Càn khôn vũ trụ do đâu mà có?

Càn khôn vũ trụ do đâu mà có?

Càn khôn vũ trụ do đâu mà có?

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Phật tánh không nay không xưa

Phật tánh không thêm, không bớt, không thừa

Người thấy sanh tử dây dưa

Hai thứ không chạm chỗ xưa Niết Bàn.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Thiền Tông chẳng kiếm chẳng tìm

Chẳng quán, chẳng tưởng nhận liền tánh nghe

Tánh nghe, tánh thấy là bè

Đưa Người Thanh tịnh về miền quê xưa.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Như Lai dạy rõ cụ rằng

Ngọc châu như ý ở hằng nơi ta

Dù tìm được gần hay xa

Ngọc châu như ý thật là bỏ đi.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

- Tri kiến lập tri tức vô minh bổn

Tri kiến bất lập tri, tức tánh Niết Bàn

- Thiền tông không quán tưởng cầu

Ngồi thiền vạn kiếp vẫn sâu luân hồi.

Phật Hoàng Trần Nhân Tông dạy

Vọng tưởng mà cầu huyền linh

Là tìm sanh tử để mình vui chơi

Thiền tông Phật bảo mình Thôi

Thôi đi tất cả hết rồi trầm luân.

Phật Hoàng Trần Nhân Tông dạy

Tu Thiền mà Quán hay cầu

Chẳng khác đốt lửa giữa bầu bão giông

Thiền tông mà cố dụng công

Dụng công mà được bỏ sông cho rồi.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Cuộc sống hiện tại của ông

Là sống Nhân quả nên ông khổ sầu

Dù sống cao sang đến đâu

Cũng là luân chuyển không đâu an nhàn.

ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI DẠY

ĐẦU TIÊN NHƯ LAI THUYẾT ĐẠO MẦU

CÁC ÔNG TRIỆT NGỘ CHỖ THÂM SÂU

NHƯ LAI MỪNG CÁC ÔNG THẤU HIỂU

NGỌC CHÂU NHƯ Ý CHẲNG TÌM, CẦU.

ĐỨC LỤC TỔ HUỆ NĂNG DẠY

BỒ ĐỀ VỐN KHÔNG CÂY

SÁNG KHÔNG PHẢI NHỜ ĐÀI

XƯA NAY KHÔNG PHẢI VẬT

CHỖ NÀO DÍNH BỤI NHƠ.

NĂM ANH EM NGÀI KIỀU TRẦN NHƯ NÓI

DỤNG CÔNG TÌM KIẾM PHẬT LÀM CHI

TRỰC NHẬN CHÂN TÂM NGỘ TỨC THÌ

TRẦN KIA SAO SUYẾN PHẢI LÌA BỎ

TÂM KIA TỊNH SÁNG NHẬN NGAY ĐI.

ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI DẠY

THIỀN THANH LÀ NHẤT TỰ THIỀN

BUÔNG, DỪNG, THÔI, DỨT HẾT LIỀN TỬ SANH

Ở TRONG VẬT LÝ ĐUA TRANH

ĐUA TRANH CÀNG MẠNH TỬ SANH, KÉO MÌNH.

ĐỨC PHẬT HOÀNG TRẦN NHÂN TÔNG DẠY

THIỀN TÔNG THANH TỊNH MÀ TÙY DUYÊN

ĐÓI ĐẾN THÌ ĂN MỆT NGỦ LIỀN

TRONG NHÀ CÓ BÁU THÔI TÌM KIẾM

ĐỐI CẢNH VÔ TÂM CHỚ HỎI THIỀN.

Các bài khác
Càn khôn vũ trụ do đâu mà có?

Phật gia Thiền tông Nguyễn Quốc Trang, sanh năm 1948, tại Hà Nam, cư ngụ nhà số 47H/2, đường Nguyễn Ảnh Thủ, phường Hiệp Thành, quận 12, TP. Hồ Chí Minh, hỏi một loạt 16 câu:

1/- Tam minh – Lục thông – Ngũ nhãn mà Đức Phật đã tu được?

2/- Phóng sanh – Sát sanh? Vi trùng cũng có cơ thể và sự sống?

3/- Phật giáo Tây Tạng chủ trương tu gì, tu pháp môn nào của đạo Phật?

4/- Bên ngoài Phật trùm khắp là gì? Bên ngoài Càn khôn vũ trụ là gì?

5/- Dựa vào tiêu chuẩn nào nói: Tiêu, tỏi, ớt là âm? Đông y bảo là dương?

