Tu cần, tu chánh, tu tối, tu sáng là tu làm sao?

Tu cần, tu chánh, tu tối, tu sáng là tu làm sao?

Tu cần, tu chánh, tu tối, tu sáng là tu làm sao?

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Phật tánh không nay không xưa

Phật tánh không thêm, không bớt, không thừa

Người thấy sanh tử dây dưa

Hai thứ không chạm chỗ xưa Niết Bàn.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Thiền Tông chẳng kiếm chẳng tìm

Chẳng quán, chẳng tưởng nhận liền tánh nghe

Tánh nghe, tánh thấy là bè

Đưa Người Thanh tịnh về miền quê xưa.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Như Lai dạy rõ cụ rằng

Ngọc châu như ý ở hằng nơi ta

Dù tìm được gần hay xa

Ngọc châu như ý thật là bỏ đi.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

- Tri kiến lập tri tức vô minh bổn

Tri kiến bất lập tri, tức tánh Niết Bàn

- Thiền tông không quán tưởng cầu

Ngồi thiền vạn kiếp vẫn sâu luân hồi.

Phật Hoàng Trần Nhân Tông dạy

Vọng tưởng mà cầu huyền linh

Là tìm sanh tử để mình vui chơi

Thiền tông Phật bảo mình Thôi

Thôi đi tất cả hết rồi trầm luân.

Phật Hoàng Trần Nhân Tông dạy

Tu Thiền mà Quán hay cầu

Chẳng khác đốt lửa giữa bầu bão giông

Thiền tông mà cố dụng công

Dụng công mà được bỏ sông cho rồi.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Cuộc sống hiện tại của ông

Là sống Nhân quả nên ông khổ sầu

Dù sống cao sang đến đâu

Cũng là luân chuyển không đâu an nhàn.

ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI DẠY

ĐẦU TIÊN NHƯ LAI THUYẾT ĐẠO MẦU

CÁC ÔNG TRIỆT NGỘ CHỖ THÂM SÂU

NHƯ LAI MỪNG CÁC ÔNG THẤU HIỂU

NGỌC CHÂU NHƯ Ý CHẲNG TÌM, CẦU.

ĐỨC LỤC TỔ HUỆ NĂNG DẠY

BỒ ĐỀ VỐN KHÔNG CÂY

SÁNG KHÔNG PHẢI NHỜ ĐÀI

XƯA NAY KHÔNG PHẢI VẬT

CHỖ NÀO DÍNH BỤI NHƠ.

NĂM ANH EM NGÀI KIỀU TRẦN NHƯ NÓI

DỤNG CÔNG TÌM KIẾM PHẬT LÀM CHI

TRỰC NHẬN CHÂN TÂM NGỘ TỨC THÌ

TRẦN KIA SAO SUYẾN PHẢI LÌA BỎ

TÂM KIA TỊNH SÁNG NHẬN NGAY ĐI.

ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI DẠY

THIỀN THANH LÀ NHẤT TỰ THIỀN

BUÔNG, DỪNG, THÔI, DỨT HẾT LIỀN TỬ SANH

Ở TRONG VẬT LÝ ĐUA TRANH

ĐUA TRANH CÀNG MẠNH TỬ SANH, KÉO MÌNH.

ĐỨC PHẬT HOÀNG TRẦN NHÂN TÔNG DẠY

THIỀN TÔNG THANH TỊNH MÀ TÙY DUYÊN

ĐÓI ĐẾN THÌ ĂN MỆT NGỦ LIỀN

TRONG NHÀ CÓ BÁU THÔI TÌM KIẾM

ĐỐI CẢNH VÔ TÂM CHỚ HỎI THIỀN.

Các bài khác
Tu cần, tu chánh, tu tối, tu sáng là tu làm sao?

Ông Triệu Quốc Thái, sanh 1939, tại Thái Bình, cư ngụ tại Tp. Sydney, Australia, hỏi vị Trưởng ban quản trị chùa Thiền tông Tân Diệu như sau: Trong kinh Đức Phật dạy: – Tu cần, tu chánh. – Tu tối, tu sáng. Là tu làm sao? 

