Thiền Tông Học

Thiền Tông Học

Thiền Tông Học

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Phật tánh không nay không xưa

Phật tánh không thêm, không bớt, không thừa

Người thấy sanh tử dây dưa

Hai thứ không chạm chỗ xưa Niết Bàn.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Thiền Tông chẳng kiếm chẳng tìm

Chẳng quán, chẳng tưởng nhận liền tánh nghe

Tánh nghe, tánh thấy là bè

Đưa Người Thanh tịnh về miền quê xưa.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Như Lai dạy rõ cụ rằng

Ngọc châu như ý ở hằng nơi ta

Dù tìm được gần hay xa

Ngọc châu như ý thật là bỏ đi.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

- Tri kiến lập tri tức vô minh bổn

Tri kiến bất lập tri, tức tánh Niết Bàn

- Thiền tông không quán tưởng cầu

Ngồi thiền vạn kiếp vẫn sâu luân hồi.

Phật Hoàng Trần Nhân Tông dạy

Vọng tưởng mà cầu huyền linh

Là tìm sanh tử để mình vui chơi

Thiền tông Phật bảo mình Thôi

Thôi đi tất cả hết rồi trầm luân.

Phật Hoàng Trần Nhân Tông dạy

Tu Thiền mà Quán hay cầu

Chẳng khác đốt lửa giữa bầu bão giông

Thiền tông mà cố dụng công

Dụng công mà được bỏ sông cho rồi.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Cuộc sống hiện tại của ông

Là sống Nhân quả nên ông khổ sầu

Dù sống cao sang đến đâu

Cũng là luân chuyển không đâu an nhàn.

ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI DẠY

ĐẦU TIÊN NHƯ LAI THUYẾT ĐẠO MẦU

CÁC ÔNG TRIỆT NGỘ CHỖ THÂM SÂU

NHƯ LAI MỪNG CÁC ÔNG THẤU HIỂU

NGỌC CHÂU NHƯ Ý CHẲNG TÌM, CẦU.

ĐỨC LỤC TỔ HUỆ NĂNG DẠY

BỒ ĐỀ VỐN KHÔNG CÂY

SÁNG KHÔNG PHẢI NHỜ ĐÀI

XƯA NAY KHÔNG PHẢI VẬT

CHỖ NÀO DÍNH BỤI NHƠ.

NĂM ANH EM NGÀI KIỀU TRẦN NHƯ NÓI

DỤNG CÔNG TÌM KIẾM PHẬT LÀM CHI

TRỰC NHẬN CHÂN TÂM NGỘ TỨC THÌ

TRẦN KIA SAO SUYẾN PHẢI LÌA BỎ

TÂM KIA TỊNH SÁNG NHẬN NGAY ĐI.

ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI DẠY

THIỀN THANH LÀ NHẤT TỰ THIỀN

BUÔNG, DỪNG, THÔI, DỨT HẾT LIỀN TỬ SANH

Ở TRONG VẬT LÝ ĐUA TRANH

ĐUA TRANH CÀNG MẠNH TỬ SANH, KÉO MÌNH.

ĐỨC PHẬT HOÀNG TRẦN NHÂN TÔNG DẠY

THIỀN TÔNG THANH TỊNH MÀ TÙY DUYÊN

ĐÓI ĐẾN THÌ ĂN MỆT NGỦ LIỀN

TRONG NHÀ CÓ BÁU THÔI TÌM KIẾM

ĐỐI CẢNH VÔ TÂM CHỚ HỎI THIỀN.

Các bài khác
Người hiểu rõ về Thiền tông phải trả lời được 26 câu hỏi này

Người hiểu rõ về Thiền tông phải trả lời được 26 câu hỏi này

26 câu hỏi dành cho người muốn hiểu rõ về Thiền tông

1- Đức Phật lập ra đạo để dạy những chi?

2- Giác ngộ Giải thoát là gì biết không?

3- Tánh Phật, trong đó có gì phải thông?

4- Ở trong Tánh người gồm có những chi?

5- Đức Phật dạy đạo có mấy pháp môn tu, hãy kể ra?

6- Những hiện tượng lạ nơi trái đất này do ai làm ra?

7- Tại sao Đức Phật nói: Trong 49 năm Ta chưa hề nói ra 1 lời hay 1 câu nào, hãy giải thích?

8- Hãy giải thích rõ thành tựu của các pháp môn tu: Tiểu thừa, Trung thừa, Đại thừa. Niệm Phật, Niệm Chú.

9- Tại sao con người có Tâm?

10- Lý do gì con người bị luân hồi?

11- Muốn giải thoát phải làm sao?

12- Kiến tánh thành Phật là sao, hãy giải thích?

13- Trong 1 Tam giới có bao nhiêu hành tinh có sự sống?

14- Có mấy hành tinh Tịnh Độ trong 1 Tam giới, hãy kể?

15- Vòng Hoàng Đạo I có mấy hành tinh hãy kể?

16 Vòng Hoàng Đạo II có mấy hành tinh hãy kể?

17- Vòng Hoàng Đạo III có mấy hành tinh hãy kể?

18- Vòng Hoàng Đạo IV có mấy hành tinh hãy kể?

19- Nhiệm vụ của Ban bệ trời Tứ Thiên Vương làm gì trong Tam giới này?

20– Người sống nơi trái đất này, họ cúng để cho ai ăn?

21- Tại sao loài Người không thích tu Giải thoát?

22- Tại sao loài Người rất sợ Thương Đế?

23- Lý do gì loài người thích cầu xin và lạy Thần, Thánh?

24- Lý do gì, có quá nhiều người thích nghe người khác lường gạt mình?

25- Người đạt được “Bí mật Thiền tông”, khi hết duyên sống nơi thế giới loài người, làm sao để trở về Phật giới?

26- Hãy kể các phần của người tu theo Thiền tông?

Ban quản trị chùa Thiền tông Tân Diệu.

Từ khóa:

 

 


 

NƠI TU TẬP GIÁC NGỘ VÀ GIẢI THOÁT

Bản quyền thuộc: thientong.com.vn

Website: http://thientong.com.vn - Email: chuathientongtandieu@gmail.com

Nơi dành cho những ai muốn Giác ngộ - Giải thoát.

 


            

Copyright © 2017 THIENTONG. All Rights Reserved.Design by Nina Co, Ltd
Đang online: 18 | Hôm nay: 303 | Hôm qua: 274 | Tổng truy cập: 799302
Đặt câu hỏi trực tuyến