Thiền Tông Học

Thiền Tông Học

Thiền Tông Học

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Phật tánh không nay không xưa

Phật tánh không thêm, không bớt, không thừa

Người thấy sanh tử dây dưa

Hai thứ không chạm chỗ xưa Niết Bàn.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Thiền Tông chẳng kiếm chẳng tìm

Chẳng quán, chẳng tưởng nhận liền tánh nghe

Tánh nghe, tánh thấy là bè

Đưa Người Thanh tịnh về miền quê xưa.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Như Lai dạy rõ cụ rằng

Ngọc châu như ý ở hằng nơi ta

Dù tìm được gần hay xa

Ngọc châu như ý thật là bỏ đi.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

- Tri kiến lập tri tức vô minh bổn

Tri kiến bất lập tri, tức tánh Niết Bàn

- Thiền tông không quán tưởng cầu

Ngồi thiền vạn kiếp vẫn sâu luân hồi.

Phật Hoàng Trần Nhân Tông dạy

Vọng tưởng mà cầu huyền linh

Là tìm sanh tử để mình vui chơi

Thiền tông Phật bảo mình Thôi

Thôi đi tất cả hết rồi trầm luân.

Phật Hoàng Trần Nhân Tông dạy

Tu Thiền mà Quán hay cầu

Chẳng khác đốt lửa giữa bầu bão giông

Thiền tông mà cố dụng công

Dụng công mà được bỏ sông cho rồi.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Cuộc sống hiện tại của ông

Là sống Nhân quả nên ông khổ sầu

Dù sống cao sang đến đâu

Cũng là luân chuyển không đâu an nhàn.

ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI DẠY

ĐẦU TIÊN NHƯ LAI THUYẾT ĐẠO MẦU

CÁC ÔNG TRIỆT NGỘ CHỖ THÂM SÂU

NHƯ LAI MỪNG CÁC ÔNG THẤU HIỂU

NGỌC CHÂU NHƯ Ý CHẲNG TÌM, CẦU.

ĐỨC LỤC TỔ HUỆ NĂNG DẠY

BỒ ĐỀ VỐN KHÔNG CÂY

SÁNG KHÔNG PHẢI NHỜ ĐÀI

XƯA NAY KHÔNG PHẢI VẬT

CHỖ NÀO DÍNH BỤI NHƠ.

NĂM ANH EM NGÀI KIỀU TRẦN NHƯ NÓI

DỤNG CÔNG TÌM KIẾM PHẬT LÀM CHI

TRỰC NHẬN CHÂN TÂM NGỘ TỨC THÌ

TRẦN KIA SAO SUYẾN PHẢI LÌA BỎ

TÂM KIA TỊNH SÁNG NHẬN NGAY ĐI.

ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI DẠY

THIỀN THANH LÀ NHẤT TỰ THIỀN

BUÔNG, DỪNG, THÔI, DỨT HẾT LIỀN TỬ SANH

Ở TRONG VẬT LÝ ĐUA TRANH

ĐUA TRANH CÀNG MẠNH TỬ SANH, KÉO MÌNH.

ĐỨC PHẬT HOÀNG TRẦN NHÂN TÔNG DẠY

THIỀN TÔNG THANH TỊNH MÀ TÙY DUYÊN

ĐÓI ĐẾN THÌ ĂN MỆT NGỦ LIỀN

TRONG NHÀ CÓ BÁU THÔI TÌM KIẾM

ĐỐI CẢNH VÔ TÂM CHỚ HỎI THIỀN.

Các bài khác
Sự tích chiếc giày trong quan tài của Tổ Bồ Đề Đạt Ma?

BAN QUẢN TRỊ CHÙA THIỀN TÔNG TÂN DIỆU ĐÁP:

* Sự tích chiếc giày trong quan tài của Tổ Bồ Đề Đạt Ma như sau:

* Câu chuyện này là do Hòa thượng Thiền sư Đông Viễn dựng lên để nói ý nghĩa về pháp môn Thiền tông mà Tổ Bồ Đề Đạt Ma mang từ nước Ấn Độ sang nước Trung Hoa:

–  Hồi ấy, vua Lý Thế Vân, là vị vua đang trị vì nước Đường ở Trung Hoa. Nhà vua có sai Ngài Tống Vân đi sứ nước Ấn Độ. Khi về nước, Ngài Tống Vân có trình lên vua Lý Thế Vân, là Ngài thấy Tổ Bồ Đề đứng trên cành lao sậy, vượt biển trở về nước Ấn Độ, trên vai có quảy 1 chiếc giày.

– Câu chuyện này được đồn ầm lên, là Tổ Bồ Đề Đạt Ma sử dụng thần thông để trở về nước Ấn Độ, chứ xác Tổ không còn ở trong tháp nữa.

* Vua Lý Thế Vân không tin như vậy. Vì khi Tổ Bồ Đề Đạt Ma mất, Tổ đã 130 tuổi rồi, thì làm gì sử dụng Thần thông được mà trở về nước Ấn Độ. Nên vua Lý Thế Vân ra lệnh mở cửa tháp, và mở quan tài của Tổ Bồ Đề Đạt Ma ra xem. Thấy trong quan tài không có xác Tổ, mà chỉ có 1 chiếc giày.

* Câu chuyện này, ý của Hòa thượng Thiền sư Đông Viễn muốn nói với nhân dân nước Trung Hoa rằng:  

– Tổ Bồ Đề Đạt Ma vâng lời dạy của Đức Phật, là đem pháp môn Thiền tông từ nước Ấn Độ sang nước Trung Hoa, chôn ở đây. Chứ không phải Tổ đem xác của Ngài chôn ở nước Trung Hoa này.  

      Thiền tông là Nhất tự thiền

      Buông, Dừng, Thôi, Dứt, hết liền tử sanh.

– Nhất tự thiền là biểu tượng 1 chiếc giày. Vậy, nhân dân và các môn đồ của Ngài hãy vâng lời Đức Phật mà tu tập “Nhất tự thiền”, để trở về Phật giới. Đừng có lủi đầu vào cúng tụng nữa, mà làm mất đi cái Tinh Hoa của Đức Phật dạy.

Ban quản trị chùa Thiền tông Tân Diệu.

Từ khóa:

 

 


 

NƠI TU TẬP GIÁC NGỘ VÀ GIẢI THOÁT

Bản quyền thuộc: thientong.com.vn

Website: http://thientong.com.vn - Email: chuathientongtandieu@gmail.com

Nơi dành cho những ai muốn Giác ngộ - Giải thoát.

 


            

Copyright © 2017 THIENTONG. All Rights Reserved.Design by Nina Co, Ltd
Đang online: 13 | Hôm nay: 306 | Hôm qua: 274 | Tổng truy cập: 799311
Đặt câu hỏi trực tuyến