Kệ sám hối thiền tông

Kệ sám hối thiền tông

Kệ sám hối thiền tông

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Phật tánh không nay không xưa

Phật tánh không thêm, không bớt, không thừa

Người thấy sanh tử dây dưa

Hai thứ không chạm chỗ xưa Niết Bàn.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Thiền Tông chẳng kiếm chẳng tìm

Chẳng quán, chẳng tưởng nhận liền tánh nghe

Tánh nghe, tánh thấy là bè

Đưa Người Thanh tịnh về miền quê xưa.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Như Lai dạy rõ cụ rằng

Ngọc châu như ý ở hằng nơi ta

Dù tìm được gần hay xa

Ngọc châu như ý thật là bỏ đi.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

- Tri kiến lập tri tức vô minh bổn

Tri kiến bất lập tri, tức tánh Niết Bàn

- Thiền tông không quán tưởng cầu

Ngồi thiền vạn kiếp vẫn sâu luân hồi.

Phật Hoàng Trần Nhân Tông dạy

Vọng tưởng mà cầu huyền linh

Là tìm sanh tử để mình vui chơi

Thiền tông Phật bảo mình Thôi

Thôi đi tất cả hết rồi trầm luân.

Phật Hoàng Trần Nhân Tông dạy

Tu Thiền mà Quán hay cầu

Chẳng khác đốt lửa giữa bầu bão giông

Thiền tông mà cố dụng công

Dụng công mà được bỏ sông cho rồi.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Cuộc sống hiện tại của ông

Là sống Nhân quả nên ông khổ sầu

Dù sống cao sang đến đâu

Cũng là luân chuyển không đâu an nhàn.

ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI DẠY

ĐẦU TIÊN NHƯ LAI THUYẾT ĐẠO MẦU

CÁC ÔNG TRIỆT NGỘ CHỖ THÂM SÂU

NHƯ LAI MỪNG CÁC ÔNG THẤU HIỂU

NGỌC CHÂU NHƯ Ý CHẲNG TÌM, CẦU.

ĐỨC LỤC TỔ HUỆ NĂNG DẠY

BỒ ĐỀ VỐN KHÔNG CÂY

SÁNG KHÔNG PHẢI NHỜ ĐÀI

XƯA NAY KHÔNG PHẢI VẬT

CHỖ NÀO DÍNH BỤI NHƠ.

NĂM ANH EM NGÀI KIỀU TRẦN NHƯ NÓI

DỤNG CÔNG TÌM KIẾM PHẬT LÀM CHI

TRỰC NHẬN CHÂN TÂM NGỘ TỨC THÌ

TRẦN KIA SAO SUYẾN PHẢI LÌA BỎ

TÂM KIA TỊNH SÁNG NHẬN NGAY ĐI.

ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI DẠY

THIỀN THANH LÀ NHẤT TỰ THIỀN

BUÔNG, DỪNG, THÔI, DỨT HẾT LIỀN TỬ SANH

Ở TRONG VẬT LÝ ĐUA TRANH

ĐUA TRANH CÀNG MẠNH TỬ SANH, KÉO MÌNH.

ĐỨC PHẬT HOÀNG TRẦN NHÂN TÔNG DẠY

THIỀN TÔNG THANH TỊNH MÀ TÙY DUYÊN

ĐÓI ĐẾN THÌ ĂN MỆT NGỦ LIỀN

TRONG NHÀ CÓ BÁU THÔI TÌM KIẾM

ĐỐI CẢNH VÔ TÂM CHỚ HỎI THIỀN.

Các bài khác
KỆ SÁM HỐI THIỀN TÔNG

 

 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

CHÙA THIỀN TÔNG TÂN DIỆU

273 ấp Chánh Hội, xã Tân Mỹ, huyện Đức Hòa, Long An

 

----000----

 

KỆ SÁM HỐI THIỀN TÔNG

 

Lưu hành nội bộ

              

Nam Mô Giáo Chủ Ta Bà Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

     Kính bạch Đức Thế Tôn:

     Chúng con xin trì tụng phẩm kinh này, là để xin sám hối những lỗi lầm mà t ngàn xưa đến nay chúng con đã tạo ra nơi thế giới loài Người này, kính xin Đức Thế Tôn và Mười phương chư Phật chứng minh.

