Thiền Tông Học

Thiền Tông Học

Thiền Tông Học

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Phật tánh không nay không xưa

Phật tánh không thêm, không bớt, không thừa

Người thấy sanh tử dây dưa

Hai thứ không chạm chỗ xưa Niết Bàn.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Thiền Tông chẳng kiếm chẳng tìm

Chẳng quán, chẳng tưởng nhận liền tánh nghe

Tánh nghe, tánh thấy là bè

Đưa Người Thanh tịnh về miền quê xưa.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Như Lai dạy rõ cụ rằng

Ngọc châu như ý ở hằng nơi ta

Dù tìm được gần hay xa

Ngọc châu như ý thật là bỏ đi.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

- Tri kiến lập tri tức vô minh bổn

Tri kiến bất lập tri, tức tánh Niết Bàn

- Thiền tông không quán tưởng cầu

Ngồi thiền vạn kiếp vẫn sâu luân hồi.

Phật Hoàng Trần Nhân Tông dạy

Vọng tưởng mà cầu huyền linh

Là tìm sanh tử để mình vui chơi

Thiền tông Phật bảo mình Thôi

Thôi đi tất cả hết rồi trầm luân.

Phật Hoàng Trần Nhân Tông dạy

Tu Thiền mà Quán hay cầu

Chẳng khác đốt lửa giữa bầu bão giông

Thiền tông mà cố dụng công

Dụng công mà được bỏ sông cho rồi.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Cuộc sống hiện tại của ông

Là sống Nhân quả nên ông khổ sầu

Dù sống cao sang đến đâu

Cũng là luân chuyển không đâu an nhàn.

ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI DẠY

ĐẦU TIÊN NHƯ LAI THUYẾT ĐẠO MẦU

CÁC ÔNG TRIỆT NGỘ CHỖ THÂM SÂU

NHƯ LAI MỪNG CÁC ÔNG THẤU HIỂU

NGỌC CHÂU NHƯ Ý CHẲNG TÌM, CẦU.

ĐỨC LỤC TỔ HUỆ NĂNG DẠY

BỒ ĐỀ VỐN KHÔNG CÂY

SÁNG KHÔNG PHẢI NHỜ ĐÀI

XƯA NAY KHÔNG PHẢI VẬT

CHỖ NÀO DÍNH BỤI NHƠ.

NĂM ANH EM NGÀI KIỀU TRẦN NHƯ NÓI

DỤNG CÔNG TÌM KIẾM PHẬT LÀM CHI

TRỰC NHẬN CHÂN TÂM NGỘ TỨC THÌ

TRẦN KIA SAO SUYẾN PHẢI LÌA BỎ

TÂM KIA TỊNH SÁNG NHẬN NGAY ĐI.

ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI DẠY

THIỀN THANH LÀ NHẤT TỰ THIỀN

BUÔNG, DỪNG, THÔI, DỨT HẾT LIỀN TỬ SANH

Ở TRONG VẬT LÝ ĐUA TRANH

ĐUA TRANH CÀNG MẠNH TỬ SANH, KÉO MÌNH.

ĐỨC PHẬT HOÀNG TRẦN NHÂN TÔNG DẠY

THIỀN TÔNG THANH TỊNH MÀ TÙY DUYÊN

ĐÓI ĐẾN THÌ ĂN MỆT NGỦ LIỀN

TRONG NHÀ CÓ BÁU THÔI TÌM KIẾM

ĐỐI CẢNH VÔ TÂM CHỚ HỎI THIỀN.

Các bài khác
Đức Phật dạy về Chánh Tín và Mê Tín

Ông Linh Kiết Tường hỏi:

      – Kính bạch Đức Thế Tôn, chúng con không phân biệt được Chánh tín và Mê tín, kính xin Đức Thế Tôn dạy chúng con?

     Đức Phật dạy một loạt 12 phần Chánh tín và Mê tín:

     – Này ông Linh Kiết Tường, Như Lai dạy ông và đại chúng 12 phần Chánh tín và Mê tín như sau:

     Một: Lập chùa Thiền tông, thờ Như Lai để tu tập:

     1/- Cám ơn Như Lai dạy pháp môn Giác ngộ và Giải thoát, là Chánh tín.

     2/- Cầu xin Như Lai ban Giác ngộ Giải thoát, là Mê tín.

