Thiền Tông Học

Thiền Tông Học

Thiền Tông Học

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Phật tánh không nay không xưa

Phật tánh không thêm, không bớt, không thừa

Người thấy sanh tử dây dưa

Hai thứ không chạm chỗ xưa Niết Bàn.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Thiền Tông chẳng kiếm chẳng tìm

Chẳng quán, chẳng tưởng nhận liền tánh nghe

Tánh nghe, tánh thấy là bè

Đưa Người Thanh tịnh về miền quê xưa.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Như Lai dạy rõ cụ rằng

Ngọc châu như ý ở hằng nơi ta

Dù tìm được gần hay xa

Ngọc châu như ý thật là bỏ đi.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

- Tri kiến lập tri tức vô minh bổn

Tri kiến bất lập tri, tức tánh Niết Bàn

- Thiền tông không quán tưởng cầu

Ngồi thiền vạn kiếp vẫn sâu luân hồi.

Phật Hoàng Trần Nhân Tông dạy

Vọng tưởng mà cầu huyền linh

Là tìm sanh tử để mình vui chơi

Thiền tông Phật bảo mình Thôi

Thôi đi tất cả hết rồi trầm luân.

Phật Hoàng Trần Nhân Tông dạy

Tu Thiền mà Quán hay cầu

Chẳng khác đốt lửa giữa bầu bão giông

Thiền tông mà cố dụng công

Dụng công mà được bỏ sông cho rồi.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Cuộc sống hiện tại của ông

Là sống Nhân quả nên ông khổ sầu

Dù sống cao sang đến đâu

Cũng là luân chuyển không đâu an nhàn.

ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI DẠY

ĐẦU TIÊN NHƯ LAI THUYẾT ĐẠO MẦU

CÁC ÔNG TRIỆT NGỘ CHỖ THÂM SÂU

NHƯ LAI MỪNG CÁC ÔNG THẤU HIỂU

NGỌC CHÂU NHƯ Ý CHẲNG TÌM, CẦU.

ĐỨC LỤC TỔ HUỆ NĂNG DẠY

BỒ ĐỀ VỐN KHÔNG CÂY

SÁNG KHÔNG PHẢI NHỜ ĐÀI

XƯA NAY KHÔNG PHẢI VẬT

CHỖ NÀO DÍNH BỤI NHƠ.

NĂM ANH EM NGÀI KIỀU TRẦN NHƯ NÓI

DỤNG CÔNG TÌM KIẾM PHẬT LÀM CHI

TRỰC NHẬN CHÂN TÂM NGỘ TỨC THÌ

TRẦN KIA SAO SUYẾN PHẢI LÌA BỎ

TÂM KIA TỊNH SÁNG NHẬN NGAY ĐI.

ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI DẠY

THIỀN THANH LÀ NHẤT TỰ THIỀN

BUÔNG, DỪNG, THÔI, DỨT HẾT LIỀN TỬ SANH

Ở TRONG VẬT LÝ ĐUA TRANH

ĐUA TRANH CÀNG MẠNH TỬ SANH, KÉO MÌNH.

ĐỨC PHẬT HOÀNG TRẦN NHÂN TÔNG DẠY

THIỀN TÔNG THANH TỊNH MÀ TÙY DUYÊN

ĐÓI ĐẾN THÌ ĂN MỆT NGỦ LIỀN

TRONG NHÀ CÓ BÁU THÔI TÌM KIẾM

ĐỐI CẢNH VÔ TÂM CHỚ HỎI THIỀN.

Các bài khác
Tác dụng của Huyền Ký Đức Phật truyền theo dòng Thiền tông

Ông Lòng Ánh Quang hỏi:

– Kính bạch Đức Thế Tôn: Tập Huyền Ký khi công bố ra có tác dụng gì, kính xin Đức Thế Tôn dạy chúng con?

Đức Phật dạy:

– Này ông Lòng Ánh Quang, Tập Huyền Ký này khi được công bố ra, có 3 tác dụng:

Một: Mê tín được giảm 50%.

Hai: Dị đoan được xóa sạch.

Ba: Những lời dạy của Như Lai được chuẩn hóa lại đúng với lời dạy của Như Lai.

Vì sao phải chuẩn hóa lại đạo của Như Lai?

– Vì đạo của Như Lai đến thời kỳ Mạt pháp, những người tu theo đạo của Như Lai không ai hành đúng cả, mà họ vì danh và tiền, đem các đạo Trời, đạo Tiên và đạo Thần vào đạo của Như Lai như:

1/- Đạo Trời, là của những vị lập ra Tu viện, để dạy những người tu lên cõi Trời ở, hưởng sung sướng, mà các môn đồ của Như Lai lại đem vào chùa.

2/- Đạo Tiên, là của những vị lập ra Thiền viện để dạy những người tu được thành Tiên, hưởng sung sướng, mà các môn đồ của Như Lai lại đem vào chùa.

3/- Đạo Thần, là của những vị lập ra Đình để cúng, mà các môn đồ của Như Lai lại đem vào chùa cúng.

4/- Thậm chí, Cô Hồn là loài còn đi xin thức ăn cúng của loài Người, thế mà các môn đồ của Như Lai lại đem vào chùa thờ, để dụ những người mê tín đến lạy và cúng tiền.

Nói đến việc làm sai của các môn đồ của Như Lai thì không thể nói hết được. Vì vậy, Như Lai phải nhờ Long Nữ ở Đất Rồng cho đệ tử đến đời Mạt Thượng pháp công bố ra để chuẩn hóa lại.

Pháp môn Thiền tông học này, khi chuẩn hóa lại thì cứu được rất nhiều người không bị nhân quả của trái đất này.

Còn người tu nào mà không nghe, thì phải chịu nhân quả đi vào làm loài thực vật!

Trích quyển: “Sách trắng Thiền tông” – NXB Hồng Đức, soạn giả Nguyễn Nhân.

Từ khóa:

 

 


 

NƠI TU TẬP GIÁC NGỘ VÀ GIẢI THOÁT

Bản quyền thuộc: thientong.com.vn

Website: http://thientong.com.vn - Email: chuathientongtandieu@gmail.com

Nơi dành cho những ai muốn Giác ngộ - Giải thoát.

 


            

Copyright © 2017 THIENTONG. All Rights Reserved.Design by Nina Co, Ltd
Đang online: 17 | Hôm nay: 242 | Hôm qua: 274 | Tổng truy cập: 799156
Đặt câu hỏi trực tuyến