     KHAI  KINH KỆ:                     

     Lời thuyết của Phật rất cao sâu

Tỷ đời, triệu kiếp, con Tìm, Cầu

     Hôm nay nghe được lời Thầy dạy

Rõ nghĩa Như Lai rất nhiệm mầu.        0         

    SÁM HỐI:

     Phật Pháp Tăng ngôi nhà tế độ

Để thế gian làm chỗ dựa nương

     Những ai hủy bán khinh thường

Ấy là cắt đứt con đường vãng sanh.       0              

     Nay đệ tử lòng thành sám hối

Xét lại mình tội lỗi từ xưa

     Hoặc là nhiều kiếp dây dưa

Chập chùng nghiệp quấy có thừa núi cao. 0

     Thân đựng biết bao tật xấu

Các việc làm theo dấu tệ hư

     Hoặc là phỉ ố Nhà sư

Hoặc là cử chỉ dường như hợm mình.        0

     Nào những lúc vô tình nói quấy

Bởi thói quen chỗ thấy lạc lầm

     Kinh chê diệu pháp thậm thâm

          Buông lung nghiệp miệng vương lâm tội trời. 0

              Cùng tâm ý khinh đời hại vật

Tính cho rằng không Phật, Thánh, Tiên

     Hoặc là tin tưởng quàng xiên

Mà đường chánh tín lãng quên tấm lòng. 0 

     Từ vô thỉ chập chồng tội lỗi

Nay con nguyền sám hối ăn năn

     Quấy xưa con quyết chừa răn

Ngưỡng mong đầy đủ thiện căn trở về.0       

     SÁM HỐI  NĂM TỘI:

     Trước Phật đài con xin sám hối

Xét lại mình tội lỗi từ xưa

     Hoặc là nhiều kiếp dây dưa

Chập chùng nghiệp quấy có thừa núi cao.0  

     Thân con đựng chứa biết bao tật xấu

Bước chân đi theo dấu đường đời

     Cách ăn thói ở tùy thời

Nào con có tránh khỏi nơi tội tình. 0               

    Tội thứ nhứt: Sát sinh thực nhục

Thuở bé thơ đến lúc trưởng thành

     Vì con cha mẹ cam đành

Giết loài muôn thú nuôi thân mạng này.0     

     Con cũng có tự gây lấy nghiệp

Cùng bao nhiêu người gián tiếp trợ duyên

     Thức ăn bán ở thị thiềng

Sát sanh tội bởi đồng tiền trao tay.0               

     Thân con lỡ tạo vay nghiệp ác

Muôn vạn loài oan thác vì con

     Ví như thây ướp hằng còn

Từ xưa chất để như hòn núi cao.            0    

     Tính một kiếp dồn bao nhiêu kiếp

Thân con đây tội nghiệp dẫy đầy

     Xét ra thì thịt xương này

Lại là xương thịt muôn thây tạo thành.  0

     Cũng có lúc lòng lành bất nhẫn

Nghe tiếng kêu hối hận giựt mình

     Máu me ràn rụa thân hình

Mắt trong thảm cảnh động tình xót xa. 0

     Con nguyện hứa thứ tha tất cả

Lòng dặn lòng cải hoá tự tâm

     Học đòi theo bậc triết nhân

Tạm dùng rau trái nuôi thân qua ngày.0

     Nhưng trong cõi trần ai bụi bặm

Giữ làm sao khỏi lắm tấc son

     Biết bao nghiệp sát cỏn con

Nhiều lần vô ý dập dồn tội khiên.     0

     Nay đến trước Phật tiền sám hối

Lượng từ bi xả tội lỗi lầm

     Ăn năn gội rửa lòng phàm

Con nguyền sửa đổi việc làm từ nay. 0

    Tội thứ hai: Tham tài trộm đạo

Thói vạy tà gian xảo xấu xa

     Hoặc từ nhiều kiếp trải qua

Hoặc từ thơ bé tạo ra tội tình.            0

     Nhìn lại tấm thân hình trưởng đại

Hẳn có khi tội trái lôi thôi

     Của người nhọc đổ mồ hôi

Dùng mưu chước lấy đắp bồi thân ta.  0    

    Tội thứ ba: Dâm tà loạn phép

Lỗi đạo hằng mang nghiệp vào thân

     Tấm lòng yễm cựu nghinh tân

Làm sao tránh khỏi xoay vần trái oan. 0    

     Đường tình ái đã chan chan tội

Nẻo dâm tà càng lỗi nặng lung

     Tấm thân tội lỗi thẹn thùng               

Kiếp này, kiếp khác chập chùng bằng non.0  

    Tội thứ tư: Vọng ngôn dối trá

Lợi cho mình thiên hạ hại thân

     Vẽ duyên thêu dệt xa gần

Muôn điều rối rắm, trăm phần đảo điên! 0

     Thói lưỡng thiệt hai bên đâm thọc

Cho đôi đàng trách móc lẫn nhau

     Mở lời để hại về sau

Một câu thất đức họa sâu không ngừa.   0 

    Tội thứ năm: Say sưa chè rượu

Lỗi giới điều do tửu nhập tâm

     Thêm lòng ham muốn tham lam

Càng thêm chất chứa càng làm mê say. 0  

     Bệnh sân hận con nào chịu sửa

Nổi nóng lên như lửa cháy rừng

     Si mê đâu biết tỏ tường

Cõi mơ muôn vạn nẻo đường nhá nhem.0      

     Năm giới chánh cộng thêm giới phụ

Tam nghiệp chung tính đủ thập điều

     Phật ban giới cấm đã nhiều

Mà con lỗi phép không theo luật Ngài. 0            

     Hoặc vô ý không hay tội trượng

Hoặc yếu hèn chẳng cượng được tâm

     Tự làm hoặc xúi người làm

Hoặc nghe thấy ác lòng phàm đua vui.0        

     Từ vô thỉ tạo rồi nghiệp chướng

Đến những nay vô lượng kiếp sinh

     Mỗi phen mang lấy thân hình

Tạo gây lắm thứ tội tình nghiệp duyên.0       

      Nay lòng thành con nguyền sám hối

Xét tội xưa tránh lỗi về sau

     Cầu xin nước tịnh rưới vào

Tâm con được sạch làu làu hôm nay.0       

     Con cố gắng từ đây sắp tới

Giữ đúng theo ngũ giới Phật truyền

     Cần trau tam nghiệp trọn hiền

 Pháp tu Thanh tịnh vẹn tuyền mới cam.0   

     Mong đến chốn già lam Phật cảnh

Giã cõi đời ảo ảnh phù du

     Con về con học phép tu

Làm dân đất Phật thiên thu sống còn.0    

     Đường giải thoát lòng con chí dốc

Quyết phăng tìm theo gốc tu chơn

     Nương về Tam Bảo là hơn

        Con nguyền chẳng dám khinh lờn dể ngươi.0

             Được thưởng thức chút mùi vị đạo

       Xin nhớ ơn Tam Bảo ghi lòng

       Con nay sám hối vừa xong

            Nghiệp trần con phủi đã xong sạch rồi.0 

      Con cầu nguyện người đời tỉnh thức

 Nhận đạo Thiền hết sức bình an

     Cầu xin Phật hiện thế gian.

