Thiền Tông Học

Thiền Tông Học

Thiền Tông Học

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Phật tánh không nay không xưa

Phật tánh không thêm, không bớt, không thừa

Người thấy sanh tử dây dưa

Hai thứ không chạm chỗ xưa Niết Bàn.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Thiền Tông chẳng kiếm chẳng tìm

Chẳng quán, chẳng tưởng nhận liền tánh nghe

Tánh nghe, tánh thấy là bè

Đưa Người Thanh tịnh về miền quê xưa.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Như Lai dạy rõ cụ rằng

Ngọc châu như ý ở hằng nơi ta

Dù tìm được gần hay xa

Ngọc châu như ý thật là bỏ đi.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

- Tri kiến lập tri tức vô minh bổn

Tri kiến bất lập tri, tức tánh Niết Bàn

- Thiền tông không quán tưởng cầu

Ngồi thiền vạn kiếp vẫn sâu luân hồi.

Phật Hoàng Trần Nhân Tông dạy

Vọng tưởng mà cầu huyền linh

Là tìm sanh tử để mình vui chơi

Thiền tông Phật bảo mình Thôi

Thôi đi tất cả hết rồi trầm luân.

Phật Hoàng Trần Nhân Tông dạy

Tu Thiền mà Quán hay cầu

Chẳng khác đốt lửa giữa bầu bão giông

Thiền tông mà cố dụng công

Dụng công mà được bỏ sông cho rồi.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Cuộc sống hiện tại của ông

Là sống Nhân quả nên ông khổ sầu

Dù sống cao sang đến đâu

Cũng là luân chuyển không đâu an nhàn.

ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI DẠY

ĐẦU TIÊN NHƯ LAI THUYẾT ĐẠO MẦU

CÁC ÔNG TRIỆT NGỘ CHỖ THÂM SÂU

NHƯ LAI MỪNG CÁC ÔNG THẤU HIỂU

NGỌC CHÂU NHƯ Ý CHẲNG TÌM, CẦU.

ĐỨC LỤC TỔ HUỆ NĂNG DẠY

BỒ ĐỀ VỐN KHÔNG CÂY

SÁNG KHÔNG PHẢI NHỜ ĐÀI

XƯA NAY KHÔNG PHẢI VẬT

CHỖ NÀO DÍNH BỤI NHƠ.

NĂM ANH EM NGÀI KIỀU TRẦN NHƯ NÓI

DỤNG CÔNG TÌM KIẾM PHẬT LÀM CHI

TRỰC NHẬN CHÂN TÂM NGỘ TỨC THÌ

TRẦN KIA SAO SUYẾN PHẢI LÌA BỎ

TÂM KIA TỊNH SÁNG NHẬN NGAY ĐI.

ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI DẠY

THIỀN THANH LÀ NHẤT TỰ THIỀN

BUÔNG, DỪNG, THÔI, DỨT HẾT LIỀN TỬ SANH

Ở TRONG VẬT LÝ ĐUA TRANH

ĐUA TRANH CÀNG MẠNH TỬ SANH, KÉO MÌNH.

ĐỨC PHẬT HOÀNG TRẦN NHÂN TÔNG DẠY

THIỀN TÔNG THANH TỊNH MÀ TÙY DUYÊN

ĐÓI ĐẾN THÌ ĂN MỆT NGỦ LIỀN

TRONG NHÀ CÓ BÁU THÔI TÌM KIẾM

ĐỐI CẢNH VÔ TÂM CHỚ HỎI THIỀN.

Các bài khác
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP “BÍ MẬT THIỀN TÔNG”
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

TỔ ĐÌNH CHÙA THIỀN TÔNG TÂN DIỆU

273 ấp Chánh Hội xã Tân Mỹ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP “BÍ MẬT THIỀN TÔNG”

Tôi tên là:…………………...........................……. Số điện thoại ………………..........………

Ngày tháng năm sinh:…………………...........……Nơi sinh (tỉnh):……......................……...

Địa chỉ cư ngụ:…………..………….............................................…………….........……..….  

Số và ngày được cấp “Yếu chỉ Thiền tông”:……..........................................……..............

Tôi xin cam kết những điều như sau:

Một: Tôi viết đơn này, xin Ban quản trị chùa Thiền tông Tân Diệu xem xét cấp “Bí mật Thiền tông” cho tôi. Vì tôi đã rõ thông những lời chân thật của Đức Phật dạy và đường trở về Phật giới, là quê xưa của tôi, khi tôi hết duyên sống nơi thế giới này.

Hai: Phần bài kệ, bài kiến giải và đáp án 26 câu hỏi, là do chính tự tay tôi viết ra, không có sự làm giúp hoặc sao chép của Người khác.

Ba: Nếu tôi đạt được “Bí mật Thiền tông” và sau khi được truyền Thiền để trở thành một Phật gia Thiền tông, tôi sẽ cam kết:

1. Sống đúng với tư cách một "Phật gia Thiền tông".

2. Khiêm tốn với tất cả mọi Người.

3. Không xen vào chuyện của Người khác.

4. Không tranh cãi hay hơn thua với ai.

5. Không chê bai các pháp môn khác.

6. Không cho pháp môn Thiền tông là cao nhất.

7. Tạo công đức:

a- Tùy duyên tạo bằng tâm trong sáng.

b- Không khuyến khích hay rủ ai.

c- Không vì danh, lợi hay vì một mục đích nào khác.

Nếu tôi vi phạm 1 trong 7 điều nói trên, tôi xin Ban quản trị Tổ đình chùa Thiền tông Tân Diệu áp dụng Nội Qui của Tổ đình chùa Thiền tông Tân Diệu với tôi.

Họ tên Người giới thiệu:………………………………….......................................................                                                                             …….....ngày……tháng……năm 20……….

                                                                           Người viết đơn Ký ghi rõ họ tên

Từ khóa:

 

 


 

NƠI TU TẬP GIÁC NGỘ VÀ GIẢI THOÁT

Bản quyền thuộc: thientong.com.vn

Website: http://thientong.com.vn - Email: chuathientongtandieu@gmail.com

Nơi dành cho những ai muốn Giác ngộ - Giải thoát.

 


            

Copyright © 2017 THIENTONG. All Rights Reserved.Design by Nina Co, Ltd
Đang online: 20 | Hôm nay: 311 | Hôm qua: 274 | Tổng truy cập: 799347
Đặt câu hỏi trực tuyến