Vì sao sâu chuỗi Niệm Phật lại có 108 hạt?

Vì sao sâu chuỗi Niệm Phật lại có 108 hạt?

Vì sao sâu chuỗi Niệm Phật lại có 108 hạt?

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Phật tánh không nay không xưa

Phật tánh không thêm, không bớt, không thừa

Người thấy sanh tử dây dưa

Hai thứ không chạm chỗ xưa Niết Bàn.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Thiền Tông chẳng kiếm chẳng tìm

Chẳng quán, chẳng tưởng nhận liền tánh nghe

Tánh nghe, tánh thấy là bè

Đưa Người Thanh tịnh về miền quê xưa.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Như Lai dạy rõ cụ rằng

Ngọc châu như ý ở hằng nơi ta

Dù tìm được gần hay xa

Ngọc châu như ý thật là bỏ đi.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

- Tri kiến lập tri tức vô minh bổn

Tri kiến bất lập tri, tức tánh Niết Bàn

- Thiền tông không quán tưởng cầu

Ngồi thiền vạn kiếp vẫn sâu luân hồi.

Phật Hoàng Trần Nhân Tông dạy

Vọng tưởng mà cầu huyền linh

Là tìm sanh tử để mình vui chơi

Thiền tông Phật bảo mình Thôi

Thôi đi tất cả hết rồi trầm luân.

Phật Hoàng Trần Nhân Tông dạy

Tu Thiền mà Quán hay cầu

Chẳng khác đốt lửa giữa bầu bão giông

Thiền tông mà cố dụng công

Dụng công mà được bỏ sông cho rồi.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Cuộc sống hiện tại của ông

Là sống Nhân quả nên ông khổ sầu

Dù sống cao sang đến đâu

Cũng là luân chuyển không đâu an nhàn.

ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI DẠY

ĐẦU TIÊN NHƯ LAI THUYẾT ĐẠO MẦU

CÁC ÔNG TRIỆT NGỘ CHỖ THÂM SÂU

NHƯ LAI MỪNG CÁC ÔNG THẤU HIỂU

NGỌC CHÂU NHƯ Ý CHẲNG TÌM, CẦU.

ĐỨC LỤC TỔ HUỆ NĂNG DẠY

BỒ ĐỀ VỐN KHÔNG CÂY

SÁNG KHÔNG PHẢI NHỜ ĐÀI

XƯA NAY KHÔNG PHẢI VẬT

CHỖ NÀO DÍNH BỤI NHƠ.

NĂM ANH EM NGÀI KIỀU TRẦN NHƯ NÓI

DỤNG CÔNG TÌM KIẾM PHẬT LÀM CHI

TRỰC NHẬN CHÂN TÂM NGỘ TỨC THÌ

TRẦN KIA SAO SUYẾN PHẢI LÌA BỎ

TÂM KIA TỊNH SÁNG NHẬN NGAY ĐI.

ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI DẠY

THIỀN THANH LÀ NHẤT TỰ THIỀN

BUÔNG, DỪNG, THÔI, DỨT HẾT LIỀN TỬ SANH

Ở TRONG VẬT LÝ ĐUA TRANH

ĐUA TRANH CÀNG MẠNH TỬ SANH, KÉO MÌNH.

ĐỨC PHẬT HOÀNG TRẦN NHÂN TÔNG DẠY

THIỀN TÔNG THANH TỊNH MÀ TÙY DUYÊN

ĐÓI ĐẾN THÌ ĂN MỆT NGỦ LIỀN

TRONG NHÀ CÓ BÁU THÔI TÌM KIẾM

ĐỐI CẢNH VÔ TÂM CHỚ HỎI THIỀN.

Các bài khác
Vì sao sâu chuỗi Niệm Phật lại có 108 hạt?

Thầy giáo Trần Trọng Kiên, sanh năm 1950 (60 tuổi), tại huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Cư ngụ tại quận 6, TP.HCM, hỏi 2 câu:

Một: Ly tứ cú, tuyệt bách phi là gì? 

Hai: Núi Tu Di là núi nào? 