 Cầu xin Tam Bảo giúp an muôn loài. 000    

     SÁM  HỐI BẢN THÂN:

     Cúi đầu lại trước Phật đài

Con xin sám hối từ rày ăn năn

     Xưa kia lỗi phạm điều răn

Do thân, khẩu, ý bị màn vô minh.      0                    

     Gây ra nghiệp dữ cho mình

Sát sanh hại vật chẳng tình xót thương

     Giết ăn hoặc bán không lường

Vì lòng ham lợi, quên đường thiện nhân.0      

     Oan oan tương báo cõi trần

Trầm luân biển tối, chịu phần khổ đau  

     Xét ra nhơn, vật khác nào

Hại nhơn, nhơn hại, mắc vào trả vay.   0       

     Lại thêm trộm sản cướp tài

Công người cực nhọc hằng ngày làm ra

     Lòng tham tính bảy lo ba

Mưu kia, kế nọ, lấy mà nuôi thân.        0

     Hoặc nuôi quyến thuộc xa gần

Làm cho người phải lắm lần than van    

     Tà dâm tội trọng muôn ngàn

      Liệu toan chước sách, làm càng chẳng ngay.0

              Vợ con người phải lầm tay

Mất trinh, thất tiết, phải tai tiếng đời   

     Xấu cha, hổ mẹ nhiều lời

Xa lìa chồng vợ rã rời lứa đôi.                    0

     Vọng ngôn giả dối ngoài môi      

Chuyện không nói có, có rồi nói không 

     Dựng lời đâm thọc hai lòng

Phân chia quyến thuộc, vợ chồng anh  em.0

     Mắng nhiếc, chửi rủa, pha dèm

Xóm làng cô bác chị em không chừa    

      Nói lời vô ích dây dưa

Phí giờ qúi báu, hết trưa đến chiều.   0

     Uống rượu sanh hại rất nhiều

Ham  ăn mê ngủ nói liều chẳng kiêng     

     Say sưa ngã gió đi xiên

Nằm bờ té bụi, như điên khác nào.   0

     Loạn tâm, cuồng trí mòn hao

Nhiều người vì rượu biết bao hư nhà      

     Gian ham những của người ta

Mong sang đoạt được lòng tà mới ưng.0   

     Nết sân nóng giận không ngừng

          Toan làm hại chúng bâng khuâng trong lòng

     Si mê tin chạ chẳng phòng

Nghe đâu theo đó, không thông chánh tà. 0

     Chẳng tin Phật Pháp cao xa

Thậm thâm vi diệu, bao la trên đời      

     Nếu con cố ý phạm lời

Hoặc là vô ý lỗi thời điều răn.                    0

     Hoặc xúi kẻ khác làm xằng

Hoặc nghe thấy ác, lòng hằng vui theo   

     Phạm nhằm ngũ giới, thập điều

Vì  chân, thân, khẩu, ý nhiều lầm sai.        0

     Lỗi từ kiếp trước lâu dài

Đến kiếp hiện tại miệt mài lắm phen    

     Hoặc vì tà kiến đã quen

Khinh khi Tam Bảo lòng bèn chẳng tin.0  

     Cho rằng người chết hết sinh

Phạm vào đoạn kiến tội tình nặng thay

     Hoặc phạm thường kiến tội dày

Sống sao đến thác sanh lai như thường.  0  

     Tội nhiều kể cũng không lường

Vì con ngu dốt không lường phân minh   

     Tưởng đâu thiên hạ hại mình

Bởi tâm không biết vô minh chánh tà.  0       

     Cho nên chơn tánh mới xa

Tối tăm chẳng rõ sai ngoa thuở đầu

     Hóa nên khờ dại đã lâu

Để cho hoàn cảnh mặc dầu kéo xoay.  0   

     Khác nào bèo bị  gió lay

Linh đinh giữa biển lạc loài bờ sông

     Xét con tội nặng chập chồng

Thuở xưa cho đến hiện trong kiếp này.0    

     Con xin sám hối từ đây

Nguyện cầu Tam Bảo đức dầy độ cho

     Tội xưa chẳng hạn nhỏ to

    Con nguyền dứt bỏ chẳng cho thêm vào.0

     Tâm lành dốc chí nâng cao

Cải tà qui chánh chú vào Phật ngôn

     Cho con khỏi chốn mê hồn

Đến nơi cõi Phật Thế Tôn gần kề.     0                 

     Thoát vòng khổ não tối mê

Hưởng niềm Thanh tịnh mọi bề thảnh thơi

     Từ nay con bỏ việc đời

Căn lành gieo giống chẳng rời công phu.0   

     Mặc ai danh lợi bôn xu

Con nguyền giữ hạnh người tu thoát trần

     Trước là độ lấy bổn thân

Sau giúp quyến thuộc được phần tiêu diêu.0

     Sám hối tội lỗi đủ điều

Duyên lành nhiều ít con đều kết xây

     Con xin hồi hướng quả này

Thấu đến quyến thuộc nơi đây cho tường.0 

     Cùng là thân thích tha phương

Hoặc đã quá vãng, hoặc thường hiện nay

     Chúng sanh ba giới, bốn loài

Vô tưởng, hữu tưởng, chẳng nài đâu đâu.0   

     Nghe lời thành thật thỉnh cầu

Xin mau tựu hội lãnh thâu quả này

     Bằng ai không biết chưa hay

Cầu xin Thiên chúng mách ngay với cùng.0

     Thảy đều thọ lãnh hưởng chung

Dứt rồi tội lỗi, thoát vòng nạn tai

     Nguyện cầu Tăng chúng đức tài

Đạt thành chánh quả hoằng khai đạo lành

     Nguyện cho Phật Pháp thạnh hành

Đời đời tươi nhuận phước lành thế gian.000   

   

 SÁM HỐI MƯỜI PHƯƠNG:

     Xin chư Phật Mười phương Thế giới

Tại Thế gian thương đoái đến con

     Đời này, đời trước tội dồn

Tử sanh vô thỉ nghiệp tồn đến nay.  0       

     Tội con tạo hoặc bày  kẻ khác

Tội thấy người làm ác mừng vui

     Của chùa, của sãi khắp nơi

Tự lấy, xúi lấy, tươi cười mừng theo.  0     

     Tội vô gián năm điều tự tạo

Thấy mừng theo hoặc bảo người làm    

     Mười điều bất thiện tự con

Xúi người can phạm thấy mà mừng theo.0

     Bày hoặc giấu bao nhiêu tội  ấy

Đáng đọa vào ngạ  quỷ, súc sanh

     Địa ngục, ác thú phạt hành

Biên địa, ác kiến hoặc thành tiện nhơn. 0

     Các tội ấy nay con sám hối

Phật chứng tri thương đoái đến con

     Thành tâm qùi trước Thế Tôn

Sự tình mọi nỗi nguồn cơn giải bày.   0     

     Hoặc đời trước, đời này, đời khác

Con giữ gìn giới pháp tịnh thanh

     Hạnh tu bố thí thường hành

Hoặc cơm một vắt nhịn dành muôn chim.0

     Hoặc tịnh hạnh căn hiền đã có

Sẵn căn hiền hộ độ chúng sanh

     Bồ đề gieo giống căn lành

Căn lành sẵn có phát sanh trí mầu.      0   

     Căn lành ấy gồm thâu vô lượng

Thảy đều xin hồi hướng Bồ Đề

     Con xin phát nguyện trở về

Theo ba đời Phật không hề sai ngoa. 0      

     Những tội lỗi nay đà sám hối

Các phước lành nhuần gội bấy nhiêu

     Thành tâm kính Phật công nhiều

Nguyện thành Bồ Tát cao siêu độ đời.  0   

     Phật quá khứ, vị lai, hiện tại

Trong chúng sanh tối đại thắng vương

     Biển khơi công đức khôn lường

Nay con qui mạng cúng dường kính cung.0

     Khắp tất cả Mười phương Thế giới

Trong ba đời các vị Pháp vương

     Miệng lòng trong sạch cúng dưng

Chí tâm đảnh lễ Mười phương vẹn tuyền.0

     Oai thần lực Phổ Hiền hạnh nguyện

Trước Như Lai phổ hiện chơn thân

     Mỗi thân thể hiện vô ngần

Mỗi thân đảnh lễ nhiều thân Phật Đà .0    

     Trong mãnh bụi hằng sa số Phật

Khắp nơi nơi Bồ Tát hồi vào

     Bụi trần Pháp giới biết bao

Càng tin có Phật dồi dào nơi nơi.     0      

     Biển âm thinh khắp trời xưng tụng

Lời diệu huyền cất giọng đề cao

     Trải bao số kiếp mai sau

Tán dương công đức dạt dào biển khơi.0   

     Tràng hoa đẹp xinh tươi bát ngát

Cùng lọng, tàng, kỹ nhạc, trầm hương

     Vật mầu thức trí trang hoàng

