Thiền Tông Học

Thiền Tông Học

Thiền Tông Học

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Phật tánh không nay không xưa

Phật tánh không thêm, không bớt, không thừa

Người thấy sanh tử dây dưa

Hai thứ không chạm chỗ xưa Niết Bàn.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Thiền Tông chẳng kiếm chẳng tìm

Chẳng quán, chẳng tưởng nhận liền tánh nghe

Tánh nghe, tánh thấy là bè

Đưa Người Thanh tịnh về miền quê xưa.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Như Lai dạy rõ cụ rằng

Ngọc châu như ý ở hằng nơi ta

Dù tìm được gần hay xa

Ngọc châu như ý thật là bỏ đi.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

- Tri kiến lập tri tức vô minh bổn

Tri kiến bất lập tri, tức tánh Niết Bàn

- Thiền tông không quán tưởng cầu

Ngồi thiền vạn kiếp vẫn sâu luân hồi.

Phật Hoàng Trần Nhân Tông dạy

Vọng tưởng mà cầu huyền linh

Là tìm sanh tử để mình vui chơi

Thiền tông Phật bảo mình Thôi

Thôi đi tất cả hết rồi trầm luân.

Phật Hoàng Trần Nhân Tông dạy

Tu Thiền mà Quán hay cầu

Chẳng khác đốt lửa giữa bầu bão giông

Thiền tông mà cố dụng công

Dụng công mà được bỏ sông cho rồi.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Cuộc sống hiện tại của ông

Là sống Nhân quả nên ông khổ sầu

Dù sống cao sang đến đâu

Cũng là luân chuyển không đâu an nhàn.

ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI DẠY

ĐẦU TIÊN NHƯ LAI THUYẾT ĐẠO MẦU

CÁC ÔNG TRIỆT NGỘ CHỖ THÂM SÂU

NHƯ LAI MỪNG CÁC ÔNG THẤU HIỂU

NGỌC CHÂU NHƯ Ý CHẲNG TÌM, CẦU.

ĐỨC LỤC TỔ HUỆ NĂNG DẠY

BỒ ĐỀ VỐN KHÔNG CÂY

SÁNG KHÔNG PHẢI NHỜ ĐÀI

XƯA NAY KHÔNG PHẢI VẬT

CHỖ NÀO DÍNH BỤI NHƠ.

NĂM ANH EM NGÀI KIỀU TRẦN NHƯ NÓI

DỤNG CÔNG TÌM KIẾM PHẬT LÀM CHI

TRỰC NHẬN CHÂN TÂM NGỘ TỨC THÌ

TRẦN KIA SAO SUYẾN PHẢI LÌA BỎ

TÂM KIA TỊNH SÁNG NHẬN NGAY ĐI.

ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI DẠY

THIỀN THANH LÀ NHẤT TỰ THIỀN

BUÔNG, DỪNG, THÔI, DỨT HẾT LIỀN TỬ SANH

Ở TRONG VẬT LÝ ĐUA TRANH

ĐUA TRANH CÀNG MẠNH TỬ SANH, KÉO MÌNH.

ĐỨC PHẬT HOÀNG TRẦN NHÂN TÔNG DẠY

THIỀN TÔNG THANH TỊNH MÀ TÙY DUYÊN

ĐÓI ĐẾN THÌ ĂN MỆT NGỦ LIỀN

TRONG NHÀ CÓ BÁU THÔI TÌM KIẾM

ĐỐI CẢNH VÔ TÂM CHỚ HỎI THIỀN.

Các bài khác
Vì sao Trưởng lão Thích Thông Lạc nói: Thiền tông, Mật Tông và Tịnh Độ không phải của đạo Phật?

Vì sao Trưởng lão Thích Thông Lạc nói: Thiền tông, Mật Tông và Tịnh Độ không phải của đạo Phật?

 

Nick facebook Vũ Ngọc Vinh có thắc mắc muốn hỏi Ban quản trị Tổ đình chùa Thiền tông Tân Diệu:

Tôi có xem qua video hỏi đáp của Thiền tông Tân Diệu. Và cũng ngẫu nhiên xem và biết được trưởng lão tỳ kheo Thích Thông Lạc ạ. Tôi được biết là Trưởng Lão đã tịch được vài năm rồi. Ngài có nói các pháp môn Tịnh độ, Thiền tông, Mật tông không phải của đạo Phật. Và Trưởng Lão đã làm chủ được sinh lão bệnh chết, thoát ly mọi nhiệt não.

