Thiền Tông Học

Thiền Tông Học

Thiền Tông Học

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Phật tánh không nay không xưa

Phật tánh không thêm, không bớt, không thừa

Người thấy sanh tử dây dưa

Hai thứ không chạm chỗ xưa Niết Bàn.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Thiền Tông chẳng kiếm chẳng tìm

Chẳng quán, chẳng tưởng nhận liền tánh nghe

Tánh nghe, tánh thấy là bè

Đưa Người Thanh tịnh về miền quê xưa.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Như Lai dạy rõ cụ rằng

Ngọc châu như ý ở hằng nơi ta

Dù tìm được gần hay xa

Ngọc châu như ý thật là bỏ đi.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

- Tri kiến lập tri tức vô minh bổn

Tri kiến bất lập tri, tức tánh Niết Bàn

- Thiền tông không quán tưởng cầu

Ngồi thiền vạn kiếp vẫn sâu luân hồi.

Phật Hoàng Trần Nhân Tông dạy

Vọng tưởng mà cầu huyền linh

Là tìm sanh tử để mình vui chơi

Thiền tông Phật bảo mình Thôi

Thôi đi tất cả hết rồi trầm luân.

Phật Hoàng Trần Nhân Tông dạy

Tu Thiền mà Quán hay cầu

Chẳng khác đốt lửa giữa bầu bão giông

Thiền tông mà cố dụng công

Dụng công mà được bỏ sông cho rồi.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Cuộc sống hiện tại của ông

Là sống Nhân quả nên ông khổ sầu

Dù sống cao sang đến đâu

Cũng là luân chuyển không đâu an nhàn.

ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI DẠY

ĐẦU TIÊN NHƯ LAI THUYẾT ĐẠO MẦU

CÁC ÔNG TRIỆT NGỘ CHỖ THÂM SÂU

NHƯ LAI MỪNG CÁC ÔNG THẤU HIỂU

NGỌC CHÂU NHƯ Ý CHẲNG TÌM, CẦU.

ĐỨC LỤC TỔ HUỆ NĂNG DẠY

BỒ ĐỀ VỐN KHÔNG CÂY

SÁNG KHÔNG PHẢI NHỜ ĐÀI

XƯA NAY KHÔNG PHẢI VẬT

CHỖ NÀO DÍNH BỤI NHƠ.

NĂM ANH EM NGÀI KIỀU TRẦN NHƯ NÓI

DỤNG CÔNG TÌM KIẾM PHẬT LÀM CHI

TRỰC NHẬN CHÂN TÂM NGỘ TỨC THÌ

TRẦN KIA SAO SUYẾN PHẢI LÌA BỎ

TÂM KIA TỊNH SÁNG NHẬN NGAY ĐI.

ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI DẠY

THIỀN THANH LÀ NHẤT TỰ THIỀN

BUÔNG, DỪNG, THÔI, DỨT HẾT LIỀN TỬ SANH

Ở TRONG VẬT LÝ ĐUA TRANH

ĐUA TRANH CÀNG MẠNH TỬ SANH, KÉO MÌNH.

ĐỨC PHẬT HOÀNG TRẦN NHÂN TÔNG DẠY

THIỀN TÔNG THANH TỊNH MÀ TÙY DUYÊN

ĐÓI ĐẾN THÌ ĂN MỆT NGỦ LIỀN

TRONG NHÀ CÓ BÁU THÔI TÌM KIẾM

ĐỐI CẢNH VÔ TÂM CHỚ HỎI THIỀN.

Các bài khác
Lễ thông báo rút chùa Thiền tông Tân Diệu ra khỏi GHPGVN liên huyện Đức Hòa Đức Huệ

Chúng tôi xin trích nguyên văn thước phim ghi hình về buổi lễ. Xin xem ở phía bên dưới:

 

 

 

Sau đây, là toàn văn bản về thông báo của Tổ đình chùa Thiền tông Tân Diệu, xin được thông báo và chia sẻ đến toàn thể quí độc giả:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC
******

ĐẠO PHẬT THIỀN TÔNG
T
HIỀN SƯ NI ĐỨC THẢO SÁNG LẬP 15-10-1.956
                                     TỔ ĐÌNH CHÙA THIỀN TÔNG TÂN DIỆU
                                              CHUYÊN TU THEO PHÁP MÔN THIỀN TÔNG
    CỦA ĐỨC PHẬT BÍ MẬT TRUYỀN THEO DÒNG THIỀN TÔNG
                                               NƠI GIẢI THÍCH ĐƯỢC TẤT CẢ NHỮNG LỜI CỦA ĐỨC PHẬT DẠY
SỐ 273, ẤP CHÁNH HỘI, XÃ TÂN MỸ, ĐỨC HÒA, LONG AN.