Con xin cúng Phật Mười phương ba đời.0  

     Y tối thắng, hương trầm tối thắng

Đèn đuốc cùng hương phấn, huơng xông

     Của nhiều như núi chất chồng

Con xin cúng Phật với lòng kính tin.    0   

     Lòng con mở rộng thinh thăm thẳm

Phật ba đời khăn khắn niềm tin

     Nương theo hạnh nguyện Phổ Hiền

Con xin cúng Phật với lòng kính tin.     0  

     Các nghiệp  ác tạo thành từ trước

Tham, sân, si, đã trót gieo nhân

     Từ lời, từ ý, từ thân

Nay con sám hối trọn xong một lần.     0   

     Bực nhị thừa học cùng hết học

Chúng sanh và các bậc Mười phương

     Như Lai Bồ Tát các hàng

Bao nhiêu công đức con toàn mừng vui.0  

    Đèn chiếu thế Mười phương Phật bảo

Lúc ban sơ thành đạo Bồ Đề

     Nay con thành kính thỉnh về

Chuyển vô thượng diệu Bồ Đề pháp luân.0

     Chư Phật muốn Niết bàn nhập diệt

Con chí thành, chí thiết cầu van

     Cúi mong Phật ở trần hoàn

Làm cho lợi lạc các hàng chúng sanh.   0    

     Lễ tán phước cúng dường chư Phật

Tại thế gian chuyển pháp độ sanh

     Vui theo sám hối căn lành

Xin hồi hướng đến chúng sanh đạo tràng.0

     Nguyện công đức muôn ngàn thắng lợi

Hồi hướng về Pháp giới cao xa

     Tán dương Phật, Pháp, Tăng gìa

Ấn tam muội được dung hòa tục chơn.  0  

     Biển công đức mênh mông vô lượng

Con xin đem, hồi hướng tận cùng

     Cho người tội miệng, thân, lòng

Khinh chê chánh pháp trong vòng lầm sai.0

     Các nghiệp chướng tạo gây thế ấy

Nguyện diệt tiêu một mảy chẳng còn

     Trí minh niệm khắp đầy tròn.

Độ sanh bất thối, sắt son một lòng.    0     

     Dầu cùng tận hư không thế giới

Tận chúng sanh tội lỗi não phiền

     Phước con hồi hướng khắp miền

Cũng như Bốn pháp vô biên, vô cùng.000 

Nam Mô Giáo Chủ Ta Bà Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. (3 lần)

Từ khóa:

 

 


 

NƠI TU TẬP GIÁC NGỘ VÀ GIẢI THOÁT

Bản quyền thuộc: thientong.com.vn

Website: http://thientong.com.vn - Email: chuathientongtandieu@gmail.com

Nơi dành cho những ai muốn Giác ngộ - Giải thoát.

 


            

Copyright © 2017 THIENTONG. All Rights Reserved.Design by Nina Co, Ltd
Đang online: 14 | Hôm nay: 306 | Hôm qua: 274 | Tổng truy cập: 799316
Đặt câu hỏi trực tuyến