Con chó có Phật Tánh không?

Con chó có Phật Tánh không?

Con chó có Phật Tánh không?

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Phật tánh không nay không xưa

Phật tánh không thêm, không bớt, không thừa

Người thấy sanh tử dây dưa

Hai thứ không chạm chỗ xưa Niết Bàn.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Thiền Tông chẳng kiếm chẳng tìm

Chẳng quán, chẳng tưởng nhận liền tánh nghe

Tánh nghe, tánh thấy là bè

Đưa Người Thanh tịnh về miền quê xưa.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Như Lai dạy rõ cụ rằng

Ngọc châu như ý ở hằng nơi ta

Dù tìm được gần hay xa

Ngọc châu như ý thật là bỏ đi.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

- Tri kiến lập tri tức vô minh bổn

Tri kiến bất lập tri, tức tánh Niết Bàn

- Thiền tông không quán tưởng cầu

Ngồi thiền vạn kiếp vẫn sâu luân hồi.

Phật Hoàng Trần Nhân Tông dạy

Vọng tưởng mà cầu huyền linh

Là tìm sanh tử để mình vui chơi

Thiền tông Phật bảo mình Thôi

Thôi đi tất cả hết rồi trầm luân.

Phật Hoàng Trần Nhân Tông dạy

Tu Thiền mà Quán hay cầu

Chẳng khác đốt lửa giữa bầu bão giông

Thiền tông mà cố dụng công

Dụng công mà được bỏ sông cho rồi.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Cuộc sống hiện tại của ông

Là sống Nhân quả nên ông khổ sầu

Dù sống cao sang đến đâu

Cũng là luân chuyển không đâu an nhàn.

ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI DẠY

ĐẦU TIÊN NHƯ LAI THUYẾT ĐẠO MẦU

CÁC ÔNG TRIỆT NGỘ CHỖ THÂM SÂU

NHƯ LAI MỪNG CÁC ÔNG THẤU HIỂU

NGỌC CHÂU NHƯ Ý CHẲNG TÌM, CẦU.

ĐỨC LỤC TỔ HUỆ NĂNG DẠY

BỒ ĐỀ VỐN KHÔNG CÂY

SÁNG KHÔNG PHẢI NHỜ ĐÀI

XƯA NAY KHÔNG PHẢI VẬT

CHỖ NÀO DÍNH BỤI NHƠ.

NĂM ANH EM NGÀI KIỀU TRẦN NHƯ NÓI

DỤNG CÔNG TÌM KIẾM PHẬT LÀM CHI

TRỰC NHẬN CHÂN TÂM NGỘ TỨC THÌ

TRẦN KIA SAO SUYẾN PHẢI LÌA BỎ

TÂM KIA TỊNH SÁNG NHẬN NGAY ĐI.

ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI DẠY

THIỀN THANH LÀ NHẤT TỰ THIỀN

BUÔNG, DỪNG, THÔI, DỨT HẾT LIỀN TỬ SANH

Ở TRONG VẬT LÝ ĐUA TRANH

ĐUA TRANH CÀNG MẠNH TỬ SANH, KÉO MÌNH.

ĐỨC PHẬT HOÀNG TRẦN NHÂN TÔNG DẠY

THIỀN TÔNG THANH TỊNH MÀ TÙY DUYÊN

ĐÓI ĐẾN THÌ ĂN MỆT NGỦ LIỀN

TRONG NHÀ CÓ BÁU THÔI TÌM KIẾM

ĐỐI CẢNH VÔ TÂM CHỚ HỎI THIỀN.

Các bài khác
Con chó có Phật Tánh không?

Ông Lã Thiện Hiện trình thưa hỏi Đức Phật: – Kính bạch Đức Thế Tôn: Con người là do Tánh Phật làm sự sống, các loài động vật khác cũng có sự sống. Vậy, sự sống của các động vật gọi là gì, kính xin Đức Thế Tôn dạy chúng con? 

