁNG NHẬN NGAY ĐI.

ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI DẠY

THIỀN THANH LÀ NHẤT TỰ THIỀN

BUÔNG, DỪNG, THÔI, DỨT HẾT LIỀN TỬ SANH

Ở TRONG VẬT LÝ ĐUA TRANH

ĐUA TRANH CÀNG MẠNH TỬ SANH, KÉO MÌNH.

ĐỨC PHẬT HOÀNG TRẦN NHÂN TÔNG DẠY

THIỀN TÔNG THANH TỊNH MÀ TÙY DUYÊN

ĐÓI ĐẾN THÌ ĂN MỆT NGỦ LIỀN

TRONG NHÀ CÓ BÁU THÔI TÌM KIẾM

ĐỐI CẢNH VÔ TÂM CHỚ HỎI THIỀN.

Các bài khác
BIẾT LỖI NƠI MÌNH. ĐỪNG BIẾT LỖI NƠI NGƯỜI KHÁC PHẢI HIỂU THẾ NÀO?

BIẾT LỖI NƠI MÌNH. ĐỪNG BIẾT LỖI NƠI NGƯỜI KHÁC PHẢI HIỂU THẾ NÀO? 

Chúng tôi xin nói rõ:

Ngày xưa, Đức Phật sống được với cái thanh tịnh Phật tánh của chính Ngài, nên những lời chửi của những thầy Bà La Môn không dính với Đức Phật là nguyên lý này. Con người thật sự đạt được thanh tịnh phải có 4 phần như sau: 1- Về thân: - Cảm nhận như không có thân mình, nghe rất an vui rất kỳ lạ. Khi đi, chân như không chạm đất. Khi nằm, thân như không chạm giường. Khi ngồi, thân như không chạm ghế. Khi ngủ, thấy cảnh mộng hoàn toàn sáng suốt, v.v… 2- Về Tâm vật lý: - Thấy, trước kia hay phân biệt, nay cái phân biệt tự nhiên không có, mà chỉ thấy ở trạng thái không dính vào ngoại cảnh, cảnh vật là cảnh vật, tâm không duyên theo. 3- Nghe: Trước kia nghe hay phân biệt, nay cái phân biệt của tánh nghe không có, mà chỉ nghe ở trạng thái không dính vào tiếng động, nghe thông suốt và xa xăm. 4- Biết (Tri): Biết những việc xảy ra trước mắt, rõ ràng và tường tận, thấu đáo, không lầm lẫn như trước kia. Trên đây, chúng tôi chỉ về thân tứ đại, tánh Thấy, tánh Nghe, tánh Biết, là cái dụng của Ý trong Tánh. Đức Phật nói gọn chỗ này là Phật tánh. Người phàm phu không biết, nên gọi chỗ này là Linh hồn, còn nói theo cái biết của vật lý là Tâm thức. Trưởng ban nói với cụ Mạc Thiên Ánh: - Cụ nên cố gắng, đây là dịp may cho cụ, không phải ai cũng chỉ tường tận như vầy. Cụ có chí lớn tu theo Thiền tông, không cần phải theo lộ trình hành thiền, cụ chỉ cần cố gắng trực nhận ra Phật tánh của chính mình và sống trong Phật tánh ấy là đủ. Cuốn sách nhỏ này, chúng tôi viết ra chỉ dành riêng cho những ai muốn tu theo Thiền tông mà không đủ khả năng trực nhận Phật tánh của chính mình, nên chúng tôi mới dẫn đi theo lộ trình vào Bể tánh Thanh tịnh Phật giới. Trên lộ trình này, bắt buộc phải có những hiện tượng xãy ra, chúng tôi xin chỉ cho cụ thật rõ từng hiện tượng một cho cụ hiểu để không bị sai lầm: Hiện tượng thứ nhất của tâm vật lý: Khi các căn bên trong và trần cảnh bên ngoài của cụ không dính nhau, sẽ có một khoảng trống giữa tâm và cảnh. Do đó, các thứ của cụ chứa trong tàng thức của tánh người từ vô lượng kiếp đến nay, nay có khoảng trống nên các thứ nói trên nó tuôn đổ ra những thứ thanh cao hay phàm tục. Nếu cụ biết được chỗ này, những thứ tiếng hay hình ảnh đó nó tuôn ra bao nhiêu kệ nó, vì nó ở trong tàng thức tánh người của cụ từ ngàn xưa đến nay, trước kia, cụ mỗi ngày cứ đem vào nên nó được nén vào trong Tàng thức, nên các thứ trước cụ đem vào nó không tuôn ra được. Nay cụ không đem vào nữa, tức cái lỗ trống của cụ nén đó được trống, tự nhiên các thứ trước đây cụ đem vào nó tự tuôn đổ ra, cho nên cụ nghe: - Tiếng ai dạy đạo lý rất hay, những tiếng bình thường trong phàm trần, hay tiếng của các vị Thần, Thánh, Ma, Quỉ, kể cả tiếng của những vị Phật hay Bồ Tát nữa, v.v… Hiện tượng thứ hai của những gì tại bờ ngăn cách của Hải Triều Dương: Bên kia bờ là Phật giới: Có màu vàng sáng trưng. Cụ đang sống là thế giới vật lý Âm Dương: Sức hút khủng khiếp của nhân quả luân hồi. Cụ chỉ cần một mái động, suy nghĩ hay hành động thật nhỏ, thì dòng điện từ Âm Dương, quét và kéo