Thiền Tông Học

Thiền Tông Học

Thiền Tông Học

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Phật tánh không nay không xưa

Phật tánh không thêm, không bớt, không thừa

Người thấy sanh tử dây dưa

Hai thứ không chạm chỗ xưa Niết Bàn.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Thiền Tông chẳng kiếm chẳng tìm

Chẳng quán, chẳng tưởng nhận liền tánh nghe

Tánh nghe, tánh thấy là bè

Đưa Người Thanh tịnh về miền quê xưa.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Như Lai dạy rõ cụ rằng

Ngọc châu như ý ở hằng nơi ta

Dù tìm được gần hay xa

Ngọc châu như ý thật là bỏ đi.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

- Tri kiến lập tri tức vô minh bổn

Tri kiến bất lập tri, tức tánh Niết Bàn

- Thiền tông không quán tưởng cầu

Ngồi thiền vạn kiếp vẫn sâu luân hồi.

Phật Hoàng Trần Nhân Tông dạy

Vọng tưởng mà cầu huyền linh

Là tìm sanh tử để mình vui chơi

Thiền tông Phật bảo mình Thôi

Thôi đi tất cả hết rồi trầm luân.

Phật Hoàng Trần Nhân Tông dạy

Tu Thiền mà Quán hay cầu

Chẳng khác đốt lửa giữa bầu bão giông

Thiền tông mà cố dụng công

Dụng công mà được bỏ sông cho rồi.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Cuộc sống hiện tại của ông

Là sống Nhân quả nên ông khổ sầu

Dù sống cao sang đến đâu

Cũng là luân chuyển không đâu an nhàn.

ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI DẠY

ĐẦU TIÊN NHƯ LAI THUYẾT ĐẠO MẦU

CÁC ÔNG TRIỆT NGỘ CHỖ THÂM SÂU

NHƯ LAI MỪNG CÁC ÔNG THẤU HIỂU

NGỌC CHÂU NHƯ Ý CHẲNG TÌM, CẦU.

ĐỨC LỤC TỔ HUỆ NĂNG DẠY

BỒ ĐỀ VỐN KHÔNG CÂY

SÁNG KHÔNG PHẢI NHỜ ĐÀI

XƯA NAY KHÔNG PHẢI VẬT

CHỖ NÀO DÍNH BỤI NHƠ.

NĂM ANH EM NGÀI KIỀU TRẦN NHƯ NÓI

DỤNG CÔNG TÌM KIẾM PHẬT LÀM CHI

TRỰC NHẬN CHÂN TÂM NGỘ TỨC THÌ

TRẦN KIA SAO SUYẾN PHẢI LÌA BỎ

TÂM KIA TỊNH SÁNG NHẬN NGAY ĐI.

ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI DẠY

THIỀN THANH LÀ NHẤT TỰ THIỀN

BUÔNG, DỪNG, THÔI, DỨT HẾT LIỀN TỬ SANH

Ở TRONG VẬT LÝ ĐUA TRANH

ĐUA TRANH CÀNG MẠNH TỬ SANH, KÉO MÌNH.

ĐỨC PHẬT HOÀNG TRẦN NHÂN TÔNG DẠY

THIỀN TÔNG THANH TỊNH MÀ TÙY DUYÊN

ĐÓI ĐẾN THÌ ĂN MỆT NGỦ LIỀN

TRONG NHÀ CÓ BÁU THÔI TÌM KIẾM

ĐỐI CẢNH VÔ TÂM CHỚ HỎI THIỀN.

Các bài khác
Công đức bao nhiêu là an toàn để về được Phật giới?

 

Công đức bao nhiêu là an toàn về Phật giới?

 

Phật gia Trần Đạt Chương, sinh năm 1974, cư ngụ tại Bình Dương, có hỏi Ban quản trị chùa Thiền tông Tân Diệu 5 câu như sau:

1. Giải thích rõ về Như Lai Tàng?
2. Nguyên tắc trong việc tạo công đức, công đức khoảng bao nhiêu là an toàn để về Phật giới?
3.Vượt hải triều dương về Phật giới, cách thức để về Phật giới?
4. Các loài Thần, uy lực của các loài Thần?
5. Những quy tắc quan trọng mà Người hiểu Thiền tông không được vi phạm?