Trưởng ban trả lời: Một: Ly tứ cú: – Ly là lìa, tứ là bốn, cú là câu. – Đây là bốn câu xác nhận và phủ nhận trong Thiền tông, xuất phát từ nước Ấn Độ. Câu 1: – Có, không. Câu 2: – Cũng có, cũng không. Câu 3: – Chẳng phải có, chẳng phải không. Câu 4: – Cũng chẳng phải có, cũng chẳng phải không. Người tu theo Thiền tông phải bỏ bốn câu này mới bước vào sân Thiền tông học được. Tuyệt bách phi: – Tuyệt là bỏ hẳn, bách là một trăm, phi là không. Có nghĩa là bỏ hẳn lời giải thích, chỉ đưa vào đầu lời giải của 100 câu hỏi bằng chữ phi là đủ. Tu theo Thiền tông, những người hỏi, người tu chỉ cần trả lời có một chữ phi là đủ. Dù họ có hỏi 100 câu, chỉ cần nói chữ phi là đã trả lời xong. Chữ bách trên đây là nói gọn, chứ sự thật là 108 câu. 108 câu này, chính là sản sanh ra xâu chuỗi 108 hạt mà chúng ta thấy ngày nay. Sau này, người tu theo Tịnh Độ, họ lần chuỗi một vòng 108 hạt, mỗi hạt chuỗi bằng câu Nam Mô A Di Đà Phật, là để định tâm. Như, định tâm phi định tâm là vào chỗ không hai, không văn tự, không đối đải, là đã bước vào cõi Thanh tịnh Niết bàn của Đức Phật A Di Đà rồi. Nhưng người tu theo pháp môn Tịnh Độ, họ lại hiểu sai là nhờ Đức Phật A Di Đà đến rước họ về nước Cực Lạc ở! Xin chỉ rõ lối tu Tịnh Độ như sau: Người tu Tịnh Độ, nên nghiên cứu cứu kỹ lời của Đức Phật Thích Ca dạy: Ai muốn về nước của Đức Phật A Di Đà, phải niệm danh hiệu của Ngài từ 1 ngày đến 3, 5, 7 ngày, niệm cho đến khi nào được vô niệm, thì Đức Phật A Di Đà và các vị phụ tá của Ngài sẽ hiện ra rước người niệm, và dẫn người niệm về nước của Ngài ở. Nước của Đức Phật A Di Đà ở đâu? – Nước của Đức Phật A Di Đà ở “Tây Phương Tịnh Độ Trung”. Nếu vị nào niệm mà thấy được “Tịnh Độ Trung”, thì vị đó đã đến được nước của Đức Phật A Di Đà rồi đó. Còn ý nghĩa chữ phi bên Thiền tông Đức Phật dạy như sau: “Nếu có ai hỏi Phật là gì? Người tu theo Thiền tông chỉ trả lời là phi Phật. Dù có bao nhiêu câu hỏi đi nữa, người tu chỉ cần thêm chữ phi trước đầu danh từ hỏi là đủ”. Hai: Núi Tu Di. Người Trung Hoa dịch là núi Diệu Cao. Núi Tu Di nầy xuất phát từ các kinh điển của Đức Phật dạy. Ở trong Đại thiên Thế giới, có hành tinh lớn gấp 200 lần địa cầu chúng ta đang ở, có quả núi tên là Tu Di, nếu đem so sánh với quả địa cầu chúng ta, núi Tu Di lớn hơn quả địa cầu chúng ta nhiều lần! Như vậy, núi Tu Di mà trong kinh đề cập không phải ở địa cầu này.

Trích quyển “Những câu hỏi về Thiền tông quyển 2” – tác giả, soạn giả Nguyễn Nhân.

 

 


 

NƠI TU TẬP GIÁC NGỘ VÀ GIẢI THOÁT

Bản quyền thuộc: thientong.com.vn

Website: http://thientong.com.vn - Email: chuathientongtandieu@gmail.com

Nơi dành cho những ai muốn Giác ngộ - Giải thoát.

 


            

Copyright © 2017 THIENTONG. All Rights Reserved.Design by Nina Co, Ltd
Đang online: 22 | Hôm nay: 300 | Hôm qua: 274 | Tổng truy cập: 799289
Đặt câu hỏi trực tuyến