Thiền Tông Học

Thiền Tông Học

Thiền Tông Học

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Phật tánh không nay không xưa

Phật tánh không thêm, không bớt, không thừa

Người thấy sanh tử dây dưa

Hai thứ không chạm chỗ xưa Niết Bàn.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Thiền Tông chẳng kiếm chẳng tìm

Chẳng quán, chẳng tưởng nhận liền tánh nghe

Tánh nghe, tánh thấy là bè

Đưa Người Thanh tịnh về miền quê xưa.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Như Lai dạy rõ cụ rằng

Ngọc châu như ý ở hằng nơi ta

Dù tìm được gần hay xa

Ngọc châu như ý thật là bỏ đi.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

- Tri kiến lập tri tức vô minh bổn

Tri kiến bất lập tri, tức tánh Niết Bàn

- Thiền tông không quán tưởng cầu

Ngồi thiền vạn kiếp vẫn sâu luân hồi.

Phật Hoàng Trần Nhân Tông dạy

Vọng tưởng mà cầu huyền linh

Là tìm sanh tử để mình vui chơi

Thiền tông Phật bảo mình Thôi

Thôi đi tất cả hết rồi trầm luân.

Phật Hoàng Trần Nhân Tông dạy

Tu Thiền mà Quán hay cầu

Chẳng khác đốt lửa giữa bầu bão giông

Thiền tông mà cố dụng công

Dụng công mà được bỏ sông cho rồi.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Cuộc sống hiện tại của ông

Là sống Nhân quả nên ông khổ sầu

Dù sống cao sang đến đâu

Cũng là luân chuyển không đâu an nhàn.

ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI DẠY

ĐẦU TIÊN NHƯ LAI THUYẾT ĐẠO MẦU

CÁC ÔNG TRIỆT NGỘ CHỖ THÂM SÂU

NHƯ LAI MỪNG CÁC ÔNG THẤU HIỂU

NGỌC CHÂU NHƯ Ý CHẲNG TÌM, CẦU.

ĐỨC LỤC TỔ HUỆ NĂNG DẠY

BỒ ĐỀ VỐN KHÔNG CÂY

SÁNG KHÔNG PHẢI NHỜ ĐÀI

XƯA NAY KHÔNG PHẢI VẬT

CHỖ NÀO DÍNH BỤI NHƠ.

NĂM ANH EM NGÀI KIỀU TRẦN NHƯ NÓI

DỤNG CÔNG TÌM KIẾM PHẬT LÀM CHI

TRỰC NHẬN CHÂN TÂM NGỘ TỨC THÌ

TRẦN KIA SAO SUYẾN PHẢI LÌA BỎ

TÂM KIA TỊNH SÁNG NHẬN NGAY ĐI.

ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI DẠY

THIỀN THANH LÀ NHẤT TỰ THIỀN

BUÔNG, DỪNG, THÔI, DỨT HẾT LIỀN TỬ SANH

Ở TRONG VẬT LÝ ĐUA TRANH

ĐUA TRANH CÀNG MẠNH TỬ SANH, KÉO MÌNH.

ĐỨC PHẬT HOÀNG TRẦN NHÂN TÔNG DẠY

THIỀN TÔNG THANH TỊNH MÀ TÙY DUYÊN

ĐÓI ĐẾN THÌ ĂN MỆT NGỦ LIỀN

TRONG NHÀ CÓ BÁU THÔI TÌM KIẾM

ĐỐI CẢNH VÔ TÂM CHỚ HỎI THIỀN.

Các bài khác
VIDEO GIẢI ĐÁP CHUẨN HÓA THIỀN TÔNG

Thưa quí độc giả và Phật tử,

Đạo Phật là đạo trí tuệ và khoa học. Mục đích của Đức Phật lập ra đạo là giúp con người hiểu được tổng thể cấu trúc của một con người nói riêng, của vạn vật và càn khôn vũ trụ nói chung. Giải thích Tam Giới là sao? Phật giới là ở đâu? Chỉ rõ Tu sao Giải thoát. Tu sao luân hồi? Cái gì tạo ra Nhân Quả? V.v…

Người hiểu được như thế được gọi là Giác ngộ. Tức hiểu biết sự thật nơi thế giới này. Nếu thực hành đúng lời Phật dạy chắc chắn sẽ Giải thoát.