BAN QUẢN TRỊ CHÙA THIỀN TÔNG TÂN DIỆU ĐÁP:

1. Giải thích rõ về Như Lai Tàng?

ĐÁP:

– Như Lai, là cái chân thật tự nhiên không hư hoại, chính là tánh Phật của mỗi người.

– Tàng, là cái kho chứa, mà trong Thiền tông gọi là vỏ bọc tánh Phật.

2. Nguyên tắc trong việc tạo công đức, công đức khoảng bao nhiêu là an toàn để về Phật giới?

ĐÁP:

– Công đức này có rất nhiều chuẩn mực, như lấy căn bản như sau:

    1/- Công đức vô lượng: Giúp cho vô số người hiểu được pháp môn Thiền tông, chỉ cần 1 hay 2 người vào được Phật giới.

    2/- Công đức thật nhiều: Giúp cho nhiều người hiểu được pháp môn Thiền tông, đặc biệt là họ được Kiến Tánh.

    3/- Công đức vừa: Giúp cho từ 10 đến 30 người hiểu pháp môn Thiền tông học này.

    4/- Công đức ít: Giúp cho 3 hay 5 người hiểu pháp môn Thiền tông.

Còn khoảng cách an toàn là đạt được phần 1 hoặc phần 2.

3. Vượt hải triều dương về Phật giới, cách thức để về Phật giới?

ĐÁP:

* Vượt Hải triều dương về Phật giới có 3 cách:

– Một là, công đức vô lượng, và công đức nhiều tự trở về Phật giới.

– Hai là, công đức vừa, phải nhờ vị Phật trợ giúp.

– Ba là, công đức ít, tự mình sử dụng diệu thuật “Nhất tự thiền” để qua cửa Hải triều dương trái đất.

4. Các loài Thần và uy lực của họ?

ĐÁP:

* Loài Thần căn bản có 5 loại, còn nhiệm vụ thì rất nhiều:

* Năm loại Thần, gồm:

1/- Thần chủ trái đất: Thành lập “những chuyện lớn”, để  cho loài người nương tựa vào, mà yên lòng sống nơi trái đất nhân quả luân hồi này, phần này chỉ áp dụng cho người nhẹ dạ, nghe ai nói gì cũng tin.

2/- Thần chủ của mỗi quốc: An trụ ở những: Chùa, Đình, Miễu, lớn.

3/- Thần chủ vùng của mỗi quốc: An trụ ở những: Chùa, Đình, Miễu, vừa.

4/- Thần chủ địa phương của mỗi quốc: An trụ ở những: Chùa, Đình, Miễu, nhỏ.

5/- Thần bình thường của mỗi quốc: Thi hành việc làm do các vị Thần chủ sắp xếp.

5. Những quy tắc quan trọng mà Người hiểu Thiền tông không được vi phạm?
ĐÁP:

* Người tu Thiền tông không vi phạm chỉ cần 2 phần:

 – Phần một: Phải tìm hiểu thật rõ ràng pháp môn Thiền tông học này, nếu thấy thuận lý và đúng, thì mới tin, còn không biết rõ mà tin.

 Đức Phật dạy:

– Người không hiểu pháp môn Thiền tông mà vào tu đại. Người này, chắc chắn là kẻ phá hoại pháp môn Thiền tông sau này.

- Phần hai: Vào tu theo pháp môn Thiền tông, có 5  điều cấm kỵ.

– Một: Không cầu xin hay lạy ai nơi trái đất này.

– Hai:  Không gieo rắc mê tín đị đoan.

– Ba:   Không khoe mình là người tu Thiền tông.

– Bốn: Không tranh cãi với người khác về pháp môn Thiền tông.

– Năm: Không khuyến dụ người khác tu theo Thiền tông, để người ta tự nguyện.

Ban quản trị chùa Thiền tông Tân Diệu

Từ khóa:

 

 


 

NƠI TU TẬP GIÁC NGỘ VÀ GIẢI THOÁT

Bản quyền thuộc: thientong.com.vn

Website: http://thientong.com.vn - Email: chuathientongtandieu@gmail.com

Nơi dành cho những ai muốn Giác ngộ - Giải thoát.

 


            

Copyright © 2017 THIENTONG. All Rights Reserved.Design by Nina Co, Ltd
Đang online: 15 | Hôm nay: 237 | Hôm qua: 274 | Tổng truy cập: 799128
Đặt câu hỏi trực tuyến