                                                                                                     +++++++++

THÔNG BÁO

CỦA ÔNG NGUYỄN CÔNG NHÂN – TRƯỞNG BAN QUẢN TRỊ TỔ ĐÌNH CHÙA THIỀN TÔNG TÂN DIỆU RA KHỎI THÀNH VIÊN CỦA GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM, LIÊN HUYỆN ĐỨC HÒA – ĐỨC HUỆ.

*****

     Kính gởi: – Ban Trị Sự Giáo Hội Phật giáo Việt Nam Liên Huyện Đức Hòa – Đức Huệ:

     Chùa Thiền tông Tân Diệu chúng tôi trước đây là thành viên của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Liên Huyện Đức Hòa Đức Huệ. Hôm nay xin rút ra khỏi Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Liên Huyện Đức Hòa – Đức Huệ là vì các nguyên do như sau:

     Một: Chùa Thiền tông Tân Diệu, là do mẹ ruột tôi là Trần Thị Liệu, đạo hiệu là Thiền sư ni Đức Thảo, xin phép Chính quyền xây dựng lên vào ngày 15-10-1.956, để phổ biến pháp môn Thiền tông và công bố Tập Huyền Ký của Đức Phật truyền theo dòng Thiền tông, nhờ 36 vị Tổ bí mật truyền đi, để đến đời Mạt thượng pháp phổ biến và công bố ra tại nước Việt Nam, để đạo Phật có đầy đủ 6 pháp môn tu.

     Hai: Năm 1.958, mẹ giao lại ngôi chùa Thiền tông Tân Diệu này cho tôi quản lý.

     Ba: Năm 1.960, tôi tổ chức làm Cơ sở nuôi các Chiến Sĩ Cách Mạng.

     Bốn: Ngày 30-04-1.975, Tổ quốc Việt Nam thống nhất, tôi lấy lại ngôi chùa Thiền tông Tân Diệu này, để tiếp tục phổ biến pháp môn thứ 6 là Thiền tông của Đức Phật dạy.

     Năm: Sau ngày Miền Nam được Giải phóng, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Liên Huyện Đức Hòa – Đức Huệ, gom tất cả các chùa trong huyện vào Giáo hội.

      Sáu: Tôi thấy đây là một điều tốt.

     Vì sao?

     – Vì các chùa tập hợp lại để học hỏi những Giáo lý trong sáng của Đức Phật dạy. Nên tôi đồng ý, đem chùa Thiền tông Tân Diệu vào làm thành viên của Giáo hội.

     – Tôi có đề nghị Giáo hội cử Sư về Trụ trì chùa để dạy Giáo lý của Đức Phật.

     – Giáo hội lần lượt có đề cử 8 vị Sư về Trụ trì chùa này, nhưng không Sư nào dạy Giáo lý của Đức Phật, mà chỉ: Cúng Sao. Cúng Đám. Hộ niệm người chết mà thôi!

     – Như vậy, quý Sư này không Sư nào tu theo đạo Phật cả.

     *****  

 – Khi mẹ tôi xin cất chùa Thiền tông Tân Diệu ra. Bảng hiệu chùa có ghi như sau:

CHÙA THIỀN TÔNG TÂN DIỆU
TU THEO PHÁP MÔN THIỀN TÔNG
CHUYÊN TU THEO PHÁP MÔN THỨ 6

CỦA ĐỨC PHẬT BÍ MẬT TRUYỀN THEO DÒNG THIỀN TÔNG
*****

CHÁNH ĐIỆN CHÙA MẸ TÔI GHI CÂU:

CHÁNH ĐIỆN THIỀN TÔNG
TU THEO PHÁP MÔN THIỀN TÔNG CỐT ĐỂ THÀNH PHẬT
*****

ĐIỆN TỔ THIỀN TÔNG, MẸ TÔI GHI:

BA VỊ TỔ KỲ ĐẶC CỦA 3 QUỐC GIA
ẤN ĐỘ – TRUNG HOA – VIỆT NAM
*****

– Đến nay di tích này vẫn còn nguyên.

