Thiền Tông Học

Thiền Tông Học

Thiền Tông Học

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Phật tánh không nay không xưa

Phật tánh không thêm, không bớt, không thừa

Người thấy sanh tử dây dưa

Hai thứ không chạm chỗ xưa Niết Bàn.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Thiền Tông chẳng kiếm chẳng tìm

Chẳng quán, chẳng tưởng nhận liền tánh nghe

Tánh nghe, tánh thấy là bè

Đưa Người Thanh tịnh về miền quê xưa.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Như Lai dạy rõ cụ rằng

Ngọc châu như ý ở hằng nơi ta

Dù tìm được gần hay xa

Ngọc châu như ý thật là bỏ đi.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

- Tri kiến lập tri tức vô minh bổn

Tri kiến bất lập tri, tức tánh Niết Bàn

- Thiền tông không quán tưởng cầu

Ngồi thiền vạn kiếp vẫn sâu luân hồi.

Phật Hoàng Trần Nhân Tông dạy

Vọng tưởng mà cầu huyền linh

Là tìm sanh tử để mình vui chơi

Thiền tông Phật bảo mình Thôi

Thôi đi tất cả hết rồi trầm luân.

Phật Hoàng Trần Nhân Tông dạy

Tu Thiền mà Quán hay cầu

Chẳng khác đốt lửa giữa bầu bão giông

Thiền tông mà cố dụng công

Dụng công mà được bỏ sông cho rồi.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Cuộc sống hiện tại của ông

Là sống Nhân quả nên ông khổ sầu

Dù sống cao sang đến đâu

Cũng là luân chuyển không đâu an nhàn.

ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI DẠY

ĐẦU TIÊN NHƯ LAI THUYẾT ĐẠO MẦU

CÁC ÔNG TRIỆT NGỘ CHỖ THÂM SÂU

NHƯ LAI MỪNG CÁC ÔNG THẤU HIỂU

NGỌC CHÂU NHƯ Ý CHẲNG TÌM, CẦU.

ĐỨC LỤC TỔ HUỆ NĂNG DẠY

BỒ ĐỀ VỐN KHÔNG CÂY

SÁNG KHÔNG PHẢI NHỜ ĐÀI

XƯA NAY KHÔNG PHẢI VẬT

CHỖ NÀO DÍNH BỤI NHƠ.

NĂM ANH EM NGÀI KIỀU TRẦN NHƯ NÓI

DỤNG CÔNG TÌM KIẾM PHẬT LÀM CHI

TRỰC NHẬN CHÂN TÂM NGỘ TỨC THÌ

TRẦN KIA SAO SUYẾN PHẢI LÌA BỎ

TÂM KIA TỊNH SÁNG NHẬN NGAY ĐI.

ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI DẠY

THIỀN THANH LÀ NHẤT TỰ THIỀN

BUÔNG, DỪNG, THÔI, DỨT HẾT LIỀN TỬ SANH

Ở TRONG VẬT LÝ ĐUA TRANH

ĐUA TRANH CÀNG MẠNH TỬ SANH, KÉO MÌNH.

ĐỨC PHẬT HOÀNG TRẦN NHÂN TÔNG DẠY

THIỀN TÔNG THANH TỊNH MÀ TÙY DUYÊN

ĐÓI ĐẾN THÌ ĂN MỆT NGỦ LIỀN

TRONG NHÀ CÓ BÁU THÔI TÌM KIẾM

ĐỐI CẢNH VÔ TÂM CHỚ HỎI THIỀN.

Các bài khác
Thiền viện, Tu viện có trong hệ thống Phật giáo?

Thin viện, Tu viện có trong hệ thống Phật giáo?

 

Nick facebook Đặng Quốc Trường, 64 tuổi, ở Bà Rịa Vũng Tàu. Có thắc mắc hỏi Ban Quản trị chùa Thiền tông Tân Diệu:  

* Tôi đã biết Đức Phật dạy có tất cả là 6 pháp môn. Trong đó, có 5 pháp môn Vật lý như:

Một: Tiểu thừa:

Hai: Trung thừa:

Ba: Đại thừa:

Bốn: Tịnh Độ tông:

Năm: Mật Chú tông:

* Năm phần này tôi chưa rõ lắm, xin Ban Quản trị giải thích rõ, xin cám ơn.

