Giải Đáp 110 Câu Hỏi Đặc Biệt

Giải Đáp 110 Câu Hỏi Đặc Biệt

Giải Đáp 110 Câu Hỏi Đặc Biệt

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Phật tánh không nay không xưa

Phật tánh không thêm, không bớt, không thừa

Người thấy sanh tử dây dưa

Hai thứ không chạm chỗ xưa Niết Bàn.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Thiền Tông chẳng kiếm chẳng tìm

Chẳng quán, chẳng tưởng nhận liền tánh nghe

Tánh nghe, tánh thấy là bè

Đưa Người Thanh tịnh về miền quê xưa.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Như Lai dạy rõ cụ rằng

Ngọc châu như ý ở hằng nơi ta

Dù tìm được gần hay xa

Ngọc châu như ý thật là bỏ đi.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

- Tri kiến lập tri tức vô minh bổn

Tri kiến bất lập tri, tức tánh Niết Bàn

- Thiền tông không quán tưởng cầu

Ngồi thiền vạn kiếp vẫn sâu luân hồi.

Phật Hoàng Trần Nhân Tông dạy

Vọng tưởng mà cầu huyền linh

Là tìm sanh tử để mình vui chơi

Thiền tông Phật bảo mình Thôi

Thôi đi tất cả hết rồi trầm luân.

Phật Hoàng Trần Nhân Tông dạy

Tu Thiền mà Quán hay cầu

Chẳng khác đốt lửa giữa bầu bão giông

Thiền tông mà cố dụng công

Dụng công mà được bỏ sông cho rồi.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Cuộc sống hiện tại của ông

Là sống Nhân quả nên ông khổ sầu

Dù sống cao sang đến đâu

Cũng là luân chuyển không đâu an nhàn.

ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI DẠY

ĐẦU TIÊN NHƯ LAI THUYẾT ĐẠO MẦU

CÁC ÔNG TRIỆT NGỘ CHỖ THÂM SÂU

NHƯ LAI MỪNG CÁC ÔNG THẤU HIỂU

NGỌC CHÂU NHƯ Ý CHẲNG TÌM, CẦU.

ĐỨC LỤC TỔ HUỆ NĂNG DẠY

BỒ ĐỀ VỐN KHÔNG CÂY

SÁNG KHÔNG PHẢI NHỜ ĐÀI

XƯA NAY KHÔNG PHẢI VẬT

CHỖ NÀO DÍNH BỤI NHƠ.

NĂM ANH EM NGÀI KIỀU TRẦN NHƯ NÓI

DỤNG CÔNG TÌM KIẾM PHẬT LÀM CHI

TRỰC NHẬN CHÂN TÂM NGỘ TỨC THÌ

TRẦN KIA SAO SUYẾN PHẢI LÌA BỎ

TÂM KIA TỊNH SÁNG NHẬN NGAY ĐI.

ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI DẠY

THIỀN THANH LÀ NHẤT TỰ THIỀN

BUÔNG, DỪNG, THÔI, DỨT HẾT LIỀN TỬ SANH

Ở TRONG VẬT LÝ ĐUA TRANH

ĐUA TRANH CÀNG MẠNH TỬ SANH, KÉO MÌNH.

ĐỨC PHẬT HOÀNG TRẦN NHÂN TÔNG DẠY

THIỀN TÔNG THANH TỊNH MÀ TÙY DUYÊN

ĐÓI ĐẾN THÌ ĂN MỆT NGỦ LIỀN

TRONG NHÀ CÓ BÁU THÔI TÌM KIẾM

ĐỐI CẢNH VÔ TÂM CHỚ HỎI THIỀN.