     – Chùa Thiền tông Tân Diệu có những dòng chữ như nói trên, nên nhiều người đến chùa hỏi về pháp môn Thiền tông học này, quý Sư trụ trì không Sư nào trả lời thông cho người đến chùa hỏi được. Vì lý do này mà quý Sư bỏ chùa ra đi. Nhưng khi ra đi, quý Sư nói tôi (là Soạn giả Nguyễn Nhân) rất khó, nên quý Sư không ở trụ trì được.

     Tôi cũng xin nói rõ:

     – Tất cả những vị Sư Trụ trì ngôi chùa Thiền tông Tân Diệu này, đều có 2 người phục vụ cho quý Sư, quý Sư không làm bất cứ thứ gì, mà duy nhất là dạy Giáo lý của Đức Phật dạy và trả lời những câu hỏi của những người đến hỏi đạo mà thôi.

     Tôi là Soạn giả Nguyễn Nhân:

     – Chủ nhật nào tôi cũng về chùa để lo: Gạo, tiền, điện, nước cho quý Sư và những vị ở trong chùa. Nhưng khi quý Sư không ở chùa nữa, ra ngoài rêu rao là tôi rất khó! Mặc dầu mỗi Chủ nhật tôi về chùa không dám nói một lời nào với quý Sư về pháp môn Thiền tông học này.

     Mỗi khi quý Sư Trụ trì đứng ra Quy Y cho Phật tử đều có dạy câu:

     – Đã làm Phật tử rồi, không nói dối một điều gì.

     – Quý Sư dạy phật tử không nói dối, thế mà quý Sư lại nói dối về tôi như vậy?

     Bảy: Vì chùa Thiền tông Tân Diệu không có Sư Trụ trì, nên những người đến chùa hỏi Giáo lý. Bất đắc dĩ tôi phải đứng ra trả lời cho những vị đến hỏi đạo này.

     Cũng để đúng với pháp luật của Nhà nước:

     – Tôi đứng ra trả lời cho những vị đến chùa hỏi về Giáo lý Thiền tông.

     – Tôi có xin phép Chính quyền xã Tân Mỹ và được xã Tân Mỹ cho phép.

     * Suốt thời gian tôi đứng ra trả lời những câu hỏi của những vị đến chùa hỏi, tôi trả lời trên 400 câu, trong đó có 4 vị hỏi như sau:

     Vị thứ 1: Ông Hồ Văn Dũng, ở tỉnh Sóc Trăng có hỏi tôi như sau:

     – Người tu chứng được quả vị A La Hán có giải thoát chưa?

     Tôi là Soạn giả Nguyễn Nhân có trả lời:

     – A La Hán: Người tu hành thích ở chỗ vắng lặng.

     – Vì vậy sau khi chết: Vào nơi Cô tịch ở.

     Chỗ Cô tịch ấy ở đâu?

     – Là ở trong hang núi. Tức còn ở trong trái đất này. Nên chưa giải thoát được.

          *****

     Vị thứ 2: Ông Phạm Văn Thoảng, ở quận Bình Tân, TP.HCM. có hỏi tôi 2 câu của Hòa thượng Thích Thanh T… ở tỉnh Đồng Nai giảng như:

     Câu 1: Kiến tánh là Nhận Định, có đúng như vậy không?

     Câu 2: Giáo ngoại biệt truyền là nói Đông phải hiểu Tây, có phải như vậy không?

     Tôi là Soạn giả Nguyễn Nhân có trả lời 2 câu này như sau:

      Câu 1: Câu này, Đức Phật dạy cho ông Ma Ha Ca Diếp, khi Đức Phật trao Tập Huyền Ký cho ông, để ông bí mật truyền theo dòng Thiền tông.