đi luân hồi ngay. Ngày xưa, Đức Phật tu đến đây là đến ngưỡng cửa để bước ra khỏi tam giới. Ma Vương biết, nên Ma Vương bày ra đủ thứ để phá Đức Phật. Đức Phật biết, nên Ngài vẫn để tâm thanh tịnh, rỗng lặng, hằng tri, mà trong kinh điển gọi là “Cây cung thiền định Thanh tịnh và cây kiếm trí tuệ Bát nhã”, Ma Vương không làm gì được, đành chịu thua Đức Phật. Còn hiện nay, hình bóng Ma Vương đâu không thấy, mà chỉ thấy các “Vị đóng vai trò ông này bà kia” để ngăn cản người thoát ly sanh tử như: 1- Xưng mình là ông Thánh sống, để mọi người đến lạy. 2- Xưng mình là ông Thầy “Đắc đạo”, để nhiều người đến kính lễ. 3- Đặc biệt, nhiều người nói mình dụng công hành thiền như thế này, tu thiền như thế nọ, nói là mình đã nhận ra Phật tánh của chính mình, ai muốn học, họ sẽ dạy cho. Mục đích chính của những người này, là muốn người nào tu theo họ, đóng góp tiền họ để họ làm của riêng tư. Chúng ta nhìn kỹ xem, có nhiều vị có đến mấy ngàn đệ tử, chữ giác ngộ còn chưa biết, thì những phần cao hơn họ làm sao biết được. Trong Huyền ký của Đức Phật có dạy rõ: Các hạng người nói trên là thay thế cho Ma Vương đó, cụ phải thông suốt, kẻo lầm những người này. Hiện nay, những người thay thế Ma Vương sống được, là họ nhờ những người ngu khờ đến cầu xin họ, số người này hiện nay rất đông. Còn người tu theo Thiền tông, nếu đã đến được đây rồi, nên biết được nguyên lý của nó, học theo gương Đức Phật thì mới mong vượt qua được. Khi bước vào được rồi, liền thấy, nghe biết những thứ trong Phật tánh, không cần phải ai chỉ. Tuy nhiên, để giúp cụ thông suốt trong Bể tánh Thanh tịnh Phật tánh, cụ hãy nghe lời dạy của Đức Lục Tổ Huệ Năng như sau: Khi vào được Bể tánh Thanh tịnh Phật tánh: - Khi nghe, tự nhiên trùm khắp. - Khi thấy, tự nhiên trùm khắp. - Khi muốn phát ra tiếng, tự nhiên có tiếng trùm khắp. - Còn cái hay biết của 3 thứ trên, cũng tự nhiên trùm khắp. - Vì sao được như vậy? Vì trong Phật tánh là nhờ điện từ Quang tự nhiên trùm khắp, nên những thứ trên nương theo mới đi trùm khắp được Xin nhắc nhở cụ, đây là chỗ cao tột của những người tu theo Thiền tông Nhà Phật. Nếu cụ có đại phúc nhận được chỗ này rồi, chúng tôi xin lưu ý cụ mấy điểm như sau: 1- Cố gắng nhớ kỹ lời Đức Lục Tổ dạy: thấy ai có duyên lớn nên giúp họ nhận ra các tánh chân thật này. 2- Nếu cụ nói ra 1 hay 2 câu mà người nghe lại nói đến 5 hay 7 câu, cụ dừng nói ngay và tìm cách lánh xa. 3- Không đem sự hiểu biết của cụ công kích người khác. 4- Ít nói và sống với tâm thanh tịnh là tốt nhất. 5- Biết lỗi nơi mình, đừng biết lỗi của người khác là phải. Căn cứ vào nhân quả mà Đức Phật dạy nơi vật lý thế giới này, người hiểu đạo ít, mà vi phạm về đạo lý quả báu không nhiều. Còn người hiểu đạo ở tầm mức cao thì nhân quả càng nặng nề hơn. Trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa Đức Phật có dạy: “Một người chửi Đức Phật, tội không nặng bằng một người khinh chê người thực hiện lời Đức Phật dạy nơi pháp môn Thanh tịnh thiền này!” Ở thế giới này cũng vậy, người bị té cách mặt đất 1 thước nhẹ hơn người té trên cao 100 thước! Nghe xong, cụ Mạc Thiên Ánh rưng rưng nước mắt hết sức vui mừng cám ơn Trưởng ban quản trị chùa.

Ban quản trị tổ đình chùa Thiền tông Tân Diệu.

 

 


 

NƠI TU TẬP GIÁC NGỘ VÀ GIẢI THOÁT

Bản quyền thuộc: thientong.com.vn

Website: http://thientong.com.vn - Email: chuathientongtandieu@gmail.com

Nơi dành cho những ai muốn Giác ngộ - Giải thoát.

 


            

Copyright © 2017 THIENTONG. All Rights Reserved.Design by Nina Co, Ltd
Đang online: 13 | Hôm nay: 274 | Hôm qua: 428 | Tổng truy cập: 757478
Đặt câu hỏi trực tuyến