Đức Phật dạy: – Này ông Lã Thiện Hiện: Sự sống của mỗi động vật là do nghiệp sát hại của mỗi con người tạo ra. Tánh Phật lại bị Tánh người giam trong đó. Nên Tánh người giết hại loài nào thì bị nhân quả kéo vào loài đó để trả quả. Vì vậy, sự sống muôn loài là do Tánh Phật đó. Đây là qui luật luân hồi nơi thế giới này. Người nào muốn thoát ra ngoài cuốn hút và luân chuyển nơi thế giới này, duy nhất phải biết công thức thì mới thoát ra được, công thức này Như Lai có dạy rất rõ cho ông Ma Ha Ca Diếp, để ông dạy lại cho ai muốn thoát ra luân hồi và lưu truyền cho hậu thế. 

Ông Lã Thiện Hiện lại thưa hỏi: – Như vậy con chó cũng có Phật tánh ở trong đó nữa sao, kính xin Đức Thế Tôn dạy chúng con? 

Đức Phật dạy: – Nếu nói con chó có Phật tánh đúng mà cũng không đúng. Vì sao vậy? – Đúng là nói về nguyên ký sâu xa, còn không đúng là nói thực tế, như hiện giờ, nếu có ai hỏi ông con chó có Phật tánh không? Ông liền trả lời là có. Người hỏi lại nói: – Nếu có Phật tánh, Phật tánh vốn là sáng suốt, tại sao lại chui vào dẫy da lông lù xù như vậy? Ông trả lời: – Biết mà cố phạm!

Đức Phật dạy: – Vì chỗ giải thích không chuẩn xác đó, nên Như Lai dạy các ông phải trả lời cho người hỏi về Phật tánh như sau mới không sai: Phật tánh còn ở trong Bể tánh Thanh tịnh, gọi là Phật tánh. Khi bị vào trong Tánh người, luân chuyển trong tam giới, Phật tánh không còn: Thấy, Nghe, Nói và Biết trung thực nữa; mà Phật tánh phải: Thấy, Nghe, Nói và Biết xuyên qua Tánh người. Nhưng vì nghiệp sát hại loài Chó, nên bị quả báo vào sống trong cái vỏ bọc của Tánh chó. Nếu có ai hỏi: – Con chó có Phật tánh không? Ông trả lời là không! Người đó lại hỏi: – Không, tại sao lại biết giữ nhà và tuân theo lệnh của chủ? Ông trả lời: – Vì nó có tánh Thú. Như Lai dạy thêm cho ông rõ: – Phật Tánh khi còn ở Phật Giới thì được gọi là Phật Tánh. Nhưng khi Phật Tánh đã đi vào Tam Giới để chịu luân hồi thì phải chịu qui luật luân hồi. Do vậy, khi Phật Tánh vào loài nào thì phải mang tên của loài đó như: 1- Vào các cõi Tịnh Độ, gọi là Tánh Tiên. 2- Vào các cõi Trời, gọi là Tánh Trời. 3- Vào các cõi Thần, gọi là Tánh Thần. 4- Vào các loài Người, gọi là Tánh Người. 5- Vào các loài Cô Hồn, gọi là Tánh Hồn. 6- Vào các tầng Địa ngục, gọi là Tánh Ngục. – Như Lai đưa ví dụ về thể nước để cho các ông rõ về các tánh, tại sao gọi có sai biệt như vậy, như: Nước khi còn ở trên mây mà mưa xuống: * Biển gọi là nước biển. * Sông gọi là nước sông. * Ao gọi là nước ao. * Suối gọi là nước suối. * Hồ gọi là nước hồ. * Rạch gọi là nước rạch. V.v… Ông Lã Thiện Hiện nghe Đức Phật chỉ dạy rõ ràng, hết sức vui mùng cám ơn Đức Phật và hỏi tiếp: – Kính bạch Đức Thế Tôn: Hiện trong nhân gian con thường nghe nhiều người gọi là “Linh Hồn”, chẳng biết, có phải là Phật tánh không?