     Đức Phật có dạy ông 4 câu như sau:

     Bất lập văn tự
     Giáo ngoại biệt truyền
     Trực chỉ chân tánh
     Kiến tánh thành Phật.

     Trong Tập Huyền Ký của Đức Phật bí mật truyền theo dòng Thiền tông, Đức Phật có giải thích 4 câu này như sau:

    * Bất lập văn tự:

     – Pháp môn thứ 6 này, Như Lai không viết ra bằng các văn tự, mà chỉ nói thôi.          

     Vì sao?

     – Vì văn tự không nói được chỗ thâm sâu của pháp môn Thiền tông học này.

     Giáo ngoại biệt truyền:

     – Lời dạy pháp môn thứ 6 này Đức Phật thời đó nói ra không ai hiểu, nên Như Lai phải bí mật truyền riêng theo dòng Thiền tông.

    Trực chỉ chân tánh:

     Pháp môn Thiền tông học này, Đức Phật chỉ thẳng tánh Chân thật của mỗi người.

    * Kiến tánh thành Phật:

     – Người nào thấy bằng tánh Phật thanh tịnh của chính mình, thì mới mong thành Phật được.

     Vì vậy, Hòa thương Thích Thanh T… giảng:

     1/- Giáo ngoại biệt truyền: Nói Đông hiểu Tây là sai.

     2/- Kiến tánh: Nhận định là không đúng.

          *****

     Vị thứ 3: Ông Ngô Thành, ở quận Một, TP.HCM, hỏi:

     Thầy Thích Nhật T… ở quận 10, TP.HCM. ra ngước ngoài giảng như sau:

     1/- Đạo Phật không có pháp môn Thiền tông, pháp môn này là của người Trung Hoa xưa sáng lập ra có phải không?

     2/- Sao Thầy Thích Nhật T… nói đạo Phật không có pháp môn Thiền tông mà lại nói Đức Phật truyền Thiền không chuẩn, sao Thầy Thích Nhật T… ăn nói ngược ngạo như vậy?

     3/- Tánh Phật là gì, mà Thầy Thích Nhật T… giảng: Người nào tu theo đạo Phật mà Kiến tánh thì khởi tu, chớ không phải Kiến tánh thành Phật!

     Tôi là Soạn giả Nguyễn Nhân có trả lời 3 câu hỏi của Ông Ngô Thành như sau:

     Câu 1: Thầy Thích Nhật T… nói đạo Phật không có pháp môn Thiền tông là vì Thầy chưa nghiên cứu kỹ pháp môn này. Ở nước Ấn Độ có 28 vị Tổ bí mật truyền pháp môn Thiền tông này cho hậu thế. Ở nước Trung Hoa có 5 vị. Còn Việt Nam có 3 vị thì làm sao nói không có được.

     Câu 2: Thầy Thích Nhật T…. nói Đức Phật truyền Thiền không chuẩn. Thầy Thích Nhật T… là Môn đồ của Đức Phật mà nói vị Giáo chủ của mình như vậy là Loạn ngôn!

     Câu 3: Thầy Thích Nhật T…. nói người nào kiến tánh mới khởi tu, chớ không phải để thành Phật. Thầy Thích Nhật T… chưa hiểu Chân Như của mỗi con người là gì, nên mới nói như vậy.

          *****

     Vị thứ 4: Ông Nguyễn Văn Tùng, ở quận 8, TP.HCM. Hỏi về Thầy Thích Phước T… ở huyện Bình Chánh, đang giảng đạo mà tuyên bố như sau:

     – Thầy không Giác ngộ đạo Phật, tức không hiểu đạo Phật, cớ sao Thầy đi đây đi đó giảng đạo Phật hoài vậy?

     Tôi là Soạn giả Nguyễn Nhân có trả lời như sau:

     – Thầy Thích Phước T… không hiểu đạo Phật mà đi giảng cho người khác nghe. Quả thật, vị Thầy này rất gan dạ. Giống như người không biết chữ mà đi dạy chữ cho người khác để kiếm tiền vậy.

          *****

     Trên đây, tôi trả lời cho 4 vị hỏi trên bằng sự thật, làm phật lòng quý Thầy, nên quý Thầy chửi tôi!