Đạo Phật khoa học và thực tế như thế nên ngày nay được nhiều nhà trí thức và khoa học chấp thuận. Tuy nhiên, càng cách xa thời của Đức Phật bao nhiêu thì dường như các môn đồ của Ngài không còn giữ được những cái tinh hoa cao quí của đạo Phật. Thay vào đó dần mê tín và dị đoạn được đưa vào đạo này, làm cho giới trí thức và khoa học họ chê cười. Vì sao vậy?

 1. Vì họ thắc mắc: Chẳng lẽ một Thái Tử Tất Đạt Đa với vợ đẹp con xinh, ngai vàng vua cha để lại, tiền xài không hết mà lại bỏ nhà ra ngồi dưới gốc cây, để rồi chúng ta thờ Ngài để cầu xin Ngài ban phước lộc?
 2. Một vị vua Trần Nhân Tông tài tình lãnh đạo quân lính nhà Trần 3 lần đánh bại một đội quân Nguyên Mông hùng hậu vào thế kỷ thứ 13 trong sử sách vẫn còn ghi lại, không lẽ trèo lên núi không một bóng người, để rồi ngồi gõ mõ, tụng kinh hay sao?
 3. Các chùa hầu như đều có thờ Tổ Bồ Đề Đạt Ma quảy chiếc giày. Nhưng khi được hỏi Tổ Bồ Đề Đạt Ma đã dạy về pháp gì thì không nhiều chùa trả lời đúng câu hỏi.
 4. Pháp môn Thiền tông là pháp môn Đức Phật dạy trong những năm sau cùng của cuộc đời Ngài. Trong Kinh Diệu Pháp Liên Hoa có nêu rất rõ. Vậy mà một số người lại cho là Tà đạo hoặc du nhập từ Trung Quốc? V.v…

Chính vì vậy mà đạo Phật dường như đã không còn giữ được cái tinh hoa cao quí ban đầu nữa. Cụm từ “Giác ngộ & Giải thoát” năm xưa dường như là cụm từ lạc lõng hay quá xa vời. Thêm vào đó là những lời khẳng định được phán như:

 1. Giải thoát mà cũng có Công thức nữa sao?
 2. Thành Phật ư?  Đức Phật còn trải qua 3 A Tăng Kỳ Kiếp mới thành Phật được. Đừng có mơ!
 3. Phật mà cũng có Tánh nữa sao?
 4. Huyền Ký ư? Sao không thấy đề cập trong Kinh điển?
 5. Giác ngộ ư? Tôi tu hành niêm mật mấy chục năm mà chưa Giác ngộ. Mới đọc mấy quyển sách mà cũng Giác ngộ. Thật là nhảm nhí!
 6. V.v…

Xin thưa, những người này nói rất phải.

Vì sao vậy?

Vì họ là những người tu một trong năm pháp môn đầu tiên của Đức Phật dạy trong 45 năm đầu. Khi thành tựu các pháp này, họ vội đem truyền các pháp sang những nơi khác. Do vậy, pháp môn cuối cùng là pháp môn thứ 6, tức Thiền tông, họ không thể nào biết được.

Vì sao chúng tôi lại nói như vậy?

Vì điều này được nói rất rõ trong Kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Khi Đức Phật tuyên dạy Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, là pháp môn Đại thừa, chỉ nói sơ khởi và ẩn ý về Thiền tông. Vậy mà một trong những đồ đệ lớn của Đức Phật như Ngài Xá Lợi Phất còn cho rằng Đức Phật bị các loại Ma Ba Tuần ám!

Do vậy, đối với những người trên, chúng tôi đành ngậm miệng.

