TẠI SAO NHƯ LAI LẠI NÓI “TRONG 49 NĂM TA CHƯA HỀ NÓI MỘT LỜI NÀO”?

TẠI SAO NHƯ LAI LẠI NÓI “TRONG 49 NĂM TA CHƯA HỀ NÓI MỘT LỜI NÀO”?

TẠI SAO NHƯ LAI LẠI NÓI “TRONG 49 NĂM TA CHƯA HỀ NÓI MỘT LỜI NÀO”?

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Phật tánh không nay không xưa

Phật tánh không thêm, không bớt, không thừa

Người thấy sanh tử dây dưa

Hai thứ không chạm chỗ xưa Niết Bàn.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Thiền Tông chẳng kiếm chẳng tìm

Chẳng quán, chẳng tưởng nhận liền tánh nghe

Tánh nghe, tánh thấy là bè

Đưa Người Thanh tịnh về miền quê xưa.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Như Lai dạy rõ cụ rằng

Ngọc châu như ý ở hằng nơi ta

Dù tìm được gần hay xa

Ngọc châu như ý thật là bỏ đi.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

- Tri kiến lập tri tức vô minh bổn

Tri kiến bất lập tri, tức tánh Niết Bàn

- Thiền tông không quán tưởng cầu

Ngồi thiền vạn kiếp vẫn sâu luân hồi.

Phật Hoàng Trần Nhân Tông dạy

Vọng tưởng mà cầu huyền linh

Là tìm sanh tử để mình vui chơi

Thiền tông Phật bảo mình Thôi

Thôi đi tất cả hết rồi trầm luân.

Phật Hoàng Trần Nhân Tông dạy

Tu Thiền mà Quán hay cầu

Chẳng khác đốt lửa giữa bầu bão giông

Thiền tông mà cố dụng công

Dụng công mà được bỏ sông cho rồi.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Cuộc sống hiện tại của ông

Là sống Nhân quả nên ông khổ sầu

Dù sống cao sang đến đâu

Cũng là luân chuyển không đâu an nhàn.

ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI DẠY

ĐẦU TIÊN NHƯ LAI THUYẾT ĐẠO MẦU

CÁC ÔNG TRIỆT NGỘ CHỖ THÂM SÂU

NHƯ LAI MỪNG CÁC ÔNG THẤU HIỂU

NGỌC CHÂU NHƯ Ý CHẲNG TÌM, CẦU.

ĐỨC LỤC TỔ HUỆ NĂNG DẠY

BỒ ĐỀ VỐN KHÔNG CÂY

SÁNG KHÔNG PHẢI NHỜ ĐÀI

XƯA NAY KHÔNG PHẢI VẬT

CHỖ NÀO DÍNH BỤI NHƠ.

NĂM ANH EM NGÀI KIỀU TRẦN NHƯ NÓI

DỤNG CÔNG TÌM KIẾM PHẬT LÀM CHI

TRỰC NHẬN CHÂN TÂM NGỘ TỨC THÌ

TRẦN KIA SAO SUYẾN PHẢI LÌA BỎ

TÂM KIA TỊNH SÁNG NHẬN NGAY ĐI.

ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI DẠY

THIỀN THANH LÀ NHẤT TỰ THIỀN

BUÔNG, DỪNG, THÔI, DỨT HẾT LIỀN TỬ SANH

Ở TRONG VẬT LÝ ĐUA TRANH

ĐUA TRANH CÀNG MẠNH TỬ SANH, KÉO MÌNH.

ĐỨC PHẬT HOÀNG TRẦN NHÂN TÔNG DẠY

THIỀN TÔNG THANH TỊNH MÀ TÙY DUYÊN

ĐÓI ĐẾN THÌ ĂN MỆT NGỦ LIỀN

TRONG NHÀ CÓ BÁU THÔI TÌM KIẾM

ĐỐI CẢNH VÔ TÂM CHỚ HỎI THIỀN.

Các bài khác
TẠI SAO NHƯ LAI LẠI NÓI “TRONG 49 NĂM TA CHƯA HỀ NÓI MỘT LỜI NÀO”?

Cụ Triệu Thế Phương, sanh năm 1924 (86 tuổi), tại Thừa Thiên Huế, cư ngự tại Tp. Los Angles, Mỹ, hỏi: – Đức Phật dạy nơi kinh Hoa Nghiêm: Trong 49 năm ta chưa hề nói 1 câu, 1 chữ, 1 lời nào. Sao những đệ tử lớn của Đức Phật kiết tập những lời của Đức Phật dạy, rồi viết ra thành những bộ kinh như hiện nay. Xin Thầy giải rõ ý Đức Phật nói là như thế nào?

Trưởng ban trả lời:

– Đức Phật dạy, người tu theo đạo Phật phải hiểu 2 căn bản như sau:

1- Những lời Đức Phật dạy trong 45 năm đầu, Như Lai sử dụng tâm vật lý sinh diệt của Như Lai dạy 5 pháp môn Tiểu, Trung và Đại thừa, hai pháp môn niệm nữa là niệm Chú và niệm Phật. Năm pháp môn này còn đi theo chiều vật lý, tức còn bị luân hồi trong Tam giới. Nếu phân tích ra theo vật lý, Đức Phật dạy các pháp môn này là Ngài sử dụng “Tướng” của Tam giới. Nếu nói về Giải thoát thì không giải thoát được! Vì sao vậy? Vì đã là có “Tướng” thì phải tuân theo qui luật: Thành, trụ, hoại, diệt! Vì chỗ đó, Đức Phật mới nói trong 45 năm ta chưa hề dạy các ông câu nào là “Giải thoát” cả.

2- Còn 4 năm sau cùng của đời Ngài, Như Lai mới đem pháp môn Thanh tịnh Thiền ra dạy: Pháp môn Thanh tịnh Thiền là pháp môn đưa người tu theo đạo Phật vượt qua cửa “Hải Triều Dương” để vào sống trong “Bể vô sanh”. Tức Như Lai dạy về phần Tánh Phật. * Do vậy, vị nào tu theo hình tướng là bị “Luân hồi!” * Còn vị nào tu mà sống với Tánh Phật là “Vô sanh”. Nói thật rõ ràng hơn: * Vị nào tu theo kinh điển của vật lý là đi luân hồi! * Vị nào tu mà biết sống với Tánh Phật của mình là “Vô sanh”. Vì Tánh Phật là chân như tức cái như như, nên không dùng lời nói sanh diệt của Thế gian này mà tả được nên Đức Phật mới nói như vậy. 

Cụ Triệu Thế Phương, nhận hiểu được lời Đức Phật dạy, cụ hết sức vui mừng và cám ơn Trưởng ban.

 

 


 

NƠI TU TẬP GIÁC NGỘ VÀ GIẢI THOÁT

Bản quyền thuộc: thientong.com.vn

Website: http://thientong.com.vn - Email: chuathientongtandieu@gmail.com

Nơi dành cho những ai muốn Giác ngộ - Giải thoát.

 


            

Copyright © 2017 THIENTONG. All Rights Reserved.Design by Nina Co, Ltd
Đang online: 21 | Hôm nay: 290 | Hôm qua: 274 | Tổng truy cập: 799258
Đặt câu hỏi trực tuyến