Các bài khác
Giải Đáp 110 Câu Hỏi Đặc Biệt

0:00:00 Giới thiệu các vị đặt 110 câu hỏi
0:01:27 Ngoài Đức Phật & Mục Kiền Liên, người như thế nào mới thấy được cảnh giới Địa Ngục?
0:07:21 Tiếp xúc với chúng sinh có tần số thấp ở Địa ngục ông Mục Kiền Liên có bị ảnh hưởng gì không?
0:07:59 Cửa xuống địa ngục ở nơi nào trên Trái đất này? 
0:08:51 Chỉ có một cửa duy nhất xuống 18 tầng Địa ngục hay mỗi tầng có 1 cửa riêng?
0:09:42 Ngài Mục Kiền Liên “đi xuống” địa ngục bằng cách nào?
0:10:46 Nhiều thầy tu & người không tu, khoe đã gặp được chúng sinh ở Địa ngục?
0:11:32 Đức Phật có tác động vào quy luật Nhân quả không?
0:12:43 Làm sao Mục Kiền Liên nhận ra được ai là người có Công đức từ nhiều kiếp trước?
0:13:46 Khi Đức Phật bủa Siêu đại thần lực Thanh Tịnh Thiền, sao chỉ có mình ông Xá Lợi Phất nhìn thấy được Phật giới?
0:14:31 Công đức là điện từ Quang, sao có thể tương tác với Điện từ âm để quấn ác nghiệp lại được? 
0:17:28 Chênh lệch giữa Công đức với Ác đức như thế nào thì mới quấn được Ác nghiệp lại?
0:18:25 Nhân quả không thể thay đổi, sao Như Lai lại có thể “xin” cho mẹ của Mục Kiền Liên, được hưởng nghiệp phước đức ở cõi Trời, ngay trong khi bà đang ở địa ngục?
0:21:19 Người thế gian bày trò cầu cúng, để thay đổi nhân quả của mình hay của người khác, thì có được không?
0:22:41 Dựa vào sự tích Mục Kiền Liên cứu mẹ, người học Thiền tông áp dụng theo, có giúp cho người thân của mình thoát Ác nghiệp?
0:24:52 Hành vi nào được xem là sự ăn năn, sám hối chân thành để có thể thay đổi nhân quả?
0:25:39 Mục Kiền Liên kéo mẹ lên khỏi Địa ngục bằng cách nào?
0:26:22 Sao mẹ Mục Kiền Liên sau khi được cứu thoát khỏi địa ngục, lại được vãng sinh lên cõi Trời để sống? 
0:27:42 Khi lên khỏi Địa ngục, thân của mẹ Mục Kiền Liên phải trú ở đâu  để đợi các vị Thánh tăng giúp?
0:29:27 Làm sao các vị Thánh tăng biết mình có Công đức để nhận lời giúp mẹ Mục Kiền Liên? 
0:30:11 10 vị Thánh tăng ngồi thiền để xuất công đức, có cần ai giúp không? 
0:32:51 Tuổi thọ ở cõi Trời Đao Lợi chỉ có 1.000 năm. Sao mẹ của Mục Kiền Liên  có thể vãng sinh ở đó đến hơn 2560 năm?
0:34:05 Sự tích Mục Kiền Liên và mẹ được chép trong kinh Vu Lan, còn chùa Thiền tông Tân Diệu ghi chú là trích trong phẩm Phổ Môn – kinh Diệu Pháp Liên Hoa? 
0:35:16 Xin giải thích 2 chữ “Phổ Môn”? 
0:35:49 Mở máy Thiền tông để độ loài âm có giống việc các Thánh tăng xuất Công đức giúp mẹ Mục Kiền Liên khỏi Ác nghiệp?
0:37:17 Ý nghĩa của “Thường trụ Tam Bảo” hiện diện như thế nào trong Thiền tông?
0:38:21 Câu kệ “Một hoa nở ra năm cánh” của Đạt Ma Sư Tổ, trên thực tế là có ẩn ý gì?
0:40:07 Đức Phật phải làm gì để bảo vệ cho các Tổ mang dòng Thiền này đi suốt mấy ngàn năm?