* Còn 2 phần sau đây tôi mù mịt, xin Ban Quản trị chùa Thiền tông Tân Diệu giải đáp, xin thành thật cám ơn?

– Một là, Thiền viện là nơi tu gì? Thờ phượng ra sao? Tu để đạt được quả vị gì?

– Hai là, Tu viện là nơi tu gì? Thờ phượng ra sao? Tu để đạt được quả vị gì?

Một lần nữa xin cám ơn?

ĐÁP:

– Thành tựu 6 pháp môn tu của Đức Phật dạy như sau:

Một: Tiểu thừa, Cũng gọi là Nguyên thủy, hay Nam tông hoặc Nam truyền.

* Pháp môn này gọi là “Tu hành” tức tu và hành động để tạo ra Nhân quả. Có Nhân quả nên phải đi Luân hồi theo qui luật của trái đất này.

* Pháp môn Tiểu thừa này có tất cả là 37 pháp Quán và Tưởng.

* Mục đích chánh của pháp môn Tiểu thừa này là đạt được 2 phần:

– Một là, ức chế được quả Tim và Hơi thở.

– Vì vậy, vị nào tu hành mà đạt đúng được pháp môn này mà Đức Phật đã dạy, thì vị này tự tịch được, tức tự chết được.

– Hai là, tự tạo cho mình được Niết bàn Cô tịch, vào sống trong đó.

– Người vào sống trong đó gọi là “Người A La Hán”. Tức người sống trong Cô tịch hay Tịch tĩnh, cũng gọi là Tĩnh lặng. Tiếng thông thường gọi là “Bất động”.

Hai: Trung thừa: Gọi là Lý luận Bát Nhã.

* Pháp môn này dụng công nói cho thật hay để thuyết phục người nghe.

* Mục đích chánh của pháp môn Trung thừa này có 2 phần:

– Một là, nói cho người nghe say đắm.

– Vì vậy, vị nào thuyết mà có thật nhiều người đến nghe, thì vị này được gọi là “Giảng sư bậc nhất”.

– Tu hành mà đạt đúng được pháp môn này mà Đức Phật đã dạy, thì vị này tự tịch được, tức tự chết được.

– Hai là, thu nhập rất cao.

Ba: Đại thừa:

* Pháp môn này, ngồi suy tư, tìm hay kiếm hữu dụng vật chất và tìm hiểu trái đất và Vũ trụ.

* Mục đích chánh của pháp môn Đại thừa này có 2 phần:

– Một là, trở thành là “Kỹ sư Nhà Phật”. Pháp môn này, hiện tại không Thầy nào tu, mà các Nhà Khoa học họ lại “thích tu pháp môn Đại thừa này”.

– Hai là, vị “Kỹ sư Nhà Phật” nào, tìm ra hữu dụng vật chất, thì vị “Kỹ sư” đó rất giàu.

Bốn: Tịnh Độ tông:

* Người tu mà đúng với pháp môn Tịnh Độ tông này phải làm 3 việc như sau:

– Một là, ngày nào miệng cũng niệm câu “Nam Mô A Di Đà Phật”, mà phải niệm cho đến khi nào người niệm dừng tiếng niệm, mà tiếng niệm vẫn trôi chảy là thành công.

– Hai là, phải làm phước thiện cho thật nhiều, để tạo nghiệp phước đức Dương.

– Ba là, phải có lòng ham muốn thật mãnh liệt sau khi chết về nước Cực Lạc sinh ra và sống ở đây để hưởng sung sướng tột cùng.

Năm: Mật Chú tông:

* Người tu mà đúng với pháp môn Mật Chú tông này cũng phải làm 3 việc như sau:

– Một là, ngày nào miệng cũng niệm câu “Thân chú” lấy trong các kinh, mà phải niệm cho đến khi nào người niệm dừng tiếng niệm, mà tiếng niệm cũng vẫn trôi chảy là thành công.

– Hai là, phải làm phước thiện cho thật nhiều, để tạo nghiệp phước đức Âm.

– Ba là, phải có lòng ham muốn thật mãnh liệt:

* Khi còn sống có Thần thông để trị bệnh thân cho người khác.