Xin trở lại, pháp môn Thiền tông của Đức Phật dạy là pháp môn rất thực tế và khoa học như giải thích rõ ràng:

 1. Cấu tạo của con người và vạn vật.
 2. Cấu tạo trái đất như thế nào
 3. Tam giới có mấy hành tinh và sự sống trong đó
 4. Phật giới ở đâu và cấu tạo bằng gì
 5. Càn khôn vũ trụ chứa gì trong đó
 6. Tạo công đức đúng nghĩa bằng cách nào
 7. Tại sao có Nhân Quả Luân Hồi
 8. Công thức Giải thoát ra ngoài qui luật Nhân Quả Luân Hồi
 9. V.v…

Những điều nêu trên được nêu rất rõ và cụ thể trong pháp môn Thiền tông. Duy có điều người ta có chịu vượt lên trên sự mê tín để đi tìm tòi cái cốt lõi, tinh hoa của đạo Phật hay không mà thôi.

Chúng tôi may mắn sưu tầm được quyển “Huyền Ký của Đức Phật truyền theo dòng Thiền tông” nên hiểu được những lời ẩn ý của Đức Phật dạy nên mong muốn chia sẻ, phổ biến pháp môn Thiền tông tuyệt quí này ra cho nhiều người cùng biết. Đồng thời, nhờ vào quyển Huyền Ký này mà chúng tôi có cơ sơ để chuẩn hóa lại lời của Đức Phật dạy về pháp “Giác ngộ & Giải thoát” mà đã bị làm sai lệch sau 2.562 năm (tính đến năm 2018).

Chúng tôi đã có dịp ghi lại những thước phim quí giá về Buổi Giải đáp để chuẩn hóa lời dạy của Đức Phật đã bị hậu nhân hữu tình hay vô ý làm sai lệch sau 2.562 năm. Mời quí độc giả và Phật tử hữu duyên xem toàn bộ Video bên dưới:

NGHE ĐẦY ĐỦ BỘ TOÀN BỘ VIDEO Ở ĐÂY:

 

NGHE TỪNG PHẦN Ở DƯỚI:

00. Giới thiệu lý do chuẩn hóa Thiền tông

01. Hỏi về thành lập Thiền tông Thất

02. Hỏi về lập Công đức

03. Hỏi về Thiền gia trả lời câu hỏi

04. Hỏi về xưng như Phật như Tổ

05. Hỏi vào Thiền Viện, Tu Viện, Rừng để tu?

06. Hỏi về Giảng sư ra nước ngoài giảng

7. Hỏi về tu 3 A Tăng Kỳ kiếp

8. Hỏi về bịa đặt Huyền Ký

9. Viện chủ tu thành Phật chưa mà dám dạy Giải thoát?

10. Hỏi về đối chất với các nhà Khoa học ở nước ngoài

11. Người tu đạo Phật sai chỗ nào mà đòi chuẩn hóa?

12. Hỏi về đạo Trí Tuệ cớ sao quỳ lạy?

13. Hỏi về thách Viện chủ đội Kinh nhảy vào lửa?

14. Hỏi về Bản lai vô nhất vật?

15. Thiền gia ngự trên non khẳng định không có Tam Giới?

16. Viện chủ có dám cho Thầy tôi hỏi về Thiền tông không?

17. Xá Lợi Phất có nhiều Công đức sao không tự thấy Phật Giới?

18. Tu Thiền tông có Kiến Chấp Thường – Đoạn?

19. Hỏi về tạo Công đức trong sáng?

20. Hỏi về Thiền gia đón người về Phật giới?

21. Hỏi về xây chùa có tạo công đức không?

22. Hỏi về Kiến Tánh?

23. Làm sao tôi kiểm chứng Huyền Ký là đúng?

 

Từ khóa:

 

 


 

NƠI TU TẬP GIÁC NGỘ VÀ GIẢI THOÁT

Bản quyền thuộc: thientong.com.vn

Website: http://thientong.com.vn - Email: chuathientongtandieu@gmail.com

Nơi dành cho những ai muốn Giác ngộ - Giải thoát.

 


            

Copyright © 2017 THIENTONG. All Rights Reserved.Design by Nina Co, Ltd
Đang online: 46 | Hôm nay: 277 | Hôm qua: 274 | Tổng truy cập: 799218
Đặt câu hỏi trực tuyến