Thiền Tông Học

Thiền Tông Học

Thiền Tông Học

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Phật tánh không nay không xưa

Phật tánh không thêm, không bớt, không thừa

Người thấy sanh tử dây dưa

Hai thứ không chạm chỗ xưa Niết Bàn.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Thiền Tông chẳng kiếm chẳng tìm

Chẳng quán, chẳng tưởng nhận liền tánh nghe

Tánh nghe, tánh thấy là bè

Đưa Người Thanh tịnh về miền quê xưa.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Như Lai dạy rõ cụ rằng

Ngọc châu như ý ở hằng nơi ta

Dù tìm được gần hay xa

Ngọc châu như ý thật là bỏ đi.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

- Tri kiến lập tri tức vô minh bổn

Tri kiến bất lập tri, tức tánh Niết Bàn

- Thiền tông không quán tưởng cầu

Ngồi thiền vạn kiếp vẫn sâu luân hồi.

Phật Hoàng Trần Nhân Tông dạy

Vọng tưởng mà cầu huyền linh

Là tìm sanh tử để mình vui chơi

Thiền tông Phật bảo mình Thôi

Thôi đi tất cả hết rồi trầm luân.

Phật Hoàng Trần Nhân Tông dạy

Tu Thiền mà Quán hay cầu

Chẳng khác đốt lửa giữa bầu bão giông

Thiền tông mà cố dụng công

Dụng công mà được bỏ sông cho rồi.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Cuộc sống hiện tại của ông

Là sống Nhân quả nên ông khổ sầu

Dù sống cao sang đến đâu

Cũng là luân chuyển không đâu an nhàn.

ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI DẠY

ĐẦU TIÊN NHƯ LAI THUYẾT ĐẠO MẦU

CÁC ÔNG TRIỆT NGỘ CHỖ THÂM SÂU

NHƯ LAI MỪNG CÁC ÔNG THẤU HIỂU

NGỌC CHÂU NHƯ Ý CHẲNG TÌM, CẦU.

ĐỨC LỤC TỔ HUỆ NĂNG DẠY

BỒ ĐỀ VỐN KHÔNG CÂY

SÁNG KHÔNG PHẢI NHỜ ĐÀI

XƯA NAY KHÔNG PHẢI VẬT

CHỖ NÀO DÍNH BỤI NHƠ.

NĂM ANH EM NGÀI KIỀU TRẦN NHƯ NÓI

DỤNG CÔNG TÌM KIẾM PHẬT LÀM CHI

TRỰC NHẬN CHÂN TÂM NGỘ TỨC THÌ

TRẦN KIA SAO SUYẾN PHẢI LÌA BỎ

TÂM KIA TỊNH SÁNG NHẬN NGAY ĐI.

ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI DẠY

THIỀN THANH LÀ NHẤT TỰ THIỀN

BUÔNG, DỪNG, THÔI, DỨT HẾT LIỀN TỬ SANH

Ở TRONG VẬT LÝ ĐUA TRANH

ĐUA TRANH CÀNG MẠNH TỬ SANH, KÉO MÌNH.

ĐỨC PHẬT HOÀNG TRẦN NHÂN TÔNG DẠY

THIỀN TÔNG THANH TỊNH MÀ TÙY DUYÊN

ĐÓI ĐẾN THÌ ĂN MỆT NGỦ LIỀN

TRONG NHÀ CÓ BÁU THÔI TÌM KIẾM

ĐỐI CẢNH VÔ TÂM CHỚ HỎI THIỀN.

Các bài khác
Hỏi trong kinh Đức Phật dạy người nào suy nghĩ càng nhiều, người đó là người đại Giác ngộ.

Hỏi trong kinh Đức Phật dạy người nào suy nghĩ càng nhiều, người đó là người đại Giác ngộ.

Chị C.T.M cư ngụ tại Ba Vì, Hà Nội có câu hỏi, kính mong Ban Quản Trị Tổ Đình Chùa Thiền Tông Tân Diệu giải đáp:

Câu 1. Trong quyển số 7 : "Đức Phật dạy tu Thiền Tông" có đoạn:

"Ai muốn Giải thoát ra ngoài vòng luân hồi thì phải như sau:

- Người đang sống với Tánh người là phải suy nghĩ, chứ không ai tài nào ép cho nó không suy nghĩ được. Vì vậy, ai muốn giải thoát thì phải biết điều chỉnh cái suy nghĩ của Tánh người như sau:

- Hướng dẫn cái suy nghĩ của Tánh người vào chỗ “Thanh tịnh, tức Niết bàn”.

Để chi vậy?

- Để mặc tình cho nó suy nghĩ, nó suy nghĩ trong Thanh tịnh càng nhiều càng tốt. Vì cái suy nghĩ trong Thanh tịnh chính là cái suy nghĩ  của người Giác ngộ, mà suy nghĩ thật nhiều, là cái suy nghĩ của “Người Đại Giác ngộ” đó.

Khi Người Đại Giác ngộ này sống nơi Thế giới loài Người, thì Người này giúp được nhiều người khác giác ngộ.

Vì vậy, Như Lai dạy trong các kinh:

- Các ông cứ tự nhiên suy nghĩ trong chỗ không suy nghĩ.

Chỗ không suy nghĩ là chỗ nào?

- Là chỗ Thanh tịnh đó, tức là Niết bàn".

