Tôi tu Niệm Phật chánh định Tam Muội đã 20 năm …

Tôi tu Niệm Phật chánh định Tam Muội đã 20 năm …

Tôi tu Niệm Phật chánh định Tam Muội đã 20 năm …

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Phật tánh không nay không xưa

Phật tánh không thêm, không bớt, không thừa

Người thấy sanh tử dây dưa

Hai thứ không chạm chỗ xưa Niết Bàn.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Thiền Tông chẳng kiếm chẳng tìm

Chẳng quán, chẳng tưởng nhận liền tánh nghe

Tánh nghe, tánh thấy là bè

Đưa Người Thanh tịnh về miền quê xưa.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Như Lai dạy rõ cụ rằng

Ngọc châu như ý ở hằng nơi ta

Dù tìm được gần hay xa

Ngọc châu như ý thật là bỏ đi.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

- Tri kiến lập tri tức vô minh bổn

Tri kiến bất lập tri, tức tánh Niết Bàn

- Thiền tông không quán tưởng cầu

Ngồi thiền vạn kiếp vẫn sâu luân hồi.

Phật Hoàng Trần Nhân Tông dạy

Vọng tưởng mà cầu huyền linh

Là tìm sanh tử để mình vui chơi

Thiền tông Phật bảo mình Thôi

Thôi đi tất cả hết rồi trầm luân.

Phật Hoàng Trần Nhân Tông dạy

Tu Thiền mà Quán hay cầu

Chẳng khác đốt lửa giữa bầu bão giông

Thiền tông mà cố dụng công

Dụng công mà được bỏ sông cho rồi.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Cuộc sống hiện tại của ông

Là sống Nhân quả nên ông khổ sầu

Dù sống cao sang đến đâu

Cũng là luân chuyển không đâu an nhàn.

ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI DẠY

ĐẦU TIÊN NHƯ LAI THUYẾT ĐẠO MẦU

CÁC ÔNG TRIỆT NGỘ CHỖ THÂM SÂU

NHƯ LAI MỪNG CÁC ÔNG THẤU HIỂU

NGỌC CHÂU NHƯ Ý CHẲNG TÌM, CẦU.

ĐỨC LỤC TỔ HUỆ NĂNG DẠY

BỒ ĐỀ VỐN KHÔNG CÂY

SÁNG KHÔNG PHẢI NHỜ ĐÀI

XƯA NAY KHÔNG PHẢI VẬT

CHỖ NÀO DÍNH BỤI NHƠ.

NĂM ANH EM NGÀI KIỀU TRẦN NHƯ NÓI

DỤNG CÔNG TÌM KIẾM PHẬT LÀM CHI

TRỰC NHẬN CHÂN TÂM NGỘ TỨC THÌ

TRẦN KIA SAO SUYẾN PHẢI LÌA BỎ

TÂM KIA TỊNH SÁNG NHẬN NGAY ĐI.

ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI DẠY

THIỀN THANH LÀ NHẤT TỰ THIỀN

BUÔNG, DỪNG, THÔI, DỨT HẾT LIỀN TỬ SANH

Ở TRONG VẬT LÝ ĐUA TRANH

ĐUA TRANH CÀNG MẠNH TỬ SANH, KÉO MÌNH.

ĐỨC PHẬT HOÀNG TRẦN NHÂN TÔNG DẠY

THIỀN TÔNG THANH TỊNH MÀ TÙY DUYÊN

ĐÓI ĐẾN THÌ ĂN MỆT NGỦ LIỀN

TRONG NHÀ CÓ BÁU THÔI TÌM KIẾM

ĐỐI CẢNH VÔ TÂM CHỚ HỎI THIỀN.

Các bài khác
Tôi tu Niệm Phật chánh định Tam Muội đã 20 năm …

 

Thầy Thích Phổ Chẫm hỏi: – Tôi tu niệm Phật tam muội (chánh định) hơn 20 năm. Hiện giờ khi tôi ngồi niệm Phật A Di Đà, độ một hay hai phút, tôi thấy hình ảnh Đức Phật A Di Đà hiện ra trước mặt tôi, trước lờ mờ, sau dần dần sáng rực, trùm khắp phòng tôi đang ngồi niệm, khi xả niệm, hình ảnh của Đức Phật A Di Đà không còn. Tôi xin hỏi:

Câu 1: Nếu tu theo Thiền tông, thấy được cảnh giới như vậy không ?

