HỎI: Địa Ngục vị không, bất thể thành Phật!

HỎI: Địa Ngục vị không, bất thể thành Phật!

HỎI: Địa Ngục vị không, bất thể thành Phật!

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Phật tánh không nay không xưa

Phật tánh không thêm, không bớt, không thừa

Người thấy sanh tử dây dưa

Hai thứ không chạm chỗ xưa Niết Bàn.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Thiền Tông chẳng kiếm chẳng tìm

Chẳng quán, chẳng tưởng nhận liền tánh nghe

Tánh nghe, tánh thấy là bè

Đưa Người Thanh tịnh về miền quê xưa.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Như Lai dạy rõ cụ rằng

Ngọc châu như ý ở hằng nơi ta

Dù tìm được gần hay xa

Ngọc châu như ý thật là bỏ đi.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

- Tri kiến lập tri tức vô minh bổn

Tri kiến bất lập tri, tức tánh Niết Bàn

- Thiền tông không quán tưởng cầu

Ngồi thiền vạn kiếp vẫn sâu luân hồi.

Phật Hoàng Trần Nhân Tông dạy

Vọng tưởng mà cầu huyền linh

Là tìm sanh tử để mình vui chơi

Thiền tông Phật bảo mình Thôi

Thôi đi tất cả hết rồi trầm luân.

Phật Hoàng Trần Nhân Tông dạy

Tu Thiền mà Quán hay cầu

Chẳng khác đốt lửa giữa bầu bão giông

Thiền tông mà cố dụng công

Dụng công mà được bỏ sông cho rồi.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Cuộc sống hiện tại của ông

Là sống Nhân quả nên ông khổ sầu

Dù sống cao sang đến đâu

Cũng là luân chuyển không đâu an nhàn.

ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI DẠY

ĐẦU TIÊN NHƯ LAI THUYẾT ĐẠO MẦU

CÁC ÔNG TRIỆT NGỘ CHỖ THÂM SÂU

NHƯ LAI MỪNG CÁC ÔNG THẤU HIỂU

NGỌC CHÂU NHƯ Ý CHẲNG TÌM, CẦU.

ĐỨC LỤC TỔ HUỆ NĂNG DẠY

BỒ ĐỀ VỐN KHÔNG CÂY

SÁNG KHÔNG PHẢI NHỜ ĐÀI

XƯA NAY KHÔNG PHẢI VẬT

CHỖ NÀO DÍNH BỤI NHƠ.

NĂM ANH EM NGÀI KIỀU TRẦN NHƯ NÓI

DỤNG CÔNG TÌM KIẾM PHẬT LÀM CHI

TRỰC NHẬN CHÂN TÂM NGỘ TỨC THÌ

TRẦN KIA SAO SUYẾN PHẢI LÌA BỎ

TÂM KIA TỊNH SÁNG NHẬN NGAY ĐI.

ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI DẠY

THIỀN THANH LÀ NHẤT TỰ THIỀN

BUÔNG, DỪNG, THÔI, DỨT HẾT LIỀN TỬ SANH

Ở TRONG VẬT LÝ ĐUA TRANH

ĐUA TRANH CÀNG MẠNH TỬ SANH, KÉO MÌNH.

ĐỨC PHẬT HOÀNG TRẦN NHÂN TÔNG DẠY

THIỀN TÔNG THANH TỊNH MÀ TÙY DUYÊN

ĐÓI ĐẾN THÌ ĂN MỆT NGỦ LIỀN

TRONG NHÀ CÓ BÁU THÔI TÌM KIẾM

ĐỐI CẢNH VÔ TÂM CHỚ HỎI THIỀN.

Các bài khác
HỎI: Địa Ngục vị không, bất thể thành Phật!

Xin kính Chào các quý vị trong ban quản trị chùa Thiền tông Tân Diệu, thầy Chánh Huệ Phong và soạn giả Nguyễn Nhân. Con tên: Nguyễn Phương thảo, sinh năm 1990. Địa chỉ: đường Phạm Thế Hiển, phường 4, quận 8, TP.HCM. Con có vài câu, xin được thầy giải đáp dùm con. Con chân thành cảm ơn. 

Câu 1. Vì sao Ngài Tu Bồ Đề cũng ngộ từ kinh Kim Cang, còn ngài lục tổ Huệ Năng cũng ngộ kinh Kim Cang, mà Huệ Năng được nhận tổ vị, còn ngài Tu Bồ Đề không được nhận tổ vị đầu tiên? 