     Vì sao quý Thầy chửi tôi như vậy?

     Vì quý Thầy Kiến chấp quá nhiều, nên sanh ra Ác nên chửi tôi như vậy.

     Đức Phật dạy:

     – Người tu theo đạo của Như Lai phải siêng năng học hỏi để mình biết và giúp người khác biết như mình.

     Quý Thầy không vâng lời Đức Phật dạy, mà đi thù hiềm người nói ra sự thật. Tôi biết, đây là Tánh của con người là vậy.

     Nhiệm vụ của người tu theo đạo Phật là phải trả lời cho những người đến hỏi đạo. Nhưng muốn trả lời cho người khác thì phải học cho thông đạo. Đây là nhiệm vụ của quý Thầy. Còn mang danh Thầy, đi giảng đạo năm này tháng kia mà không ai hiểu gì. Đây là những vị Thầy phá đạo Phật đó!

     Vì chùa Thiền tông Tân Diệu không có Thầy Trụ trì đứng ra trả lời những câu hỏi cho những người đến hỏi, nên tôi mới đứng ra xin phép Chính quyền trả lời cho những người đến chùa hỏi. Các Thầy không cám ơn tôi, mà còn phổ biến trên Mạng chửi tôi như sau:

    1/- Tập Huyền Ký của chùa Thiền tông Tân Diệu phổ biến ra là bịa đặt!

    2/- Pháp môn Thiền tông của chùa Thiền tông Tân Diệu là của bọn Quỷ Ma dạy!

    3/- Có Thầy ở quận 12, TP.HCM. thông báo với phật tử biết: Chùa Thiền tông Tân Diệu là của Ma Vương, các Phật tử đừng lại gần!

     V.v…

    Vì có quá nhiều Thầy chửi như vậy, nên tôi đề nghị những Thầy chửi tôi như sau:

     * Xin quý Thầy mời tất cả những vị sau đây đến đối chất với tôi về Tập Huyền Ký cũng như pháp môn thứ 6 là Thiền tông học này, gồm:

     1/- Những vị tu hành lâu năm đắc đạo, ở trong và ngoài nước.

     2/- Những Nhà Bác học trong và ngoài nước.

     3/- Những Nhà Vật lý học trong và ngoài nước.

     4/- Những Nhà Thần học trong và ngoài nước.

     5/- Những Nhà Thông Thiên học trong và ngoài nước.

     V.v…

     – Đến chất vấn tôi về Tập Huyền Ký và pháp môn Thiền tông thứ 6 này.

     – Nếu tôi trả lời không được, muốn trừng phạt tôi bằng gì cũng được.

     *********

      Sở dĩ hôm nay chùa Thiền tông Tân Diệu ra Thông Báo này rút ra khỏi Giáo hội Phật giáo là có nguyên do như sau:

     Một: Ngày 9-5-2.018, Giáo hội Phật giáo Việt Nam liên huyện Đức Hòa Đức Huệ, có mời tôi và Ban Quản trị chùa đến văn phòng của Giáo hội họp và cấm tôi 3 điều:

     Điều 1:  

     * Cấm không cho tôi xưng Viện chủ:

     – Danh từ này trước đây, có vị trong Giáo hội bảo tôi xưng như vậy.

     – Nay Giáo hội cấm, tôi đồng ý, không xưng nữa.

     Điều 2:  

     * Cấm không cho cổng chùa treo bảng Thiền tông.

     – Tôi đồng ý và ngày sau đập bỏ liền.

     Điều 3:

     * Bắt đầu từ ngày 10-05-2.018, cấm không cho trả lời đưa lên Mạng Thientong.Com.

     – Tôi đồng ý và có hứa gỡ bỏ tất những câu mà tôi trả lời cho Thầy nói trên.

     – Các Thầy trong Ban Trị sự rất hoan nghênh.

     Tôi có hỏi thêm 2 phần:

     Một: Tôi cấp giấy chứng nhận cho người giác ngộ “Yếu chỉ Thiền tông”, họ yêu cầu tôi, có cấm tôi không.

     Có nhiều Thầy trong Ban Trị sự trả lời:

      – Chỉ cấm 3 phần nói trên thôi.