0:45:17 Người triệt phá Thiền tông, nghiệp quả của họ đã tạo ra như thế nào? 
0:47:59 Những nhà tiên tri nổi tiếng họ có vai trò gì trong thế giới này?
0:49:42 Khi núi lửa phun trào, các trung ấm thân thọ nghiệp nơi hầm lửa có nhân đó mà thoát lên mặt đất? 
0:50:44 Việc phân định tánh Phật trở thành nam hay nữ, được tiến hành ở đâu? 
0:52:03 Các Kim Thân Phật đưa các tánh Phật vào Tam giới,  có biết trước tánh Phật nào có thể trở về, tánh Phật nào không thể trở về Phật giới? 
0:52:47 Biết rõ các tánh Phật vào Tam giới có rất ít được trở về Phật giới, sao Chư Phật vẫn đều đặn đưa các tánh Phật vào?
0:55:14 Trái đất tồn tại 10 tỷ năm, sao chỉ có 1 Thánh chúa tồn tại ở Trái đất?
0:58:07 Đệ tử Phật lại làm theo lời của Ma Vương, là làm theo những gì?
0:59:06 “Hoa ưu đàm nở” là biểu hiện cho điều gì?
0:59:29 Vì sao Đức Phật Thích Ca khi viết Huyền Ký Ngài ghi tên mình là Thích Ca Văn?
1:00:31 Sức mạnh vô hình hay sức mạnh hữu hình mạnh hơn?
1:01:26 Những vị Thần Thánh Tiên trong truyền thuyết của mỗi quốc gia là ai?
1:02:43 Thực hư truyền thuyết phong Thần của Trung Quốc mang ý nghĩa như thế nào? 
1:03:44 Vì sao thời Văn minh Nguyên tử, đạo Thần không còn nữa?
1:04:27 Trong bản đồ Tam Giới, cõi trời Tứ Thiên Vương là ở Dục Giới, bầu hoàn đạo 2, sao các tài liệu về Phật giáo lại ghi là họ ở 4 phương: Đông, Tây, Nam, Bắc? 
1:05:31 Sao lại là Tứ Thiên Vương, mà không nhiều hơn hoặc ít hơn? 
1:06:08 Ý nghĩa các loại binh khí trên tay mỗi vị Tứ Thiên Vương, mà các tư liệu Trung quốc mô tả?
1:07:22 Có nhiều di tích khảo cổ cách đây hàng tỷ năm có phải là bằng chứng văn minh nhân loại theo chu kỳ 10.000 năm của Trái đất?
1:10:18 Chu kỳ lập ra các đạo ở Trái đất diễn ra như thế nào?
1:13:57 Tại sao thời kỳ Thánh chúa thế giới lập đạo, đạo Thần- Thánh- Tiên và đạo của vị toàn năng toàn giác lập ra bị sai lệch? 
1:19:48 Phải chăng vị Phật đến Trái đất lập đạo, chỉ như một người ngoại quốc đến nhập cư tạm trú vào Trái đất, nên Thánh chúa Thế giới mới luôn tìm cách phá?
1:22:35 Sao Thánh Chúa thế giới không lập 1 đạo duy nhất cho tất cả các quốc gia?
1:24:17 Tu theo đạo nào thì càng ngu, càng ác, càng khó giải thoát? 
1:26:28 Con người tìm đến đạo để an cái tưởng. Nhưng khi tu thì lại tạo nhân quả?
1:27:32 Có người không tu theo đạo nào, nghe đến chữ tu là họ cười mỉa mai? 
1:28:26 Tu sai với giáo lý của Đạo cô hồn, thì có bị nhân quả? 
1:29:18 Muốn làm Cô hồn, đâu cần phải tu? 
1:30:13 Người nào tu mà xưng mình thế này thế kia chứng này chứng nọ là tu theo đạo Cô hồn phải không?
1:31:13 Muốn vào Ban Thần - Thánh – Tiên phải đạt tiêu chuẩn như thế nào ?
1:32:24 Tạo Công đức khó, nên chỉ cần tạo Phước đức để sau khi chết sẽ vào ban Thần Thánh Tiên, có được không?