6/- Càn khôn vũ trụ do đâu mà có? Nguyên nhân đầu tiên? Lỗ đen đầu tiên là lỗ đen nào?

7/- Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: “Tốt đời đẹp đạo”. Quan điểm đạo Phật ra sao?

8/- Giải thích: Thiền – Định – Tuệ? Thiên hà?

9/- Đức Phật nói: Người thành Phật dù uống thuốc độc cũng không sao, tại sao Tổ Bồ Đề Đạt Ma chết vì thuốc độc? 10/- Hiện tượng: Rắn, hay con gì đó trả thù như thế nào?

11/- Có người đã chết hay về báo mộng, vong nhập, quấy rối hay làm người khác bệnh là như thế nào?

12/- Xin giải rõ: Ban điều hành Nhân quả. Người đầu thai trở lại còn nhớ đời trước của mình?

13/- Thiên tai như: Sấm sét, mưa đá, bão, lụt, sóng thần, nước biển dâng, dịch bệnh… Ban Nhân quả nào phán xét? Ai chịu trách nhiệm?

14/- Ở Camphuchia: Cầu có trọng tải 30 tấn, người lên cầu 40 tấn, bị sập, vậy ai phán xét?

15/- Nếu tự tử chết là có tội, những người tự nguyện: “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”, như Phan Đình Giót, Tô Vĩnh Diện hay em Lê Văn Tám, thì tội như thế nào?

16/- Mỗi vị Phật có Thần Kim Cang bảo vệ. Vị này sẵn sàng đánh trả những lời xúc phạm một vị Phật. Vậy, khi vị Thần này chết có bị phán xét tội không? ******

BAN QUẢN TRỊ CHÙA THIỀN TÔNG TÂN DIỆU PHÚC ĐÁP:

* 16 câu hỏi của Phật gia đã đã vượt ngoài phạm vi Thiền tông học 8 câu, còn lại 8 câu hoàn toàn có nêu đầy đủ trong 9 quyển sách mà soạn giả Nguyễn Nhân đã xin xuất bản. Như vậy, 16 câu hỏi của Phật gia xem như không hợp lệ. Tuy nhiên, để giữ lời hứa là giải đáp tất cả những câu hỏi mà người hỏi gởi đến chùa. Ban quản trị chùa Thiền tông Tân Diệu chúng tôi xin phúc đáp đầy đủ 16 câu hỏi của Phật gia Thiền tông Nguyễn Quốc Trang như sau: Câu 1: *Tam minh: Ba cái sáng suốt là Thiên nhãn minh – Túc mạng minh – Lậu tận minh. Giải thích: 1/- Thiên nhãn minh: Nhìn thấy rõ ràng trong 1 tam giới có 45 hành tinh và có Hằng hà sa số hành tinh “vật tư”, tức không có sự sống ở trong hành tinh đó. 2/- Túc mạng minh: Thấy đầy đủ dù là nhỏ như vi trần, hiện nay gọi là nguyên tử hay điện tử, còn lớn nhất là 6 hành tinh cấu tạo bằng tứ đại, 11 hành tinh cõi trời Dục Giới, 11 hành tinh cõi trời Hữu Sắc, 6 hành tinh Tịnh Độ và 11 hành tinh cõi trời Vô Sắc. 3/- Lậu tận minh: Biết rõ ràng sự sống và luân hồi từng cá thể một dù là một vi trần, hoặc các loài động vật hay thực vật. Biết thật rõ ràng sanh ra và diệt đi từng loài một trong một tam giới này. * Lục thông là 6 cái thông suốt: Mắt – Tai – Mũi – Miệng – Ý – Thân. 1/- Mắt: Nhìn không bị ngăn cách. 2/- Tai: Nghe thông suốt. 3/- Mũi: Ngữi mùi, rõ thông được mùi thơm hay hôi đến chỗ tột cùng. 4/- Miệng: Miệng lưỡi nếm được mùi vị tuyệt diệu. 5/- Ý: Hiểu biết tận cùng chân thật nơi thế giới này. 6- Thân: Xúc chạm biết được tận cùng: Trơn, nhám, cứng, mền… * Ngũ nhãn của Đức Phật gồm: 1/- Phật nhãn: Thấy và biết từ vật nhỏ nhất là vi trùng, còn lớn nhất là khắp trong Càn khôn vũ trụ. 2/- Huệ nhãn: Thấy và biết được tất cả các loài dù hữu hình hay vô hình. 3/- Pháp nhãn: Thấy và biết được luân hồi, sinh diệt, thời gian sinh tồn của vạn vật và muôn loài, v.v… ở địa cầu này hay 1 tam giới này, hoặc Hằng hà sa số tam giới khác, cũng như khắp trong Càn khôn vũ trụ. 4/- Thiên nhãn: Thấy và biết rõ ràng 33 hành tinh cõi Trời và 6 nước Tịnh Độ, trong 1 tam giới. 5/- Nhục nhãn: Tức mắt duyên hợp bằng tứ đại của con người mà ai ai cũng có. Câu 2: * Phóng sanh – Sát sanh – Sự sống 1 cá thể nhỏ như vi trùng: 1/- Phóng sanh: Như đem loài chim hay cá thả cho trở về cuộc sống của loài đó. Phóng sanh này có 2 phần phước và tội: Được phước: Nếu loài đó sống hết tuổi thọ của nó. Bị họa: có đến 3 phần: 1/- Làm cho người bắt bị tội nghiệp bắt và giam sinh vật. 2/- Tao điều kiện cho người chận bắt sau khi thả mang tội nghiệp bắt và sát. 3/- Trong thời gian loài đó bị giam cầm, có khi chết trong nơi giam cầm, người này mang 3 tội: Bắt – Giam – Sát. Đức Phật lý giải: – Nếu, không có người cố tình phóng sanh, thì không ai tìm bắt các loài mình muốn thả cả. Tuy nhiên, mình muốn phóng sanh mà có phước: Khi thấy loài nào bị vướng bẫy, tìm cách gỡ và thả ra, đây là thiết thực và có phước đức nhiều nhất. Câu 3: Phật giáo Tây Tạng, quí Ngài tu theo pháp môn “Mật Chú tông” của Đức Phật dạy cho những vị tu theo Đạo Phật mà muốn có Thần thông. Khi hết tuổi thọ sẽ được làm Thần. Câu 4: Bên ngoài Phật trùm khắp còn gì nữa. Câu này Phật gia chưa hiểu kỹ lời của Đức Phật dạy. Đức Phật có dạy: – Càn khôn vũ trụ này không biên giới, đã không có biên giới thì làm gì có bên ngoài hay bên trong. Câu 5: Tiêu, hành, tỏi, ớt, là các loại rất cay và nồng. Các loại này bên Đông y xếp vào “Dương” là để trị bệnh cho người bị bệnh “Âm”, tức bị “Hàn”, cũng gọi là bị “Lạnh”. – Còn bên các Nhà Thực dưỡng học, họ có lý giải về Tiêu, hành, tỏi, ớt là “Dương”, họ có lý giải như sau: – Vì các loại này, nếu thường xuyên sử dụng, mà sử dụng nhiều, thì sẽ phá các tế bào, vì công dụng của những loại này như sau: * Nếu người bị cảm lạnh, tức bị bệnh “Phong hàn”, tức gió lạnh nhập vào cơ thể. Các vị Đông y đưa vào cơ thể người bị bệnh Phong hàn những chất nóng, để cho cơ thể người bị bệnh quân bình lại, nên họ cho: Tiêu, hành, tỏi ớt là “Dương”. Còn Nhà Dưỡng sinh họ cho: Tiêu, hành, tỏi, ớt lại là “Âm”, là có nguyên do như sau: * Các loại trên nếu lạm dụng, nó sẽ giết chết người qua các bệnh như: Tê liệt thần kinh. Lỡ loét bao tử, các tế bào bị sưng nhiễm vì các thứ nói trên. Vì vậy, họ xếp các loại trên là “Âm”; Âm này là chết người. Bởi vậy, ngành Tây y có đưa biểu tượng “Con rắn và chén thuốc độc”. “Tuy nọc rắn là “Thần dược”. Tuy là Thần dược, nhưng cũng phải thận trọng, nó cũng có thể giết chết người đó. Các loại này các vị tu sỹ theo đạo Phật có giải thích như sau: 1/- Tiêu, hành, tỏi, ớt rất cay và nồng, nên phá đi cái “Thanh tịnh” mà họ dụng công tu hành thành tựu được. 2/- Những cây này nằm trong tốp “Ngũ vị hương” mọc lên từ chỗ quí Thầy ói ra, do ăn bánh bao làm bằng thịt chó của bà Thanh Đề, là mẹ của Ngài Mục Kiền Liên đem dâng cúng cho quí Thầy ăn. Vì: Tiêu, hành, tỏi, ớt và hẹ, nằm trong tốp này, nên người ăn chay theo đạo Phật họ cữ, và họ cũng xếp các loại trên là “Cực Âm”. Câu 6: Càn khôn… Đầu tiên… Lỗ đen… * Càn khôn vũ trụ: Nó là tự nhiên có như vậy, nên Đức Phật dạy là không thỉ, cũng không chung. Tức không có khởi đầu và cũng không có kết thức, mà nó phải đi theo qui luật “Luân hồi” của nó. Xin đem 2 ví dụ sau đây sẽ biết rõ về câu hỏi này: 1/- Như cây xoài, nó có được là nhờ có đất, nước, gió, nhiệt độ nên mới có cây xoài hay trái xoài. Mà cây xoài hay trái xoài ở thế giới này, nó phải sống theo qui luật luân chuyển của sức hút điện từ Âm Dương. Cứ vậy mà luân chuyển hoài. Vì không có đầu và đuôi này, nên có vị bảo là do “Ông Thượng Đế” sanh ra cái ban đầu. Tại sao vị này nói như vậy? Vì để cho người hỏi không còn hỏi nữa. Đức Phật dạy: – Các ông đừng tìm hiểu làm chi cho mệt! Ở thế giới này, các ông sống thuận với “Nhân quả” là an vui rồi. Sau này, chữ Nhân quả họ thay vào là “Ông Ngọc Hoàng hay Thượng Đế”, để cho loài người dễ hiểu. 2/- Đầu tiên: – Nói về đầu tiên: Thế giới này và vạn vật, không có cái đầu tiên. Mà tất cả phải theo chu kỳ: Thành – Trụ – Hoại – Diệt. – Nói rõ về trái đất mà chúng ta đang sống. Nó đã hình “Thành” cách đây gần 10 tỷ năm. Nó đã đi qua gần hết chu kỳ “Trụ” rồi, sắp đến chu kỳ “Hoại” và “Diệt”! Sau khi diệt, nó tan rã ra thành bụi Không gian”. Vì vậy, vùng không gian mà trái đất này quay vòng, không còn trái đất nữa, mấy tỷ năm sau, tại không gian này một trái đất khác được hình “Thành” lại, rồi cũng theo chu kỳ: Thành – Trụ – Hoại – Diệt nữa. Vì vậy, trên trái đất này, hay trong 1 tam giới, hoặc trong Càn khôn vũ trụ, không có vật gì ngoài định luật “Luân hồi” này cả. 3/- Lỗ đen vũ trụ: – Trong mỗi một Tam giới, có “Một Lỗ đen vũ trụ” do điện từ Âm Dương cuốn hút luân chuyển, để cuốn hút tứ đại tạo thành ra hành tinh khác. Khi hành tinh đã hình thành xong, nó tự động được văng đến nơi khoảng trống mà hành tinh trước đó bị tan rã. Trong một Tam giới thì có một Lỗ đen vũ trụ như vậy. Cái Lỗ đen này, Đức Phật gọi là “Máy tạo ra hành tinh sống” cho một Tam giới. Đức Phật dạy: – Trong một “Tam thiên đại thiên thế giới” có đến 1 tỷ tỷ Tam giới. Nếu tính ra cái máy hút này trong một Tam thiên đại thiên thế giới thì có đến 1 tỷ tỷ cái máy