Thiền Tông Học

Thiền Tông Học

Thiền Tông Học

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Phật tánh không nay không xưa

Phật tánh không thêm, không bớt, không thừa

Người thấy sanh tử dây dưa

Hai thứ không chạm chỗ xưa Niết Bàn.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Thiền Tông chẳng kiếm chẳng tìm

Chẳng quán, chẳng tưởng nhận liền tánh nghe

Tánh nghe, tánh thấy là bè

Đưa Người Thanh tịnh về miền quê xưa.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Như Lai dạy rõ cụ rằng

Ngọc châu như ý ở hằng nơi ta

Dù tìm được gần hay xa

Ngọc châu như ý thật là bỏ đi.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

- Tri kiến lập tri tức vô minh bổn

Tri kiến bất lập tri, tức tánh Niết Bàn

- Thiền tông không quán tưởng cầu

Ngồi thiền vạn kiếp vẫn sâu luân hồi.

Phật Hoàng Trần Nhân Tông dạy

Vọng tưởng mà cầu huyền linh

Là tìm sanh tử để mình vui chơi

Thiền tông Phật bảo mình Thôi

Thôi đi tất cả hết rồi trầm luân.

Phật Hoàng Trần Nhân Tông dạy

Tu Thiền mà Quán hay cầu

Chẳng khác đốt lửa giữa bầu bão giông

Thiền tông mà cố dụng công

Dụng công mà được bỏ sông cho rồi.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Cuộc sống hiện tại của ông

Là sống Nhân quả nên ông khổ sầu

Dù sống cao sang đến đâu

Cũng là luân chuyển không đâu an nhàn.

ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI DẠY

ĐẦU TIÊN NHƯ LAI THUYẾT ĐẠO MẦU

CÁC ÔNG TRIỆT NGỘ CHỖ THÂM SÂU

NHƯ LAI MỪNG CÁC ÔNG THẤU HIỂU

NGỌC CHÂU NHƯ Ý CHẲNG TÌM, CẦU.

ĐỨC LỤC TỔ HUỆ NĂNG DẠY

BỒ ĐỀ VỐN KHÔNG CÂY

SÁNG KHÔNG PHẢI NHỜ ĐÀI

XƯA NAY KHÔNG PHẢI VẬT

CHỖ NÀO DÍNH BỤI NHƠ.

NĂM ANH EM NGÀI KIỀU TRẦN NHƯ NÓI

DỤNG CÔNG TÌM KIẾM PHẬT LÀM CHI

TRỰC NHẬN CHÂN TÂM NGỘ TỨC THÌ

TRẦN KIA SAO SUYẾN PHẢI LÌA BỎ

TÂM KIA TỊNH SÁNG NHẬN NGAY ĐI.

ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI DẠY

THIỀN THANH LÀ NHẤT TỰ THIỀN

BUÔNG, DỪNG, THÔI, DỨT HẾT LIỀN TỬ SANH

Ở TRONG VẬT LÝ ĐUA TRANH

ĐUA TRANH CÀNG MẠNH TỬ SANH, KÉO MÌNH.

ĐỨC PHẬT HOÀNG TRẦN NHÂN TÔNG DẠY

THIỀN TÔNG THANH TỊNH MÀ TÙY DUYÊN

ĐÓI ĐẾN THÌ ĂN MỆT NGỦ LIỀN

TRONG NHÀ CÓ BÁU THÔI TÌM KIẾM

ĐỐI CẢNH VÔ TÂM CHỚ HỎI THIỀN.

