Thiền Tông Học

Thiền Tông Học

Thiền Tông Học

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Phật tánh không nay không xưa

Phật tánh không thêm, không bớt, không thừa

Người thấy sanh tử dây dưa

Hai thứ không chạm chỗ xưa Niết Bàn.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Thiền Tông chẳng kiếm chẳng tìm

Chẳng quán, chẳng tưởng nhận liền tánh nghe

Tánh nghe, tánh thấy là bè

Đưa Người Thanh tịnh về miền quê xưa.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Như Lai dạy rõ cụ rằng

Ngọc châu như ý ở hằng nơi ta

Dù tìm được gần hay xa

Ngọc châu như ý thật là bỏ đi.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

- Tri kiến lập tri tức vô minh bổn

Tri kiến bất lập tri, tức tánh Niết Bàn

- Thiền tông không quán tưởng cầu

Ngồi thiền vạn kiếp vẫn sâu luân hồi.

Phật Hoàng Trần Nhân Tông dạy

Vọng tưởng mà cầu huyền linh

Là tìm sanh tử để mình vui chơi

Thiền tông Phật bảo mình Thôi

Thôi đi tất cả hết rồi trầm luân.

Phật Hoàng Trần Nhân Tông dạy

Tu Thiền mà Quán hay cầu

Chẳng khác đốt lửa giữa bầu bão giông

Thiền tông mà cố dụng công

Dụng công mà được bỏ sông cho rồi.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Cuộc sống hiện tại của ông

Là sống Nhân quả nên ông khổ sầu

Dù sống cao sang đến đâu

Cũng là luân chuyển không đâu an nhàn.

ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI DẠY

ĐẦU TIÊN NHƯ LAI THUYẾT ĐẠO MẦU

CÁC ÔNG TRIỆT NGỘ CHỖ THÂM SÂU

NHƯ LAI MỪNG CÁC ÔNG THẤU HIỂU

NGỌC CHÂU NHƯ Ý CHẲNG TÌM, CẦU.

ĐỨC LỤC TỔ HUỆ NĂNG DẠY

BỒ ĐỀ VỐN KHÔNG CÂY

SÁNG KHÔNG PHẢI NHỜ ĐÀI

XƯA NAY KHÔNG PHẢI VẬT

CHỖ NÀO DÍNH BỤI NHƠ.

NĂM ANH EM NGÀI KIỀU TRẦN NHƯ NÓI

DỤNG CÔNG TÌM KIẾM PHẬT LÀM CHI

TRỰC NHẬN CHÂN TÂM NGỘ TỨC THÌ

TRẦN KIA SAO SUYẾN PHẢI LÌA BỎ

TÂM KIA TỊNH SÁNG NHẬN NGAY ĐI.

ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI DẠY

THIỀN THANH LÀ NHẤT TỰ THIỀN

BUÔNG, DỪNG, THÔI, DỨT HẾT LIỀN TỬ SANH

Ở TRONG VẬT LÝ ĐUA TRANH

ĐUA TRANH CÀNG MẠNH TỬ SANH, KÉO MÌNH.

ĐỨC PHẬT HOÀNG TRẦN NHÂN TÔNG DẠY

THIỀN TÔNG THANH TỊNH MÀ TÙY DUYÊN

ĐÓI ĐẾN THÌ ĂN MỆT NGỦ LIỀN

TRONG NHÀ CÓ BÁU THÔI TÌM KIẾM

ĐỐI CẢNH VÔ TÂM CHỚ HỎI THIỀN.

Các bài khác
ĐÁP ÁN – Đầu chữ "NHÂN" – Trả lời Cháu Đỗ Đức An và câu hỏi tiếp theo

 

ĐÁP ÁN – Đầu chữ NHÂN – Cháu Đỗ Đức An và câu hỏi tiếp theo

 

LỜI GIỚI THIỆU:

Kính thưa quí vị:

Đức Phật lập ra đạo là để giúp loài người hiểu 2 phần:

– Một là Giác ngộ, tức hiểu biết rõ ràng về con người và vạn vật cũng như vũ trụ.

– Hai là Giải thoát, tức biết công thức vượt ra ngoài sự cuốn hút của vật chất trần gian này để trở về nguồn cội của mỗi người.

Vì hai mục đích cao cả ấy, nên 10 năm nay, Ban Quản trị chùa Thiền tông Tân Diệu chúng tôi hằng tháng có tổ chức cuộc vấn đáp lời dạy của Đức Phật về Giác ngộ và Giải thoát này. Chúng tôi có mời tất cả những vị hiểu biết rõ ràng hai cốt tủy nói trên cùng chúng tôi phổ biến ra, giúp cho những ai tu theo đạo Phật hoặc tìm hiểu đạo này họ được rõ thông để không làm sai lời của Đức Phật dạy.

Hôm nay, Ban Quản trị chùa Thiền tông Tân Diệu chúng tôi có nhận được câu hỏi thứ 2 của cháu Đỗ Đức An, cư ngụ tại quận 3, TP. Hồ Chí Minh. Câu hỏi ấy như sau:

     Kính gởi: Ban Quản trị chùa Thiền tông Tân Diệu.

     – Con tên là Đỗ Đức An, 25 tuổi, cư ngụ tại nhà số …, đường Cách Mạng Tháng 8, quận Ba, TP.HCM, kính gởi đến Ban Quản trị chùa Thiều tông Tân Diệu lời chân thành cám ơn của con:

    Ban Quản trị đã cho phổ biến trên Mạng câu hỏi của con về chữ đầu của chữ Nhân (Nhân quả) là chữ gì. Trong số này, có 14 vị đã trả lời đúng chữ Tưởng. Trong đó có 13 vị  là Cư sỹ, còn 1 vị là Tu sỹ Phật giáo.

    Con rất mừng là có đến 60 vị tham gia trả lời câu hỏi của con. Trong 60 vị này:

    – Có 6 vị chửi con là thằng khùng!

    – Có 4 vị chửi con là đứa ngạo mạng!

    –  Đặc biệt, có Ngài Dương Công Thanh dạy con: “Ở trái đất này  không ai trả lời được câu hỏi của con, nên Ngài Dương Công Thanh có “về Phật giới” hỏi 3 vị Phật.

    * Vị Phật đầu ăn mặc áo vàng sáng ánh, dạy: “Người nào biết đầu Nhân quả, người đó là Phàm phu”.

    * Vị Phật thứ hai mặc áo bạt màu, dạy: “Câu hỏi của Đỗ Đức An, là câu hỏi “Loạn ngữ”.

    * Vị Phật thứ ba, chân đi lảo đảo, miệng thì lâm bẩm và la hét: “Này Đỗ Đức An! Mày là thằng …, không nói là thằng gì”?

    - Trong 60 vị tham gia trả lời, có 4 vị tự xưng mình là “Phật Thích Ca”, nhưng trả lời không đúng chữ Tưởng.

     Con kính trình quí vị: Đức Phật lập ra đạo là để giúp cho loài người Giác ngộ và Giải thoát. Con và quí vị là Môn Đồ của Đức Phật, phải làm sao giúp cho nhiều người hiểu rõ ràng lời dạy của Nhu Lai. Đừng vì đồng tiền, không biết lời dạy của Đức Phật, đứng ra tự xưng mình là Thầy dạy đạo, tức tự mình mở con đường số 7 để đi vào sống trong đó!

     Kính thưa quí vị:

     – Dù quí vị có chửi hay mạt sát gì con cũng rất vui và cám ơn.

     Con xin đáp, trước đầu chữ Nhân là chữ Tưởng:

     * Con xin giải thích: Con người có mặt trên trái đất này là do Thọ nghiệp. Vị nào không muốn Thọ nghiệp nữa, là đừng Tưởng.

     * Vì cái Tưởng này, nên Suy Nghĩ, rồi Hành Động. Nên mới có Nhân Quả.

     * Ai tạo ra Nhân Quả là phải chịu. Chứ không cầu xin ai cứu mình được.

     * Sở dĩ, có nhiều người đi cầu người này, lạy lục người kia, cũng vì họ sử cái Tưởng này.

     – Vì vậy, người khôn sử dụng cái Tưởng, Tưởng tượng ra chuyện linh thiêng huyền bí để lường gạt người ngu.

     – Người ngu, Tưởng là thiệt, nên nghe và làm theo.

     – Người khôn và người ngu này, hai bên họ tự tạo Nhân Quả với nhau, cùng kéo nhau đi luân hồi và trả Nhân quả với nhau không ngày dứt!

     Trên đây, là lời trình bày câu hỏi thứ nhất của con về  chữ Tưởng.

     Hôm nay, con kính gởi đến Ban Quản trị câu hỏi thứ 2 của con có 2 chữ:

     Luân Hồi.

     * Xin những vị tham gia chỉ giải thích lý do gì Luân?

     – Luân: Chỉ cần giải thích 3 thứ.

     – Hồi: Chỉ cần giải thích 2 thứ là được.

      Con kính mong những vị tham gia câu hỏi của con. Quí vị nên sử dụng Tánh người để giải thích. Quí vị có thể trình lên Sư phụ mình cũng được. Kính xin quí vị đừng về Phật giới hỏi Đức Phật, mà con bị tội “Phạm thượng”.

     Con chân thành cám ơn Ban Quản trị chùa Thiền tông Tân Diệu.

     Con: Đỗ Đức An, kính cẩn. Quận Ba, ngày 02-09-2016.

*****

BAN QUẢN TRỊ CHÙA THIỀN TÔNG TÂN DIỆU CHÚNG TÔI

KÍNH THÔNG BẠCH ĐẾN QUÍ VỊ:

*****

     * Chủ trương của Ban Quản trị chùa Thiền tông Tân Diệu chúng tôi là muốn cho tất cả những người tu theo đạo Phật, ai ai cũng thực hiện đúng 4 phần của Đức Phật dạy:

Một: Người tu theo đạo Phật phải rõ thông  Giác ngộ là gì?