hút. Mà Đức Phật bảo: – Trong Càn khôn vũ trụ này có “Hằng hà sa số Tam thiên đại thiên thế giới”. Đồng nghĩa, đem mấy tỷ số cát sông Hằng ra đếm. Số các này có bao nhiêu, thì số Tam thiên đại thiên thế giới nó còn nhiều hơn số các của nhiều tỷ sông Hằng nữa. Do vậy, cái máy hút Lỗ đen này chúng ta sử dụng toán số của thế giới duyên hợp này mà tính toán, thì không thể tính được. Vì vậy, Lỗ đen vũ trụ không có cái nào là ban đầu cả. Câu 7: “Tốt đời đẹp đạo” mà Chủ tịch Hồ Chí Minh nói xuất phát từ câu chuyện như sau: Ai cũng biết, trong quốc gia Việt Nam có nhiều đạo; nhưng đạo nào cũng cho đạo mình tu là đúng cả. Nên Chủ tịch Hồ Chí Minh có nói: – Là người Việt Nam, sống trên đất nước Việt Nam. Trước nhất, phải là một công dân tốt, thì người đó đã sống tốt với đời. – Còn bất cứ Tôn giáo nào cũng vậy, vị Giáo chủ nào cũng dạy tín đồ của mình: – Trước tiên, phải kính Giáo chủ. – Còn đồng đạo với nhau hay đạo bạn, hoặc người không theo đạo nào, mình lúc nào cũng phải hòa nhã với mọi người, thì người ngoài nhìn vào đạo của mình, họ nói: “Đạo ông bà theo rất tốt đẹp”. Bốn câu ngày, Người nói với các Tôn giáo như sau: – Các ông bà sống “Tốt đời đẹp đạo” là công dân tốt. * Bốn câu này, mỗi khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đến viếng Chùa, thì Người thường nói: – Đức Phật Thích Ca có dạy: Người công dân của bất cứ ở quốc nào, mà tu theo đạo của Ngài. Mục tiêu chánh là phải hiểu 4 ân: 1/- Ân quốc gia: Vì quốc gia bảo bọc cho mình an ổn sinh sống nên mình mới có thời giờ tu hành. 2/- Cha mẹ: Nhờ có cha mẹ, nên mới có ta. 3/- Ân Phật: Nhờ có Đức Phật dạy, nên mình mới biết giác ngộ là gì và đường giải thoát là đi đâu. 4/- Ân Thí chủ: Nhờ có những thí chủ, nên người tu trong Chùa mới có phương tiện sinh sống mà tu hành. *Còn mỗi khi Người đến Nhà thờ: Người cũng thường hay nói: - Đức Chúa Trời có dạy: – Là một công dân tốt: – Trước, phải biết phụng sự Tổ quốc mình. – Sau, phải vâng lời Đức Chúa dạy. Chủ tịch Hồ Chí Minh nói đảo ngữ như sau: – Người theo đạo Thiên Chúa: * Phải biết kính Chúa và yêu nước. * Như vậy mới Tốt đời đẹp đạo được. Câu 8: Thiền – Định – Tuệ – Thiên hà. 1/- Thiền: Ngồi dụng công kềm cho tâm lăng xăng của mình không suy nghĩ. 2/- Định: Ngồi dụng công kềm cho tâm mình đứng yên một chỗ. 3/- Tuệ: Học hỏi nhiều để biết nhiều hơn người khác. 4/- Thiên hà: Sông trên trời. Sông trên trời là sông nào? Là những dải ngôi sao lấp lánh như có nước, nên người sống ở địa cầu này gọi là “Ngân hà”. Câu 9: Người thành Phật uống thuốc độc không chết: – Một người mà đã “thành Phật” rồi, họ uống thuốc độc không chế được. Vì sao vậy? Vì phước đức của họ là vô lượng, nên họ chuốc phước vào ly hay chén thuốc độc đó, thuốc độc đó tự tan hết, nên họ uống không sao. Xin đưa ra ví dụ như sau: Như ở thế giới này, người ta đưa cho Phật gia 1 chén thuốc độc, nếu Phật gia nghèo, không có phương tiện để hóa giải, nếu Phật gia uống là chết ngay. Còn Phật gia có nhiều tiền, mua 100 chai nước ngọt đổ vào chén thuốc độc uống, thử hỏi Phật gia có chết được không. Còn phần Tổ Bồ Đề uống ly nước cam mà chết, là vì Tổ sơ ý, nên bị chết! Phật gia phải hiểu người tu theo đạo Phật như sau: Người tu biết công thức Giải thoát để vượt ra ngoài vòng luân hồi. Còn bất cứ ai mang thân tứ đại này thì phải chịu chung qui luật vật lý của nó. Vì vậy, Đức Phật bị kiếm rơi trúng bàn chân Ngài cũng bị chảy máu vậy. Câu 10: Rắn trả thù người, người đó phải làm như sau: – Người đó phải có lòng cương quyết trả thù. Để chi vậy? Để tạo ra ý chí căm hờn lên tột độ. Nhờ vậy, “làn sóng căm hờn” này được thiết lập. Nhờ có làn điện này, “mượn xác” những con thú có nọc độc rất dễ dàng, như rắn có nọc độc, nên giết người mà mình thù rất dễ dàng. Câu 11: – Người chết về báo mộng: -Người này nghiệp phải còn ở trong dòng tộc, tức không tạo phước đức để lên các cõi Trời hay tạo ác đức để xuống các tầng thấp. Người này phải ở trong trường hợp là bị chết mà chưa hết thọ ở thế giới này. * Nhập Vong: – Người này cũng còn bị luân hồi trong dòng tộc, mà thích “Nhập Vong”, để cho người thân của mình “làm thầy kiếm tiền”, nhưng không xảy ra lâu được, mà chỉ thời gian ngắn thôi, nếu qua 49 ngày mà Vong còn nhập là giả. Câu 12: Người chết mà muốn nhớ lại đời trước, người này phải có ý chí như sau: Khi “Trung Ấm Thân” nhập vào thai, người này cố gắng là đừng có ngủ, nếu cố gắng được nhiều thì khi mẹ sanh ra sẽ nhớ lại đời trước rõ ràng hơn. Nhưng người này không sống lâu được. Vì sao vậy? Vì người này bị vi phạm qui luật “Nhân quả luân hồi”. Câu 13: Thiên tai – Sấm sét – Bão lụt – Bệnh dịch, v.v…, đây là biến chuyển của vật lý do điện từ Âm Dương nơi thế giới này, chớ không có ai điều hành, nên không có người chịu trách nhiệm. Mà chịu trách nhiệm chính là do con người tạo ra. Ví dụ như: Trên núi đang có nhiều cây, khi mưa xuống, rễ cây hút nước, làm cho không chảy mạnh xuống phía dưới thấp, nếu con người phá bỏ hết, mưa xuống bao nhiêu, thì nước tự nhiên phải chảy xuống hết, đương nhiên phải cuốn trôi tất cả những gì ở phía dưới. Hoặc con người làm ô nhiễm môi trường, thì bệnh tật sẽ phát sanh. Đây là qui luật “Cộng nghiệp xấu” của con người tạo ra. Câu 14: Ở Campuchia, cầu có trọng tải 30 tấn, mà có đến 40 tấn người trên đó, đương nhiên nó phải sập, đây là qui luật lý. Câu 15: Người chết: Chết mà tự tử, tâm vật lý người đó bị điện từ Âm Dương rối loạn. Vì sao vậy? – Vì họ sử dụng cái Tưởng của Tánh người quá mức, nên dòng điện từ Âm Dương đang quét để bảo quản tâm của người đó, nó bị rối loạn, nên tâm người này không còn sáng suốt nên tự tử. Còn người chết vì mục đích cao cả để cho quốc gia mình trường tồn. Những người này, tâm họ còn sáng suốt, nên khi họ chết được tặng là Anh Hùng Dân Tộc. Câu 16: Mỗi vị Phật đều có vị Thần Kim Cang bảo vệ, nếu ai xúc phạm đến vị Phật, thì vị Thần Kim Can có nhiệm vụ là đánh trả cái xúc phạm hay khinh chê lại cho người đó, vì cái đánh trả của một vị Thần bảo vệ Phật. Phật gia nên biết một điều: – Nếu vị Thần Kim Cang chỉ sử dụng chài Kim Cang mà đỡ và gạt nhẹ, thì tiếng khinh chê hay phi báng đó trở lại nơi xuất phát, thì người này chỉ nghe rợn người và mang bệnh nhẹ. – Còn nếu bị vị Thần đánh trả mạnh, thì người này chắc chắn bị bệnh và chết sau đó. Nhưng vị Thần này không có tội gì cả mà được công đức nữa. Giống như ở thế giới này: Một người có nhiệm vụ bảo vệ một vị Chủ tịch nước, Tổng thống, Vua hay Quốc Trưởng. Nếu có ai xúc phạm các vị nói trên, thì người bảo vệ này được quyền đánh hay bắn bị thương hay có chết người đó cũng không sao, mà còn được khen thưởng là có công bảo vệ những vị lãnh đạo quốc gia, mà người ta thường gọi là “Bảo vệ yếu nhân” nữa.

Ban quản trị chùa Thiền tông Tân Diệu.

 

 


 

NƠI TU TẬP GIÁC NGỘ VÀ GIẢI THOÁT

Bản quyền thuộc: thientong.com.vn

Website: http://thientong.com.vn - Email: chuathientongtandieu@gmail.com

Nơi dành cho những ai muốn Giác ngộ - Giải thoát.

 


            

Copyright © 2017 THIENTONG. All Rights Reserved.Design by Nina Co, Ltd
Đang online: 14 | Hôm nay: 306 | Hôm qua: 274 | Tổng truy cập: 799317
Đặt câu hỏi trực tuyến