Những vị Phật và Tổ có phải trả nghiệp không?

Những vị Phật và Tổ có phải trả nghiệp không?

Những vị Phật và Tổ có phải trả nghiệp không?

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Phật tánh không nay không xưa

Phật tánh không thêm, không bớt, không thừa

Người thấy sanh tử dây dưa

Hai thứ không chạm chỗ xưa Niết Bàn.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Thiền Tông chẳng kiếm chẳng tìm

Chẳng quán, chẳng tưởng nhận liền tánh nghe

Tánh nghe, tánh thấy là bè

Đưa Người Thanh tịnh về miền quê xưa.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Như Lai dạy rõ cụ rằng

Ngọc châu như ý ở hằng nơi ta

Dù tìm được gần hay xa

Ngọc châu như ý thật là bỏ đi.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

- Tri kiến lập tri tức vô minh bổn

Tri kiến bất lập tri, tức tánh Niết Bàn

- Thiền tông không quán tưởng cầu

Ngồi thiền vạn kiếp vẫn sâu luân hồi.

Phật Hoàng Trần Nhân Tông dạy

Vọng tưởng mà cầu huyền linh

Là tìm sanh tử để mình vui chơi

Thiền tông Phật bảo mình Thôi

Thôi đi tất cả hết rồi trầm luân.

Phật Hoàng Trần Nhân Tông dạy

Tu Thiền mà Quán hay cầu

Chẳng khác đốt lửa giữa bầu bão giông

Thiền tông mà cố dụng công

Dụng công mà được bỏ sông cho rồi.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Cuộc sống hiện tại của ông

Là sống Nhân quả nên ông khổ sầu

Dù sống cao sang đến đâu

Cũng là luân chuyển không đâu an nhàn.

ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI DẠY

ĐẦU TIÊN NHƯ LAI THUYẾT ĐẠO MẦU

CÁC ÔNG TRIỆT NGỘ CHỖ THÂM SÂU

NHƯ LAI MỪNG CÁC ÔNG THẤU HIỂU

NGỌC CHÂU NHƯ Ý CHẲNG TÌM, CẦU.

ĐỨC LỤC TỔ HUỆ NĂNG DẠY

BỒ ĐỀ VỐN KHÔNG CÂY

SÁNG KHÔNG PHẢI NHỜ ĐÀI

XƯA NAY KHÔNG PHẢI VẬT

CHỖ NÀO DÍNH BỤI NHƠ.

NĂM ANH EM NGÀI KIỀU TRẦN NHƯ NÓI

DỤNG CÔNG TÌM KIẾM PHẬT LÀM CHI

TRỰC NHẬN CHÂN TÂM NGỘ TỨC THÌ

TRẦN KIA SAO SUYẾN PHẢI LÌA BỎ

TÂM KIA TỊNH SÁNG NHẬN NGAY ĐI.

ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI DẠY

THIỀN THANH LÀ NHẤT TỰ THIỀN

BUÔNG, DỪNG, THÔI, DỨT HẾT LIỀN TỬ SANH

Ở TRONG VẬT LÝ ĐUA TRANH

ĐUA TRANH CÀNG MẠNH TỬ SANH, KÉO MÌNH.

ĐỨC PHẬT HOÀNG TRẦN NHÂN TÔNG DẠY

THIỀN TÔNG THANH TỊNH MÀ TÙY DUYÊN

ĐÓI ĐẾN THÌ ĂN MỆT NGỦ LIỀN

TRONG NHÀ CÓ BÁU THÔI TÌM KIẾM

ĐỐI CẢNH VÔ TÂM CHỚ HỎI THIỀN.

Các bài khác
Những vị Phật và Tổ có phải trả nghiệp không?

Còn một thắc mắc nữa đã từ lâu mà chúng tôi chưa có dịp hỏi ở những nơi khác, nay đem hỏi luôn vị đại diện chùa Thiền Tông Tân Diệu: – Thưa quý thầy, như vậy những vị tu hành được thành Tổ, thành Phật có phải trả nghiệp không? 