Hai: Không làm sai lời của Đức Phật dạy, gọi là Mê tín, tức Tin lầm.

Ba: Không làm những việc Kỳ quái, gọi là Dị đoan.

Bốn: Phải biết rõ ràng công thức Giải thoát.

     Đức Phật dạy cho các môn đồ của Ngài chỉ có 4 phần như nói trên, mà chúng ta là trong những người này.

Trước khi Đức Phật nhập Niết Bàn, có dạy các môn đồ của Như Lai như sau:

– Hỡi này các môn đồ của Như Lai!

– Nơi trái đất này có 5 loài sống chung:

– Loài Thần là có phước đức vô lượng và có thần thông bậc nhất. Nên ở trái đất này là do các loài Thần làm chủ.

Vì vậy, loài Thần:

– Muốn nói gì cũng được.

– Muốn làm gì tùy ý của quí Ngài.

Như Lai dạy cho loài người nơi thế giới này chỉ có 2 phần:

Một là, dạy con người biết rõ ràng những gì là chân thật cũng như những gì là phù du nơi trái đất này. Phần này Như Lai gọi là Giác ngộ, tức Hiểu biết.

    Hai là, dạy con người biết công thức trở về quê cũ của chính loài người. Phần này Như Lai gọi là Giải thoát, tức ra ngoài sự cuốn hút của vật chất Trần gian này.

Vì sao Như Lai phải dạy cho loài người 2 phần nói trên?

– Vì nơi trái đất này, nó luân chuyển theo sự cuốn hút của điện từ Âm Dương, tạo thành chu kỳ: Thành – Trụ – Hoại – Diệt! Nói gọn là Luân Hồi.

– Vì trái đất bị Luân Hồi nên sản sanh ra Nhân quả.

Tại sao có Nhân quả?

– Tại vì trongTánh của mỗi con người có 2 thứ mạnh nhất là Tưởng và Tham.

– Khi con người Tưởng, tức khắc vị Thần sử dụng thần thông dẫn cái Tưởng của con người đến nơi con người Tưởng.

– Tiếp theo cái Tưởng của con người là Tham, tức khắc cũng được vị Thần sử dụng thần thông làm cho cái Tham của con người gia tăng lên vài chục lần. Do đó, con người sống nơi trái đất này có lòng Tham không đáy!

– Vì 2 nguyên nhân nói trên, nên con người không ai thoát ra ngoài sức cực mạnh lòng tham của mình được!

– Ban Quản trị chùa Thiền tông Tân Diệu chúng tôi biết được 2 nguyên lý nói trên, nên có Thông Bạch rằng:

* Bất cứ những vị nào rõ thông lời của Đức Phật dạy, hãy cùng Ban Quản trị chùa Thiền tông Tân Diệu chúng tôi phổ biến cho nhiều người cùng biết.

Trước, để giáo pháp của Đức Phật dạy nơi thế giới này có nhiều người hiểu.

Sau, ai muốn Giải thoát biết được công thức trở về nguồn cội của chính mình, không bị người khác lường gạt!

May mắn cho Ban Quản trị chùa Thiền tông Tân Diệu chúng tôi, có cháu Đỗ Đức An góp sức cùng Ban Quản trị chúng tôi đặt câu hỏi để làm sáng tỏ 4 chữ Giác Ngộ và Giải Thoát.

Cháu Đỗ Đức An nêu câu hỏi ra, mục đích của cháu là góp sức cùng chúng tôi làm sáng tỏ lời của Đức Phật dạy chớ không có ý gì khác.

Tấm lòng của cháu Đỗ Đức An thật là trong sáng và vì Phật pháp.

Vậy, chúng tôi trân trọng kính mời quí vị tham vào câu hỏi của cháu Đỗ Đức An bằng lòng thanh cao và chân thật, xin đừng chửi cháu. Chúng ta là những người tu theo đạo Phật chân chánh, hãy góp sức cùng với cháu Đỗ Đức An.

Kính mong quí vị hưởng ứng. Vị nào đáp đúng, chúng tôi xin tặng Bằng Khen để làm kỷ niệm.

Chùa Thiền tông Tân Diệu chúng tôi chỉ tổ chức Vấn Đáp này chỉ một thời gian ngắn nữa thôi.

Một lần nữa, Ban Quản trị chùa Thiền tông Tân Diệu chúng tôi trân trọng kính Thông Bạch đến với những vị uyên thâm Phật học.

Trân trọng.

BAN QUẢN TRỊ CHÙA THIỀN TÔNG TÂN DIỆU.

Từ khóa:

 

 


 

NƠI TU TẬP GIÁC NGỘ VÀ GIẢI THOÁT

Bản quyền thuộc: thientong.com.vn

Website: http://thientong.com.vn - Email: chuathientongtandieu@gmail.com

Nơi dành cho những ai muốn Giác ngộ - Giải thoát.

 


            

Copyright © 2017 THIENTONG. All Rights Reserved.Design by Nina Co, Ltd
Đang online: 16 | Hôm nay: 238 | Hôm qua: 274 | Tổng truy cập: 799135
Đặt câu hỏi trực tuyến