Đức Phật dạy ông Lã Thiện Hiện: – Này ông Lã Thiện Hiện: Đây là tiếng gọi chung cho những người bình dân để họ dễ hiểu là sự sống của con người, nếu đem phân tích thì tiếng Linh Hồn không có ý nghĩa gì cả. Như Lai phân tích cho ông rõ: – Linh: Có nghĩa là sáng suốt. – Hồn: Chỉ cho 1 thực thể tồn tại không thêm cũng không bớt. Nếu Linh Hồn mà có thì loài người không ai đau khổ, không cần tu hành, cũng không cần làm gì hết, v.v… Vì sao vậy? Vì một thực thể sáng suốt thì: Tự “Nó” thông minh. Tự “Nó” khôn ngoan. Tự “Nó” biết chỗ nào tốt đến hưởng thụ. Tự ”Nó” biết chỗ nào xấu tránh xa. V.v… Nhưng “Nó” không biết, không làm được các thứ trên mà phải chịu qui luật nhân quả nơi thế giới này. Nhân quả tốt thì tự nhiên được đưa đến chỗ tốt để hưởng. Nhân quả xấu thì bị kéo đến chỗ xấu để thọ nhận. Ông Lã Thiện Hiện lại hỏi tiếp: – Kính bạch Đức Thế Tôn: Nhiều người hiện nay họ thường cầu khẩn người khác, họ làm như vậy có kết quả gì không, kính xin Đức Thế Tôn dạy con?

Đức Phật dạy ông Lã Thiện Hiện: – Này ông Lã Thiện Hiện: Như Lai có dạy rõ trong kinh Nhân quả và kinh Địa tạng: Qui luật Nhân quả nơi thế giới này, làm gì nhận nấy. Hiện nay các ông thấy nhiều người cầu khẩn là nguyên do như sau: Người chủ trương cầu khẩn đó họ có ý đồ riêng của họ: 1- Họ thấy con người dễ dụ quá, nên họ bịa ra như vậy để kiếm tiền. 2- Người ngu đưa tiền cho họ xài, mà còn được người ngu lạy mình nữa. 3- Họ sai bảo cái gì người ngu cũng làm theo. Đức Phật hỏi ông Lã Thiện Hiện: – Ông nghĩ sao, nếu ông là người đóng vai trò người lường gạt đó, ông có thích không? Ông Lã Thiện Hiện trình với Đức Phật: – Dạ, con không dám.

Đức Phật hỏi: – Sao ông không dám? Ông Lã Thiện Hiện thưa: – Vì con sợ nhân quả lắm.

Đức Phật khen: – Ông là người tu chân chánh theo đạo của Như Lai, hôm nay Như Lai xác nhận ông là một Phật tử Thanh Tịnh thiền đúng nghĩa.

Đức Phật dạy thêm ông Lã Thiện Hiện: Như Lai dạy ông về nhân quả nơi thế giới này: 1- Người nào mặc quần áo vàng để lường gạt người khác. Khi hết duyên sống, phải làm con vật có màu da vàng để trả quả mà mình đã lường gạt người khác. 2- Người nào mặc quần áo trắng để lường gạt người khác. Khi hết duyên sống, phải làm con vật có màu da, lông trắng để trả quả mà mình đã lường gạt người khác. 3- Người nào ăn mặc quần áo đen để lường gạt người khác. Khi hết duyên sống, phải làm thân con vật có màu da, lông đen để trả quả mà mình đã lường gạt người khác. V.v… Ông Lã Thiện Hiện vừa nghe Đức Phật dạy, ông thương cho những người vì danh và tiền mà lường gạt người ngu khờ, sau này sẽ bị quả báo! 

Trích quyển “Khai thị Thiền tông” – tác giả Nguyễn Nhân.

 

 


 

NƠI TU TẬP GIÁC NGỘ VÀ GIẢI THOÁT

Bản quyền thuộc: thientong.com.vn

Website: http://thientong.com.vn - Email: chuathientongtandieu@gmail.com

Nơi dành cho những ai muốn Giác ngộ - Giải thoát.

 


            

Copyright © 2017 THIENTONG. All Rights Reserved.Design by Nina Co, Ltd
Đang online: 29 | Hôm nay: 285 | Hôm qua: 274 | Tổng truy cập: 799237
Đặt câu hỏi trực tuyến