Vị đại diện chùa vui vẻ đáp: Để trả lời cho câu hỏi này, quý vị phải hiểu như sau: – Trong Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới này (nếu nói theo nhà Phật) hoặc trong càn khôn vũ trụ này (nếu nói theo các nhà Khoa học hiện nay), tất cả đều bị chi phối bởi luật Nhân – Quả, bất di bất dịch. Nguồn năng lượng để làm “sự sống” cho luật Nhân – Quả, chính là điện từ Âm – Dương có sẵn tự nhiên trong khắp càn khôn vũ trụ này. Tuy nhiên, cũng trong càn khôn vũ trụ ấy cũng lại có một loại điện từ khác đó là Điện từ Quang. Chính Điện từ Quang này làm “sự sống” cho Mười Phương Chư Phật. Nhưng điện từ Âm – Dương và điện từ Quang tuy cùng có mặt trong càn khôn vũ trụ nhưng không bị dính vào nhau. Ví như nước hòa trộn với dầu vậy. – Khi Mười Phương Chư Phật trong sống trong Bể Tánh thanh tịnh Phật Tánh (tức nơi được cấu tạo bằng Điện từ Quang) thì họ không bị chi phối bởi luật Nhân – Quả. Nhưng, khi các vị ấy hóa thân thành một con người vào trong thế giới Vật lý này, để làm một nhiệm vụ nào đó như giáo hóa chúng sanh chẳng hạn, thì các Ngài cũng phải chịu chung qui luật Nhân Quả là Thành – Trụ – Hoại – Diệt, tức Sanh – Già – Bệnh – Chết như bao nhiêu người khác vậy. Tuy nhiên, các vị ấy hiểu rõ qui luật Nhân – Quả nên sử dụng đúng qui luật. Khi Nhân Quả đến, các Ngài sẵn sàng trả quả mà không né tránh như chúng ta. – Trong nhà Thiền có câu: “Nghiệp chướng bổn lai không”. Đây là câu nói dành cho những vị Tổ, họ đã biết cách vượt qua Nhân Quả rồi thì chuyện nghiệp chướng xảy ra đối với họ không thành vấn đề. Các Ngài sẵn sàng trả quả vậy. Chúng tôi xin đưa ra 2 ví dụ hi vọng quý vị sẽ hiểu: Ví dụ 1: Như có 1 người nho sinh nghèo khổ sống ở trong làng nọ, thiếu trước hụt sau. Chàng nho sinh này đi vay mượn khắp trong làng, đến nổi chàng ta đến nhà nào, thì người trong nhà đó đuổi đi hoặc chửi không tiếc lời. Chàng ta lên Kinh Đô thi đỗ Trạng Nguyên, khi về làng có ai còn chửi chàng ta nữa không, mà trái lại còn nhận chàng ta là người thân trong làng nữa. Vì sao vậy? – Vì trước kia chàng ta chỉ là người nghèo khổ trong làng, giống như cái bóng tối, ai ai cũng ghét và khinh. – Hôm nay, chàng ta nhận chức quan Trạng, giống như người có 1 ánh Hào quang sáng rực, thì cái bóng tối trước kia có ăn thua gì. Ví dụ 2: – Có người nông dân nghèo khó, áo không có mặc, cơm không đủ ăn, ai ai cũng khinh chê, không muốn nhìn. Vì sao vậy? – Vì những người xung quanh xem người nông dân này như là cái bóng Ma đen. Bất ngờ, người nông dân này làm ruộng đào được 1 hủ vàng thật to. Thì thử hỏi, cái bóng Ma đen nghèo khổ trước kia có còn với người nông dân này không?. – Vì người nào đã tạo ra được vô lượng Công Đức rồi, giống như mình đã có 1 núi vàng ròng vậy. Thì thử hỏi, vài đồng bạc lẻ nợ nần trước kia có ăn thua gì không?. Như chúng tôi đã đề cập 2 ví dụ ở trên: Anh nho sinh nghèo trước kia, sau khi thi đỗ Trạng Nguyên và người nông dân nghèo sau khi đào được hủ vàng, thì vài ba đồng lẻ nợ nần trước kia, họ sẽ trả một cách dễ dàng mà không cần phải trốn hay khất nợ ai cả. – Bằng chứng là Đức Phật khi