     Hai: Tôi cấp bằng và hành lễ truyền “Bí mật Thiền tông”, cho người đạt được, họ yêu cầu tôi, vậy có cấm không?

     Cũng có nhiều Thầy trả lời là không cấm.

     * Sự việc này Ban Quản trị chùa Thiền tông Tân Diệu chúng tôi nghiêm túc thực hiện.

          ******

     Ngày 14-5-2.018, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam liên huyện Đức Hòa – Đức Huệ có ra công văn số: 02/CV/BTS.

     – Ra lệnh cho Ban Quản trị chùa Thiền tông Tân Diệu, ngưng tất cả mọi hoạt động Tôn giáo ở chùa Thiền tông Tân Diệu.

     – Công văn này, nhờ cả một Hệ thống Chính trị huyện Đức Hòa và xã Tân Mỹ hỗ trợ thi hành.

     – Ngày 20-5-2.018, là chương trình truyền “Bí mật Thiền tông” cho 18 phật tử Thiền tông từ Ải Nam Quan đến Mũi Cà Mau.

     – Vì Ban Trị sự Phật giáo liên huyện Đức Hòa – Đức Huệ, nhờ cả một Hệ thống Chính trị của huyện Đức Hòa và xã Tân Mỹ như vậy, nên bắt buộc Ban Quản trị chùa Thiền tông Tân Diệu chúng tôi phải thực thi, mà không dám cãi lại.

     *****

     Ngày 29-6-2.018, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam liên huyện Đức Hòa – Đức Huệ, có thơ mời tôi và Ban Quản trị chùa cũng đến văn phòng Ban Trị sự Giáo hội họp.

     – Lần này, có cả một Hệ thống Chính trị của tỉnh Long An. Huyện Đức Hòa. Xã Tân Mỹ dự nữa.

     – Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam liên huyện Đức Hòa – Đức Huệ, yêu cầu tôi phải thực thi 4 phần như sau:

    Một: Yêu cầu tôi thành lập ngay Ban Hộ Tự:

    – Ban này phụ giúp chùa Thiền tông Tân Diệu. Tôi được phép làm Trưởng ban Hộ tự này.

    – Tôi xin phân tích nhiệm vụ của Ban Hộ Tự như sau:

    1/- Có nhiệm vụ phụ giúp chùa Thiền tông Tân Diệu.

    2/- Sư Trụ trì sai gì cũng phải làm, nếu không làm thì bị đạp ra khỏi chùa.

    3/- Tôi là một Chủ chùa. Xuống làm Đầy Tớ trong chùa Thiền tông Tân Diệu này.

     Hai:  Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam liên huyện Đức Hòa – Đức Huệ, đề cử Sư về Trụ trì chùa Thiền tông Tân Diệu và một số Sư phụ giúp.

     Ba: Vị Sư Trụ trì này mới có quyền xin Đăng ký sinh hoạt Tôn giáo.

     Bốn: Chùa Thiền tông Tân Diệu giao cho Giáo hội Phật giáo quản lý.

     *****

      Bốn điều nói trên tôi không chấp nhận.

      Tôi có để cử Thiền gia Ngọc Lâm đứng lên đọc toàn văn bản báo cáo có 4 phần như sau:

     Một: Về Tiểu sử ngôi chùa Thiền tông Tân Diệu này.

     Hai: Tôi khẳng định ngôi chùa Thiền tông Tân Diệu này là Di Sản của mẹ ruột tôi để lại. Tôi tự quyết định, không ai được quyền xâm phạm.

      Ba: Chùa Thiền tông Tân Diệu, là nơi duy nhất trong nước Việt Nam và cả thế giới, phổ biến và công bố Tập Huyền Ký của Đức Phật bí mật truyền theo dòng Thiền tông.

     Bốn: Tôi có yêu cầu 8 phần, gồm:

     1/- Phải công nhận tôi là Chủ chùa, vì đây là Di Sản do mẹ ruột tôi để lại.

     2/- Phải công nhận tôi là Trưởng ban Quản trị chùa Thiền tông Tân Diệu.

     3/- Cho tôi được phổ biến pháp môn thứ 6 là Thiền tông.