Các bài khác
PHẬT VÀ CHÚNG SANH TÁNH THƯỜNG RỖNG LẶNG. ĐẠO CẢM THÔNG KHÔNG THỂ NGHĨ BÀN. Ý NGHĨA 2 CÂU NÀY LÀ NHƯ THẾ NÀO???
Tổ Xà Dạ Đa (Jayata), sanh sau Đức Phật nhập Niết bàn 732 năm. Ở nước Bắc Ấn, cha tên Xà Phiệt Đà, mẹ tên Ưu Phúc Hiền, theo Ấn Giáo. Khi Ngài xuống miền Trung nước Ấn, vào chùa Tịnh An, gặp Tổ Cưu Ma La Đa, xin Tổ giải cho Ngài câu:

- Phật và chúng sanh Tánh thường rỗng lặng, đạo cảm thông không thể nghĩ bàn.
Tổ giải:
- Phật là trùm khắp và tự nhiên Thanh tịnh trong sáng. Trong sáng này là nhờ Điện Từ Quang tự nhiên không phải là Điện từ Âm Dương trong các hành tinh cũng như thân tứ đại của ông.
- Trong thân của mỗi chúng sanh, ai cũng có 2 thứ điện từ:
Một: Điện Từ Quang tự nhiên trong Bể tánh Thanh tịnh Phật tánh.
Hai: Điện từ Âm Dương trong càn khôn vũ trụ là nói trùm khắp, còn nói hạn hẹp là trong mỗi hành tinh, còn nói nhỏ là trong thân mỗi loài chúng sanh. 
Khi người tu Thiền tông mà giữ tâm vật lý được Thanh tịnh, thì điện từ Âm Dương dần dần bớt đi với họ. Nhờ vậy, mà Điện Từ Quang ở trong thân của họ lần lần hiển lộ. Khi điện từ Âm Dương trong Người của họ còn thật ít, tự nhiên Điện Từ Quang tự nhiên trong Bể tánh Thanh tịnh Phật tánh, hút Điện Từ Quang trong thân của họ vào trong “Bể tánh Thanh tịnh Phật tánh”, cho nên trong kinh Đức Phật dạy chỗ này như ông hỏi:
- Phật, Chúng Sanh Tánh thường rỗng lặng.
- Đạo cảm thông không thể nghỉ bàn.
Tôi xin nói rõ thêm, khi tâm vật lý ông được Thanh tịnh, tức khắc Điện Từ Quang mênh mông trong Phật giới và Điện Từ Quang nhỏ xíu trong thân ông, hai phần điện Điện Từ Quang này hòa cùng với nhau khó mà diễn tả được. Vậy nên chỉ Người nào được hút vào, thì tự Người đó biết thôi. Vì chỗ đó, Đức Phật mới nói là không thể nghỉ hay bàn, là nói chỗ này vậy.
Ngài vừa nghe Tổ Cưu Ma La Đa giải thích, bỗng Ngài khóc và trình với Tổ:
- Con vừa nghe Thầy vừa dẫn giải Phật và chúng sanh, sao tự nhiên con như bị mất mình, hiện tượng lạ ấy là gì, kính xin Thầy giải thích cho con hiểu.

Tổ dạy:
- Người nào vừa nghe một câu kinh tuyệt cao trong Nhà Phật, mà có hiện tượng như con nói, là Người đó đã cảm nhận được Thanh tịnh thiền mà Như Lai dạy nơi thế giới này rồi vậy.

TRÍCH QUYỂN "CUỘC ĐỜI VÀ NGỘ ĐẠO CỦA 36 VỊ TỔ SƯ THIỀN TÔNG". NXB. TÔN GIÁO HÀ NỘI – SOẠN GIẢ NGUYỄN NHÂN

Từ khóa:

 

 


 

NƠI TU TẬP GIÁC NGỘ VÀ GIẢI THOÁT

Bản quyền thuộc: thientong.com.vn

Website: http://thientong.com.vn - Email: chuathientongtandieu@gmail.com

Nơi dành cho những ai muốn Giác ngộ - Giải thoát.

 


            

Copyright © 2017 THIENTONG. All Rights Reserved.Design by Nina Co, Ltd
Đang online: 17 | Hôm nay: 242 | Hôm qua: 274 | Tổng truy cập: 799155
Đặt câu hỏi trực tuyến