* Sau khi chết được làm Thần.

*Thiền viện là nơi tu gì? Thờ phượng ra sao? Tu để đạt được quả vị gì?

Đáp:

– Về tu trong Thiền viện:

– Thiền viện là nơi ngồi dụng công tu hành, mà Viện chủ Thiền viện ấy tổ chức tu.

– Hiện nay, các Thiền viện ở tại Việt Nam tổ chức tu 1 trong 2 pháp môn như sau:

* Một là, “Biết vọng không theo”.

* Hai là, “Dẹp vọng tưởng”.

– Về thờ phượng:

– Vị lập Thiền viện ra mà hiểu thì phải thực hiện như sau:

Một: Nếu vị Thày nào tổ chức tu hành theo đạo Phật, thì:

– Không thờ tượng Phật.

– Chỉ thờ hình vẽ của Đức Phật Thích Ca.

Có 2 hình:

Hình 1: Nếu tổ chức dụng công tu hành theo pháp môn Nguyên thủy, thì hình vẽ của Đức Phật Thích Ca phải thật óm.

Hình 2: Nếu tổ chức ngồi thiền để điều thân và hơi thở, để thân khỏe mạnh, thì hình vẽ của Đức Phật Thích Ca phải mập và thật đẹp.

Đức Phật dạy:

– Thiền viện không có trong hệ thống Phật giáo, mà chỉ có:

* Một: Đạo Tiên: Dụng công tu để được thành Tiên.

* Hai: Đạo Thần: Dụng công tu để được thành Thần.

* Còn dụng công tu để được thành thành A La Hán, là tu trong các chùa Nguyên thủy mà Như Lai dạy 15 năm đầu.

– Về thành cái gì?

* Người tu trong Thiền viện, nếu tu thật đúng pháp môn mình tu, có kết quả theo ý ham muốn của mình, chớ không trả lời đúng quả vị được.

* Tuyệt đối, không thành Phật được.

Vì sao?

– Vì người nào muốn tu mà thành Phật, thì phải tìm học công thức trong tập Huyền Ký của Đức Phật tuyền theo dòng Thiền tông, khi nào tâp Huyền Ký này được công bố ra, thì mới mong tu thành Phật được.

* Hai là, Tu viện là nơi tu gì? Thờ phượng ra sao? Tu để đạt được quả vị gì?

Đáp:

– Về Tu viện:

– Đạo Phật không có Tu viện.

– Tu viện là của đạo Thánh lập ra có 2 mục đích chánh như sau:

Một là, vào đó ép mình và nguyện vâng lời Thánh.

Hai là, nguyện hứa với Thánh vâng lời Ngài.

Ba là, xin hứa những gì mà người tu phạm lỗi.

– Về thờ phượng:

* Nếu vị nào tu theo đạo Phật mà xây Tu viện ra để tu hành, ăn năn như đạo Thánh thì phải thờ phượng như sau:

Một là, không thờ tượng, mà chỉ thờ hình vẽ mà thôi.

Hai là, tuyệt đối không đem bất cứ kinh nào của đạo Phật vào trong Tu viện.

– Về tu để đạt được:

* Khi vị tu này đã được thành Thánh rồi, thì Viện chủ phải phong Thánh cho vị tu này.

Đức Phật dạy:

– Tu viện, không được phép dạy pháp môn Giải thoát.

Vì sao?

– Vì pháp môn này chỉ có Thiền tông mới dạy, còn các nơi khác không được.

Ban Quản trị chỉ trả lời theo câu hỏi của quí vị. Mong quí vị cố gắng hiểu.

Ban quản trị Tổ đình Chùa Thiền tông Tân Diệu.

Từ khóa:

 

 


 

NƠI TU TẬP GIÁC NGỘ VÀ GIẢI THOÁT

Bản quyền thuộc: thientong.com.vn

Website: http://thientong.com.vn - Email: chuathientongtandieu@gmail.com

Nơi dành cho những ai muốn Giác ngộ - Giải thoát.

 


            

Copyright © 2017 THIENTONG. All Rights Reserved.Design by Nina Co, Ltd
Đang online: 20 | Hôm nay: 311 | Hôm qua: 274 | Tổng truy cập: 799340
Đặt câu hỏi trực tuyến