Câu 2: Người tu theo Thiền tông, không tin vào tha lực, chỉ tin vào tự lực, vậy ai giúp đỡ khi mình tu hành?

Câu 3: Hiện nay là đời mạt pháp, làm sao tu hành thành Phật được?

Trưởng ban quản trị chùa Thiền tông Tân Diệu trả lời : – Đây là 3 câu hỏi gay go và rắc rối của Thầy. Tuy nhiên, để giữ lời hứa, là chúng tôi xin trả lời tất cả các câu hỏi của quí vị từ xa đến viếng chùa. Chúng tôi xin kính đáp Thầy như sau:

Câu 1: Kính bạch Thầy, con là hàng con cháu của Thầy, không dám nhận lời hỏi của Thầy, con chỉ nương theo câu hỏi của Thầy, con xin lấy 2 câu trong kinh Đại thừa Kim Cang mà Đức Phật đã dạy, con xin lặp lại cho Thầy nghe: – Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng. – Nhược kiến tướng, phi tướng tức kiến Như Lai. Con tạm dịch: – Phàm cái gì có tướng, đều là giả dối. – Thấy tướng, mà không phải tướng tức thấy được Như Lai, tức là Phật. Vì vậy, tu theo Thiền tông, tối kỵ nhất là thấy bất cứ hình ảnh gì bên ngoài, kể cả thấy Phật. Còn các vị Tổ sư thiền dạy: Gặp Phật phải “giết” Phật, còn gặp ma phải “giết” ma, chính là các Ngài dạy ở chỗ này vậy.

Câu 2: Dạ, đúng như vậy, đã bước vào tu theo Thiền tông phải tự mình là chính, cũng trong kinh Kim Cang Đức Phật dạy: - Nếu lấy sắc mà cầu ta. - Lấy âm thanh mà cầu ta. - Người ấy hành theo tà đạo! - Không thấy Như Lai, mà chỉ thấy ma! Vì nghe lời Đức Phật dạy, nên các vị tu theo Thiền tông không nhờ tha lực bên ngoài là vậy; Nếu nhờ tha lực bên ngoài, kể cả Đức Phật nào đi chăng nữa, cũng bị lạc vào đạo tà, thì trái với lời Đức Phật dạy.

Câu 3: Nếu tính đến ngày hôm nay, căn cứ vào thời Đức Phật Thích Ca giảng đạo là đã hơn 2.550 năm rồi. Có thể nói, hiện tại là đời Mạt Thượng pháp! Thời Đức Phật còn ở Thế gian này là thời Thượng pháp. Đức Phật giảng đạo cho 100 người nghe, ngộ đạo 50 hay 70 người. Còn thời Đức Lục Tổ Huệ Năng, Đức Lục Tổ chỉ cho bất cứ ai có duyên với Tổ, đều được ngộ đạo cả. Còn chúng ta là đời Mạt Thượng pháp, vô số người tu sẽ có vài người ngộ đạo. Tại chúng ta không chịu thực hiện đúng như lời Đức Phật dạy, Ngài dạy một đàng, chúng ta lại làm một nẻo, thì làm sao ngộ đạo được. Ngộ đạo là phần đầu của sự Giải thoát, mà chúng ta không làm được, thì thử hỏi, những phần cao hơn nữa của Đức Phật dạy, làm sao chúng ta biết! Đã không biết, mà bày vẽ thêm, tô điểm thêm, chứ không phải tìm đạo. Do đó, nhiều nơi dạy đạo rất đông, thời gian rất dài, mà không thấy ai ngộ đạo cả!

Trích quyển “Tu theo pháp môn nào của đạo Phật dễ Giác Ngộ” – tác giả Nguyễn Nhân.

 

 


 

NƠI TU TẬP GIÁC NGỘ VÀ GIẢI THOÁT

Bản quyền thuộc: thientong.com.vn

Website: http://thientong.com.vn - Email: chuathientongtandieu@gmail.com

Nơi dành cho những ai muốn Giác ngộ - Giải thoát.

 


            

Copyright © 2017 THIENTONG. All Rights Reserved.Design by Nina Co, Ltd
Đang online: 19 | Hôm nay: 311 | Hôm qua: 274 | Tổng truy cập: 799343
Đặt câu hỏi trực tuyến