     4/- Cho tôi được phép cấp giấy Chứng nhận cho người giác ngộ “Yếu chỉ Thiền tông”, nếu họ yêu cầu.

     5/- Cho tôi được phép cấp bằng Chứng nhận cho người đạt được “Bí mật Thiền tông”, nếu người này đáp ứng đầy đủ như trong Tập Huyền Ký của Đức Phật bí mật truyền theo dòng Thiền tông nêu.

      6/- Cho tôi được phép cấp bằng “Phong Thiền tông sư hay Thiền tông gia” cho những tu sỹ Thiền tông hay Cư sỹ hoặc người bình thường mà trong Tập Huyền Ký của Đức Phật bí mật truyền theo dòng Thiền tông.

     7/- Cho tôi được phép cấp bằng “Công nhận cho Người đủ tư cách quản lý ngôi chùa Thiền tông” được Chính quyền cho phép, đúng như trong Tập Huyền Ký của Đức Phật bí mật truyền theo dòng Thiền tông.

     8/- Cho tôi được phép cấp bằng “Công nhận cho Người đủ tư cách tiếp nối dòng Thiền tông”, nếu người này có ngôi chùa Thiền tông” được Chính quyền cho phép, đúng như trong Tập Huyền Ký của Đức Phật bí mật truyền theo dòng Thiền tông đã dạy.

     Tám phần yêu cầu của tôi: Vị Thầy đại diện Phật giáo tỉnh Long An không chấp nhận.

     Vì vậy, hôm nay là ngày 01-07-2.018, Ban Quản trị chùa Thiền tông Tân Diệu chúng tôi có mở phiên họp đặc biệt quyết định như sau:

* TÔI TRÂN TRỌNG TUYÊN BỐ VỚI BAN TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM LIÊN HUYỆN ĐỨC HÒA – ĐỨC HUỆ NHƯ SAU:

* TÔI LÀ THIỀN GIA SOẠN GIẢ NGUYỄN NHÂN

* LÀ VIỆN CHỦ NGÔI CHÙA THIỀN TÔNG TÂN DIỆU.

* CÙNG TẤT CẢ 38 THÀNH VIÊN CÓ MẶT HÔM NAY

QUYẾT ĐỊNH:

RÚT NGÔI CHÙA THIỀN TÔNG TÂN DIỆU,

TỌA LẠC SỐ 273, ẤP CHÁNH HỘI, XÃ TÂN MỸ, HUYỆN ĐỨC HÒA, TỈNH LONG AN, RA KHỎI GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM LIÊN HUYỆN ĐỨC HÒA – ĐỨC HUỆ. 

* NGÔI CHÙA THIỀN TÔNG TÂN DIỆU NÀY HOẠT ĐỘNG THEO LUẬT TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM.

* KỂ TỪ NGÀY 01-07-2.018, MỌI LIÊN HỆ VỚI GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM LIÊN HUYỆN ĐỨC HÒA – ĐỨC HUỆ KHÔNG CÒN.

TẤT CẢ 38 THÀNH VIÊN CÓ MẶT NHẤT TRÍ CAO VÀ KÝ TÊN, BẢN DANH SÁCH ĐÍNH KÈM, GỒM:

1/- Ông La Ngọc Lâm:                                     ĐT: 01.998.883.727.

2/- Ông Nguyễn Hoàng Anh Tuấn:                  ĐT: 0909.221.016.

3/- Ông La Hoàng Dũng:                                 ĐT: 0996.268.519.

4/- Anh Nguyễn Bạch Đằng:                            ĐT: 0994.173.286. 

5/- Ông Bùi Hoàng Hiệp:                                  ĐT: 0983.491.779.

6/- Ông Tô Văn Nhân:                                      ĐT: 01.678.211.571.

7/- Ông Đỗ Đình Khánh:                                  ĐT: 0996.673.721.

8/- Bà Nguyễn Thị Hồng Phượng:                   ĐT: 0979.398.782.

9/- Bà Nguyễn Thu Thảo:                                 ĐT: 0918.378.551.

10/- Bà Nguyễn Ánh Liễu:                                ĐT: 01.266.634.788.

11/- Ông Nguyễn Cơ Duy:                                ĐT: 0996.431.195.