1:34:05 Ban Thần  - Thánh – Tiên và Thánh chúa Thế giới, có ra khỏi phạm vi của mỗi Trái đất không?
1:35:26 Lớp điện từ âm dương & 6 bầu khí quyển bao phủ Trái đất, có ý nghĩa gì?
1:37:36 Nếu một phi hành gia chết ngoài không gian thì vị Thần quản lý có thực thi được nhân quả?
1:38:29 Ban Thần Thánh Tiên phải làm gì để không bị Thập loại Cô hồn tác động đến?
1:39:41 Tổ chức của thế giới vô hình & tổ chức của thế giới hữu hình, cái nào có trước?
1:40:29 Tổ chức của thế giới vô hình có sự chi phối nào đối với tổ chức thế giới hữu hình của loài người?
1:41:35 Thế giới vô hình có chiến tranh có sự tranh chấp không?
1:42:11 Tổ chức của thế giới vô hình có ảnh hưởng như thế nào đến tổ chức của thế giới hữu hình?
1:48:49 Loài người có thể nhận biết được chút gì về thế giới vô hình, thông qua hình thức nào?
1:49:57 Sự tồn tại của loài Thần – Thánh – Tiên có ý nghĩa như thế nào đối với sự luân hồi hay trở về Phật giới của một tánh Phật?
1:51:37 Ai có thế kiểm soát để ổn định, cân bằng vị thế của ban Thần Thánh Tiên & Thánh Chúa thế giới, giữa thế giới hữu hình và vô hình?
1:53:28 Tìm hiểu về thế giới vô hình như thế nào cho đúng, để không bị xem là mê tín dị đoan?
1:56:26 Trung tâm vận hành luân hồi, ở 2 đầu có cửa Hải triều âm và cửa Hải triều dương, 2 cửa này nó có đi xuyên qua trục Trái đất? 
2:01:48 Các Kim Thân Phật đưa các tánh Phật vào Tam giới vào thời điểm nào?
2:04:35 Tánh Phật lần đầu tiên vào Trái đất, có thể xin vào ban Thần Thánh Tiên làm việc để tạo Công đức, mà không cần mang thân người?
2:05:50 Tại sao Cô hồn tìm đủ mọi cách dụ dỗ, để giữ các tánh Phật phải luân hồi trong Tam giới này?
2:07:11 Đức Phật Thích Ca có còn dùng thân người & tánh người để tiếp tục điều hành cho việc phổ biến pháp môn Thiền tông hay không?
2:10:07 Có cách nào để người tu Thiền tông nhanh chóng được giải thoát thay vì tiếp tục sống cho đến khi mạng chung, mà không vi phạm luật nhân quả, không tạo ra Ác đức? 
2:11:32 Người tu Thiền tông, có Công đức, muốn tiếp tục ở lại luân hồi, thì người đó sẽ đi đâu? 
2:12:40 Có vị tu sĩ đang còn sống mà học trò tạc tượng để thờ nên sinh bệnh nặng. Việc này có xảy ra với người không tu?
2:14:07 Khi hôn mê sâu mà vẫn thấy mọi việc xảy ra, thì cái gì đang thấy?
Từ khóa:

 

 


 

NƠI TU TẬP GIÁC NGỘ VÀ GIẢI THOÁT

Bản quyền thuộc: thientong.com.vn

Website: http://thientong.com.vn - Email: chuathientongtandieu@gmail.com

Nơi dành cho những ai muốn Giác ngộ - Giải thoát.

 


            

Copyright © 2017 THIENTONG. All Rights Reserved.Design by Nina Co, Ltd
Đang online: 27 | Hôm nay: 249 | Hôm qua: 274 | Tổng truy cập: 799172
Đặt câu hỏi trực tuyến