Theo như con hiểu, Như Lai lúc này đang hướng dẫn Thiền Tông cho hành giả tu tập ở thế giới vật lý loài người.Thầy có thể phân tích giúp con :

1. Hướng dẫn suy nghĩ của Tánh Người vào chỗ thanh tịnh là như thế nào?

2. Suy nghĩ trong thanh tịnh càng nhiều càng tốt là như thế nào ạ?

3. Suy nghĩ trong chỗ không suy nghĩ, cụ thể là như thế nào, Thầy cho con ví dụ thực tế ạ,con có gì sai, Thầy cho con sám hối ạ, con cảm ơn Thầy.

TRẢ LỜI CÂU 1:

* Có 2 phần suy nghĩ:

- Một là tánh người suy nghĩ: Trong sự cuốn hút của điện từ Âm Dương, không thể nào suy nghĩ thanh tịnh được.

Vì sao vậy?

- Vì tánh người suy nghĩ theo nghiệp của mỗi con người.

Hai là tánh Phật suy nghĩ: Trong sự thanh tịnh của điện từ Quang.

Người nào sử dụng tánh Phật suy nghĩ, mà suy nghĩ càng nhiều, tức càng giúp cho nhiều người giải thoát. Đó là người Đại giác ngộ.

Người Đại giác ngộ đó là ai?

- Là Phật đó.

Vì vậy, người nào tập suy nghĩ bằng tánh Phật thanh tịnh của mình, biết tạo ra công đức nữa, thì chắc chắn được giải thoát.

 

Câu 2. Người âm tới nhờ người tu theo Thiền tông khai thị thì có đúng pháp không ạ?

TRẢ LỜI CÂU 2:

- Người Âm không khi nào dám tu Thiền tông cả.

Vì sao vậy?

- Vì pháp môn giải thoát này là cực Dương, nên người Âm không tu giải thoát được. Nên không khai thị cho người Âm được.

 

Câu 3: Những vị đọc sách Thiền Tông, mà như có sức hút vào sách, rồi mừng khóc nhận về Phật Tánh của chính họ, là do nhân duyên gì mà những vị đó có duyên gặp Thiền Tông ạ?

TRẢ LỜI CÂU 3:

- Người đọc sách Thiền tông mà như có sức hút vào sách, mừng, khóc, là có nguyên do như sau:

- Đời trước của họ sống ở nước Tịnh Độ, khi hết tuổi thọ trở lại thế giới loài người, được Đức Phật A Di Đà kiểm thiền họ đạt được. Nên được Đức Phật A Di Đà thọ ký và dẫn trở lại thế giới loài người cho nhập thai vào vùng Thiền tông phổ biến. Nay họ vừa đọc sách Thiền tông, tự nhiên họ có cảm ngộ liền.

 

Câu 4: Trường hợp thối lui sau thời gian gặp Thiền Tông, thì phải đợi bao nhiêu đời sau mới có duyên gặp lại ạ?

TRẢ LỜI CÂU 4:

- Khi tu Thiền tông mà bị thối lui, phải đợi qua 12 vị Phật, vị Phật thứ 13 ra đời, mới mong biếp pháp môn Thiền tông học này.

Vì sao phải đợi lâu như vậy?

- Vì người này phải đợi đúng chu kỳ: Thành – Trụ - Hoại – Diệt đúng 3 lần. Tổng cộng là 12 vị Phật ra đời.

 

Câu 5: Các vị Trời, các vị Thần đến nghe Phật thuyết pháp, và lời nguyền của Ma Vương xuất hiện trong hình thể gì, người thường khi đó có nhìn thấy không ạ?

TRẢ LỜI CÂU 5:

- Ở trái đất này có 5 loài sống chung. Loài Trời không đến thế giới này được. Vì sao vậy? Vì tần số điện từ Âm Dương của học rất Thanh và Cao. Nên họ không đến với thế giới này được. Một vị Trời mà muốn đến thế giới này nghe kinh. Duy nhất, thế giới này phải có 1 vị Đại giác ngộ (tức Phật) trụ thế. Khi Phật thuyết kinh muốn loài Trời đến nghe, thì vị Phật phải bủa Thanh tịnh thiền, vị Trời nhờ ánh sánh Thanh tịnh thiền của Phật mới trụ thế giới này được. Khi Phật hết nói kinh, vị Trời phải trở về hành tinh mình ngay.

- Ở thế giới này, có loài Thần là có thần thông.

Loài Thần có 3 loại:

- Một là, Thần hộ trì chánh pháp Thiền tông.

- Hai là, Thần nhân đức, chuyên giúp người tu Thiền tông đạt được cảnh giới mà người tu Thiền tông ham muốn.

- Ba là, Thần chuyên phá người tu Thiền tông. Người này chính là Ma Vương đó.

- Còn hình dáng thế nào thì đã hiện rõ trước mặt mình.

Ban Quản Trị Tổ Đình Chùa Thiền Tông Tân Diệu

Từ khóa:

 

 


 

NƠI TU TẬP GIÁC NGỘ VÀ GIẢI THOÁT

Bản quyền thuộc: thientong.com.vn

Website: http://thientong.com.vn - Email: chuathientongtandieu@gmail.com

Nơi dành cho những ai muốn Giác ngộ - Giải thoát.

 


            

Copyright © 2017 THIENTONG. All Rights Reserved.Design by Nina Co, Ltd
Đang online: 21 | Hôm nay: 291 | Hôm qua: 274 | Tổng truy cập: 799260
Đặt câu hỏi trực tuyến