12/- Ông Ngô Thành:                                        ĐT: 0996.570.812.

13/- Ông Nguyễn Văn Tùng:                            ĐT: 0996.656.582.

14/- Ông Nguyễn Văn Rứ:                                ĐT: 0984.671.822

15/- Ông Hồ Văn Hảo:                                      ĐT: 01.633.880.229.

16/- Ông Nguyễn Anh Tuấn:                            ĐT: 0997.638.916.

17/- Ông Âu Dương Lên:                                  ĐT: 0903.866.344.

18/- Anh Huỳnh Kim Thanh:                             ĐT: 0903.663.472.

19/- Bà Lê Thị Dung:                                        ĐT: 01.226.135.789

20/- Bà La Thị Ngọc Giàu:                                ĐT: 0996.623.681.

21/- Bà Bùi Thị Út:                                            ĐT: 01.285.533.189.

22/- Cô Nguyễn Thị Hoa:                                  ĐT: 01.248.489.146.

23/- Ông Lưu Văn Thọ:                                     ĐT: 0934.985.483.

24/- Ông Phạm Anh Khoa:                                ĐT: 01.649.844.433.

25/- Ông Trần Văn Khiết:                                  ĐT: 0908.645.2343

26/- Anh Nguyễn Văn Nhàn:                             ĐT: 0909.402.113.

27/- Ông Lê Hồng Tâm:                                    ĐT: 0969.670.407.

28/- Ông Ong Tôn Long:                                   ĐT: 0909.287.601.

29/- Cô Nguyễn Thị Hồng Loan:                       ĐT: 0996.643.207.

30/- Ông Phạm Thất Thuyết:                            ĐT: 0902.412.390.

31/- Anh Nguyễn Ngọc Trãi:                            ĐT: 01.666.930.566.

32/- Anh Trần Văn Đức:                                   ĐT: 01.207.835.568.

33/- Ông Hồ Hữu Nhơn:                                   ĐT: 01.685.021.351.

34/- Ông Nguyễn Văn Trung:                           ĐT: 0902.113.854.

35/- Anh Phạm Thành Nhân:                           ĐT: 0939.381.137.

36/- Ông Phạm Văn Thoảng:                            ĐT: 0903.735.909.

37/- Ông Dương Tiến Phát:                              ĐT: 0905.289.943.

38/- Anh Nguyễn Hoàng Minh:                         ĐT: 0936.696.736.

Người đứng ra tuyến bố là ông Nguyễn Công Nhân, tên gọi khác là Thiền gia Soạn giả Nguyễn Nhân. Chủ chùa kiêm Trưởng ban Quản lý chùa Thiền tông Tân Diệu.

Cùng toàn bộ 38 thành viên trong Ban quản lý chùa Thiền tông Tân Diệu có mặt đã nhất trí, đồng ý và ký tên rút ra khỏi Giáo hội.

 

Xã Tân Mỹ, ngày 01 tháng 07 năm 2.018.

BAN QUẢN LÝ CHÙA THIỀN TÔNG TÂN DIỆU

TRƯỞNG BAN

       (Đã ký)

Nguyễn Công Nhân

 

Bản sao kính gởi:

– UBND xã Tân Mỹ
– UBMT Tổ Quốc xã Tân Mỹ
– Phòng nội vụ huyện Đức Hòa
– Ban Dân Vận huyện Đức Hòa.
– UBND tỉnh Long An
– Sở Nội vụ tỉnh Long An
– Ban tôn giáo tỉnh Long An
– Văn phòng Giáo Hội Phật Giáo TW2
–  Ban tôn giáo chính phủ
– “Để biết”.

Từ khóa:

 

 


 

NƠI TU TẬP GIÁC NGỘ VÀ GIẢI THOÁT

Bản quyền thuộc: thientong.com.vn

Website: http://thientong.com.vn - Email: chuathientongtandieu@gmail.com

Nơi dành cho những ai muốn Giác ngộ - Giải thoát.

 


            

Copyright © 2017 THIENTONG. All Rights Reserved.Design by Nina Co, Ltd
Đang online: 5 | Hôm nay: 115 | Hôm qua: 265 | Tổng truy cập: 801866
Đặt câu hỏi trực tuyến