Câu 2. Như trong kinh Di Lạc Đại Thành Phật: Có một đoạn nói ngài Ma Ha Ca Diếp vào núi cây túc ẩn vào hang núi ngồi thiền nhập định đợi ngài A Dật Đa khi nào thành Phật xong, rồi lại ngài Ma Ha Ca Diếp đưa tăng già lê và cái bát của Đức Phật Thích Ca cho Ngài Di Lạc, còn Ngài Ma Ha Ca Diếp đã nhập Niết Bàn chưa. Hay là Ngài đợi A Dật Đa là sao vậy?

Câu 3. Có các thầy Hòa thượng nói kinh Địa Tạng Bồ Tát là không phải Đức Phật nói, mà do các Bồ tát hay các vị Tổ viết ra sau này. Sự thật nầy xin thầy viện chủ giải thích dùm? 

ĐÁP: 

Câu 1: Vì sao Ngài Tu Bồ Đề cũng ngộ từ kinh Kim Cang, còn ngài lục tổ Huệ Năng cũng ngộ kinh Kim Cang, mà Huệ Năng được nhận tổ vị, còn ngài Tu Bồ Đề không được nhận tổ vị đầu tiên? ĐÁP: – Ngài Tu Bồ Đề ngộ kinh Kim Cang là ngộ: – Ai lạy Phật, gõ mõ tụng kinh là tà. – Lục tổ Huệ Năng ngộ kinh Kim Cang là Ngài Kiến tánh. Tổ vị thứ nhất là Đức Phật kiểm thiền, ai Kiến tánh đầu tiên thì được trao Tổ vị. Ngài Ma Ha Ca Diếp ngộ đầu tiên nên được trao Tổ vị.

Câu 2: Như trong kinh Di Lạc Đại Thành Phật: Có một đoạn nói ngài Ma Ha Ca Diếp vào núi cây túc ẩn vào hang núi ngồi thiền nhập định đợi ngài A Dật Đa khi nào thành Phật xong, rồi lại ngài Ma Ha Ca Diếp đưa tăng già lê và cái bát của Đức Phật Thích Ca cho Ngài Di Lạc, còn Ngài Ma Ha Ca Diếp đã nhập Niết Bàn chưa. Hay là Ngài đợi A Dật Đa là sao vậy? ĐÁP: – Câu 2 này, là của mấy vị Thầy tu theo pháp môn Nguyên thủy tưởng tượng viết ra, chứ không phải là sự thật. Câu 3: Có các thầy Hòa thượng nói kinh Địa Tạng Bồ Tát là không phải Đức Phật nói, mà do các Bồ tát hay các vị Tổ viết ra sau này. Sự thật nầy xin thầy viện chủ giải thích dùm? ĐÁP: – Kinh Địa Tạng là do Đức Phật dạy ẩn ý: – Con người ai muốn thành Phật, thì thân Ngục đất của mình không còn tối đen. – Đem công đức thật nhiều vào cái thân Địa Ngục này, thì chắc chắn sẽ thành Phật. – Thân đất con người, con người thích u mê là, cái gì cũng đem vô Tàng thức của mình, thành ra cái Kho tàng đất của mình tối đen: – Ai nói gì cũng tin. – Thấy ai cũng lạy. – Thì làm sao thành Phật được. Vì vậy: – Trong kinh Địa Tạng Đức Phật có dạy: – Địa Ngục vị không bất thể thành Phật. Dịch: – Người nào muốn thành Phật, thì cái Kho đất của mình không còn chứa ngu muội nữa, đưa công đức chứa đầy vào, không muốn thành Phật, ông Thần quản lý nghiệp của mình, cũng tống mình vào Trung tâm vận hành luân hồi, để trở về Phật giới là thành Phật.

BAN QUẢN TRỊ TỔ ĐÌNH CHÙA THIỀN TÔNG TÂN DIỆU.

 

 


 

NƠI TU TẬP GIÁC NGỘ VÀ GIẢI THOÁT

Bản quyền thuộc: thientong.com.vn

Website: http://thientong.com.vn - Email: chuathientongtandieu@gmail.com

Nơi dành cho những ai muốn Giác ngộ - Giải thoát.

 


            

Copyright © 2017 THIENTONG. All Rights Reserved.Design by Nina Co, Ltd
Đang online: 15 | Hôm nay: 237 | Hôm qua: 274 | Tổng truy cập: 799130
Đặt câu hỏi trực tuyến