Và ở sách đường về xứ Phật có nói các Tổ Thiền tông về sau tu không đúng.

Vậy thì ở điểm này các pháp môn đều không phải của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sao? Thế là thế nào ạ, Xin chỉ cho tôi được rõ, Xin cám ơn!

BAN QUẢN TRỊ CHÙA THIỀN TÔNG TÂN DIỆU ĐÁP:

  • Trưởng lão Tỳ kheo Thích Thông Lạc là vị tu theo pháp môn Tiểu thừa, cũng gọi là Nguyên thủy hay Nam tông hoặc Nam truyền.
  • Trưởng lão Tỳ kheo Thích Thông Lạc, ngồi Thiền dụng công tu hành, đạt được “Thân và Tâm Bất động”, nhập vào cảnh giới “Bất động” này và an trú trong đó. Nên chứng được quả vị “A La Hán”, tiếng Pali gọi như vậy. Còn tiếng Việt Nam gọi là “Người chứng được quả vị Niết bàn Cô tịch”.
  • “Niết bàn Cô tịch” này, nếu đem sanh sánh với Niết bàn tự “Thanh tịnh” của Chư Phật sống, thì Niết bàn “Cô tịch” này, chỉ bằng 1 giờ hay 1 ngày của Niết bàn tự nhiên “Thanh tịnh” mà thôi.

Vũ Ngọc Vinh cũng nên biết:

  • Đức Phật dạy pháp môn Nguyên thủy này, có tất cả là 37 pháp Quán, mà Như Lai gọi là 37 pháp Quán trợ đạo.

Vì sao Đức Phật gọi là trợ đạo?

  • Vì pháp môn này “trợ giúp cho người tu hành tìm đến đầu đường chứng quả Niết bàn Cô tịch”. Người vào trong Niết bàn này sống, gọi là người A La Hán.

Và Vũ Ngọc Vinh cũng nên biết:

  • Khi tu hành mà chứng quả vị A La Hán rồi, thì có được phần như sau:

Một là, muốn tịch lúc nào cũng được, chỉ cần ức chế dòng điện từ Âm Dương co bóp quả tim là chết được ngay.

Hai là, “Giải thoát Thân”, tức không mang thân tứ đại nữa.

Ba là,  “Giải thoát Tâm” không còn suy nghĩ nữa.

Bốn là, sống ở trái đất này, ở nơi không có bóng người vãng lai.

Nhờ vậy, A La Hán mới sống lâu trong Niết bàn Cô tịch này được.

* Người nào muốn tu hành chứng được quả vị A La Hán dễ dàng và nhanh nhất.

* Trong 37 pháp Quán của Đức Phật dạy, có 3 pháp môn sau đây tu hành có kết quả nhanh nhất, gồm:

1/- Pháp môn Tứ Diệu Đế.

2/- Pháp môn Diệt Tận Định.

3/- Pháp môn Tứ Niệm Xứ.

* Trưởng lão Tỳ kheo Thích Thông Lạc, là vị tu theo pháp môn pháp môn Tứ Diệu Đế, nên mới chứng quả vị A La Hán nhanh như vậy.

* Trưởng lão Tỳ kheo Thích Thông Lạc, tự chết được là vậy.

* Thật là hiếm có.

Ý thứ 2:

Ngài có nói các pháp môn Tịnh độ, Thiền tông, Mật tông không phải của đạo Phật!

Đáp:

Vì trưởng lão Tỳ kheo Thích Thông Lạc tu theo pháp môn Tiểu thừa, nên Trưởng lão không biết được những Pháp môn Thiền tông, Tịnh độ, Mật Chú tông, nên Trưởng lão mới nói như vậy.

BAN QUẢN TRỊ TỔ ĐÌNH CHÙA THIỀN TÔNG TÂN DIỆU.

Từ khóa:

 

 


 

NƠI TU TẬP GIÁC NGỘ VÀ GIẢI THOÁT

Bản quyền thuộc: thientong.com.vn

Website: http://thientong.com.vn - Email: chuathientongtandieu@gmail.com

Nơi dành cho những ai muốn Giác ngộ - Giải thoát.

 


            

Copyright © 2017 THIENTONG. All Rights Reserved.Design by Nina Co, Ltd
Đang online: 20 | Hôm nay: 311 | Hôm qua: 274 | Tổng truy cập: 799338
Đặt câu hỏi trực tuyến