     Hai: Lập chùa bình thường, thờ Như Lai ở thế ngồi Thiền:

     1/- Dụng công ngồi Thiền và Quán 1 trong 37 pháp, để có chứng đắc theo nhân quả của trái đất này, là Chánh tín.

     2/- Nói là trở về Phật giới, là Mê tín.

     Ba: Lập chùa bình thường, thờ Như Lai ở thế ngồi Thiền:

     1/- Ngồi đọc trong 12 bộ kinh Đại thừa để tìm hiểu lời của Như Lai dạy nói gì trong đó, để nói lại cho người khác nghe hiểu như mình, người này là Chánh tín.

     2/- Nói là trở về Phật giới, là Mê tín.

     Bốn: Lập chùa bình thường, thờ Như Lai ở thế ngồi Thiền:

     1/- Ngồi suy tư nghĩ tưởng, tìm hiểu hữu dụng vật chất, để giúp loài người bớt vất vả, người này là Chánh tín.

     2/- Nói là trở về Phật giới, là Mê tín.

     Năm: Lập chùa bình thường, thờ Như Lai ở thế ngồi Thiền:

     1/- Ngồi dụng công niệm câu Thần chú, để có Thần thông, trị bệnh cho người khác, được danh là Thầy y, sau khi chết được làm Thần, người này là Chánh tín.

     2/- Nói là trở về Phật giới, là Mê tín.

     Sáu: Lập chùa thờ Đức Phật A Di Đà.

     1/- Làm phước thiện thật nhiều.

     2/- Ngồi niệm Phật A Di Đà thật niêm mật.

     3/-  Ham muốn sau khi chết được vãng sanh lên nước Cực Lạc sinh ra và sống ở đây một thời gian dài, là Chánh tín. Nói sống ở nước Cực Lạc vĩnh viễn, là Mê tín.

     Bảy: Lập Thiền viện:

      1/- Dụng công tu hành.

     2/- Chứng quả Bất động.

      – Là Chánh tín, nói trở về Phật giới, là  Mê tín.

     Tám: Lập Tu viện là thờ Thánh:

      1/- Cầu xin Thánh rước lên nước Trời ở sau khi chết.

      2/- Cầu xin Thánh ban phước lành cho mình.

      – Hai phần trên là Chánh tín.

      – Đem hình hay tượng của Như Lai vào thờ,  là  Mê tín.

      Chín: Cúng ở trái đất này:

       1/- Ở chùa: Cúng Cô Hồn ở ngoài chùa vào 5 giờ chiều mỗi ngày là Chánh tín. Cúng cho Như Lai ăn là Mê tín.

      2/- Ở chùa: Người tu trong chùa có 2 việc làm:

      Một là, học và hiểu các kinh của Như Lai dạy, nói lại cho người đến chùa nghe là Chánh tín.

      Hai là, ngày nào cũng cúng cho Như Lai ăn, tụng cho Như Lai nghe, người này là Mê tín.

      Mười: Đình là nơi thờ Thần:

      1/- Ngày nào cũng cúng cho Thần ăn là Chánh tín.

      2/- Xin Thần ban phước là Mê tín.

      Mười một: Đền là nơi thờ những Anh Hùng Dân Tộc, đến cám ơn và chiêm ngưỡng gương hạnh của các Ngài là Chánh tín, cầu xin các Ngài ban phước là Mê tín.

      Mười hai: Miểu là nơi những vị có lòng thương Cô Hồn, cất Miểu ra để cho Cô Hồn có nơi ở, có phước, người này là  Chánh tín. Cất Miểu ra xin Cô Hồn ban phước là Mê tín.

      Ông Linh Kiết Tường nghe Đức dạy một loạt 12 phần Chánh tín và Mê tín. Ông đã rõ thông, hết sức vui mừng lạy tạ Đức Phật rồi lui ra.

Từ khóa:

 

 


 

NƠI TU TẬP GIÁC NGỘ VÀ GIẢI THOÁT

Bản quyền thuộc: thientong.com.vn

Website: http://thientong.com.vn - Email: chuathientongtandieu@gmail.com

Nơi dành cho những ai muốn Giác ngộ - Giải thoát.

 


            

Copyright © 2017 THIENTONG. All Rights Reserved.Design by Nina Co, Ltd
Đang online: 4 | Hôm nay: 116 | Hôm qua: 265 | Tổng truy cập: 801870
Đặt câu hỏi trực tuyến