Trưởng ban trả lời: – Trên đây là 2 lối dạy tu của Đức Phật: “Tu cần, tu chánh”. Nguyên văn Đức Phật dạy như sau: – Tu cần mà không chánh, là uổng phí một đời tu! – Tu chánh mà không cần, uổng cho một kiếp người tu! Xin giải thích: “Tu cần mà không chánh”. Có nghĩa, người tu lúc nào cũng niêm mật, nhưng không đúng với Chân lý (lẽ thật), gọi là “Tu cần mà không chánh”. Xin nói rõ: Nơi Thế giới Nhân quả Vật lý Âm Dương này, người nào tu mà mong Ông hay Bà nào đó còn nằm trong Lục đạo luân hồi mà dạy mình tu, họ hứa đủ điều, mục đích chánh của họ là muốn mình theo họ, phải làm tôi tớ cho họ, hoặc quì lạy họ và đưa tiền cho họ xài. Đức Phật dạy: người này là: – Tu cần mà không chánh!

Còn tu chánh mà không cần, như sau: Người nào hiểu biết được cách tu để vượt qua sự cuốn hút của Nhân quả Vật lý Âm Dương nơi Thế giới này, mà không chịu thực hiện, Đức Phật dạy người này: – Tu chánh mà không cần!

Còn câu: “Tu tối, tu sáng”. Đức Phật dạy có 4 phần như sau: Một: “Tu từ sáng đến sáng”. Hai: “Tu từ sáng đến tối”. Ba: “Tu từ tối đến sáng”. Bốn: “Tu từ tối đến tối”. Giải thích: Tu từ sáng đến sáng: Người được phước đức lớn, đã nhận ra chánh pháp của Như Lai dạy rồi, cố gắng tu tập cho đạt được lời dạy của Đức Phật, lúc nào cũng tập liên tục gọi là: - Tu từ sáng đến sáng! Tu từ sáng đến tối: Người có phước đức lớn, nhận ra chỗ chân thật của Đức Phật dạy, nhưng không chịu thực hành, ham đi làm những chuyện mê tín dị đoan, để mê hoặc người khác, mục đích là vì tiền, vì danh và vì lợi. Đức Phật gọi là: - Tu từ sáng đến tối! Tu từ tối đến sáng: Người không có phước nhận ra chỗ chân thật Đức Phật dạy, nhưng luôn lúc nào cũng tìm hiểu lời dạy cao sâu của Đức Phật, để tu tập đúng với chánh pháp của Như Lai. Đức Phật gọi người này là: – Tu từ tối đến sáng. Tu từ tối đến tối: Người không có phước nhận ra chỗ sâu mầu Đức Phật dạy. Luôn lúc nào cũng bày những chuyện không đúng sự thật, để lường gạt những người ngu khờ, người này Đức Phật gọi là: - Tu từ tối đến tối! Đức Phật dạy thêm: Vị Thầy nào không biết chánh pháp của Như Lai, mà đi dạy người khác, mục đích là vì danh, vì lợi và vì tiền. Người này, tự mình mở con đường số 7 để đi vào đó. Một khi mất thân làm người rồi, phải làm Hoa Báo để trả nợ cho người mình lường gạt họ, khi nào hết nợ mới trở lại làm người được, nhưng khi làm người phải chịu người bần cùng hèn hạ! Trên đây là 4 căn bản tu theo đạo Phật. Người tu theo đạo Phật phải nắm lấy căn bản trên mới không sai lời của Đức Phật dạy, cũng không bị luật Nhân quả nơi Thế giới này lôi cuốn!

 

 


 

NƠI TU TẬP GIÁC NGỘ VÀ GIẢI THOÁT

Bản quyền thuộc: thientong.com.vn

Website: http://thientong.com.vn - Email: chuathientongtandieu@gmail.com

Nơi dành cho những ai muốn Giác ngộ - Giải thoát.

 


            

Copyright © 2017 THIENTONG. All Rights Reserved.Design by Nina Co, Ltd
Đang online: 17 | Hôm nay: 242 | Hôm qua: 274 | Tổng truy cập: 799158
Đặt câu hỏi trực tuyến