xưa, Ngài vẫn an nhiên trả quả mà Ngài đã gây ra trong quá khứ lâu xa như: Ngài vẫn bị Đề-Bà- Đạt-Đa hại làm chảy máu, bị người hầu của vua Ba-Tư-Nặc cho Ngài ăn lúa dành cho ngựa ăn, hoặc bị người các đạo giáo khác chửi và khinh chê khi Ngài đi vào những ngôi làng để giáo hóa, v.v… Nhưng chúng ta hãy xem thái độ trả quả của Đức Phật: 1. Ngài gọi Đề-Bà-Đạt-Đa là vị “thiện tri thức”. Vì nhờ Bồ-Đề-Đạt-Đa mà Ngài mới kiểm chứng được Phật Tánh của Ngài không bị dính mắc bởi Vật lý thế gian. Kết quả của sự viên mãn tu tập Thanh Tịnh Thiền của một bậc Giác Ngộ. 2. Ngài vẫn tự nhiên thưởng thức món ăn nấu từ lúa dành cho ngựa ăn, một cách ngon lành. Ngài A-Nan đã bật khóc vì lần đầu tiên được thưởng thức món ngon như thế, khi Đức Phật tự tay đúc lấy món ăn ấy vào miệng A-Nan. Kết quả của Phước báu vô lượng, của sự tu tập Thanh Tịnh Thiền của một bậc Giác Ngộ. 3. Những lời khinh chê, chửi mắng của các đạo giáo khác không hề dính mắc tới Tánh Nghe thanh tịnh trong Phật Tánh của Ngài. Đức Phật ví những lời chửi đó như những lời mời dự ăn bữa tiệc dành cho Đức Phật. Nhưng Ngài không thọ nhận bữa tiệc ấy, như vậy những món ăn sẽ trả về cho chủ nhân của bữa tiệc. Đồng nghĩa, những lời khinh chê, chửi mắng kia quay trở lại với người chửi vậy. Một lần nữa cho thấy, đây là kết quả của sự viên mãn tu tập Thanh Tịnh Thiền của một bậc Đại Giác Ngộ. Bà La MônKhông ít lần Đức Phật bị các đạo giáo khác phỉ báng như thế này (Ảnh: minh họa). – Đối với các vị Tổ cũng vậy, Tổ Bồ Đề Đạt Ma bị các người tu theo các pháp môn khác cho uống thuốc độc đến chết, tổ Huệ Khả cũng bị chính quyền bắt giam cho đến chết về tội vu khống, v.v… Tuy nhiên, chính vì các Ngài hiểu rõ được qui luật của Nhân Quả ấy, nên các Ngài coi việc trả quả hết sức bình thường vậy. – Tuy nhiên, một vị khi tu tập và biết tạo Công Đức trong Tam Giới này, sau khi bỏ xác thân tứ đại và vượt qua được cửa “Hải triều dương” để vào sống trong Bể Tánh thanh tịnh Phật Tánh, chính thức trở thành một vị Phật rồi thì vỏ bọc Tánh Người sẽ vuột khỏi vị ấy và một trung ấm thân khác sẽ mang lấy vỏ bọc Tánh Người của vị Phật ấy. Vị vừa mới thành Phật bên đây Bể Tánh thanh tịnh, luôn lúc nào cũng dõi theo xem người đang mang vỏ bọc của Tánh Người của mình khi xưa, đang như thế nào và tìm cách giúp đỡ và độ người đó tu tập. Cho đến khi nào nghiệp lực của vỏ bọc Tánh Người ấy hết dần mới thôi. – Quý vị thấy đó, một vị Phật luôn biết cách trả quả sòng phẳng, chứ không phải mình thành Phật rồi thôi vậy. Nghe đến đây, quả thật vị đại diện chùa đã làm cho chúng tôi hết sức thán phục và thật rõ thông lý đạo.

Trích quyển “Chùa Thơ – Dấu ấn Như Lai thanh tịnh Thiền” – tác giả Hoàng Tịnh.

 

 


 

NƠI TU TẬP GIÁC NGỘ VÀ GIẢI THOÁT

Bản quyền thuộc: thientong.com.vn

Website: http://thientong.com.vn - Email: chuathientongtandieu@gmail.com

Nơi dành cho những ai muốn Giác ngộ - Giải thoát.

 


            

Copyright © 2017 THIENTONG. All Rights Reserved.Design by Nina Co, Ltd
Đang online: 21 | Hôm nay: 301 | Hôm qua: 274 | Tổng truy cập: 799296
Đặt câu hỏi trực tuyến