Đeo Tràng Hạt Có Diệt Được Tội Không? Lạy Phật Có Công Đức Không?

Đeo Tràng Hạt Có Diệt Được Tội Không? Lạy Phật Có Công Đức Không?

Đeo Tràng Hạt Có Diệt Được Tội Không? Lạy Phật Có Công Đức Không?

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Phật tánh không nay không xưa

Phật tánh không thêm, không bớt, không thừa

Người thấy sanh tử dây dưa

Hai thứ không chạm chỗ xưa Niết Bàn.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Thiền Tông chẳng kiếm chẳng tìm

Chẳng quán, chẳng tưởng nhận liền tánh nghe

Tánh nghe, tánh thấy là bè

Đưa Người Thanh tịnh về miền quê xưa.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Như Lai dạy rõ cụ rằng

Ngọc châu như ý ở hằng nơi ta

Dù tìm được gần hay xa

Ngọc châu như ý thật là bỏ đi.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

- Tri kiến lập tri tức vô minh bổn

Tri kiến bất lập tri, tức tánh Niết Bàn

- Thiền tông không quán tưởng cầu

Ngồi thiền vạn kiếp vẫn sâu luân hồi.

Phật Hoàng Trần Nhân Tông dạy

Vọng tưởng mà cầu huyền linh

Là tìm sanh tử để mình vui chơi

Thiền tông Phật bảo mình Thôi

Thôi đi tất cả hết rồi trầm luân.

Phật Hoàng Trần Nhân Tông dạy

Tu Thiền mà Quán hay cầu

Chẳng khác đốt lửa giữa bầu bão giông

Thiền tông mà cố dụng công

Dụng công mà được bỏ sông cho rồi.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy

Cuộc sống hiện tại của ông

Là sống Nhân quả nên ông khổ sầu

Dù sống cao sang đến đâu

Cũng là luân chuyển không đâu an nhàn.

ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI DẠY

ĐẦU TIÊN NHƯ LAI THUYẾT ĐẠO MẦU

CÁC ÔNG TRIỆT NGỘ CHỖ THÂM SÂU

NHƯ LAI MỪNG CÁC ÔNG THẤU HIỂU

NGỌC CHÂU NHƯ Ý CHẲNG TÌM, CẦU.

ĐỨC LỤC TỔ HUỆ NĂNG DẠY

BỒ ĐỀ VỐN KHÔNG CÂY

SÁNG KHÔNG PHẢI NHỜ ĐÀI

XƯA NAY KHÔNG PHẢI VẬT

CHỖ NÀO DÍNH BỤI NHƠ.

NĂM ANH EM NGÀI KIỀU TRẦN NHƯ NÓI

DỤNG CÔNG TÌM KIẾM PHẬT LÀM CHI

TRỰC NHẬN CHÂN TÂM NGỘ TỨC THÌ

TRẦN KIA SAO SUYẾN PHẢI LÌA BỎ

TÂM KIA TỊNH SÁNG NHẬN NGAY ĐI.

ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI DẠY

THIỀN THANH LÀ NHẤT TỰ THIỀN

BUÔNG, DỪNG, THÔI, DỨT HẾT LIỀN TỬ SANH

Ở TRONG VẬT LÝ ĐUA TRANH

ĐUA TRANH CÀNG MẠNH TỬ SANH, KÉO MÌNH.

ĐỨC PHẬT HOÀNG TRẦN NHÂN TÔNG DẠY

THIỀN TÔNG THANH TỊNH MÀ TÙY DUYÊN

ĐÓI ĐẾN THÌ ĂN MỆT NGỦ LIỀN

TRONG NHÀ CÓ BÁU THÔI TÌM KIẾM

ĐỐI CẢNH VÔ TÂM CHỚ HỎI THIỀN.

Các bài khác
Đeo Tràng Hạt Có Diệt Được Tội Không? Lạy Phật Có Công Đức Không?

Đeo Tràng Hạt Có Diệt Được Tội Không? Lạy Phật Có Công Đức Không? ***** *Anh T.X.T, cư ngụ tại Nam Định xin hỏi trưởng ban như sau:

1. Tùy hỷ Công Đức, người mà tùy hỷ có nhận được gì không ạ?

2. 10 Công Đức niệm Phật và 10 Công Đức lạy Phật, ý nghĩa là như nào ạ?

3. Cõi Tha Hóa Tự Tại Thiên, có phải Ma Vương Ba Tuần ở đó không ạ?

4. Ý nghĩa câu: Niệm Phật một câu Phước sanh vô lượng, Lạy Phật một lạy, tội diệt hà sa, là như nào ạ?

5. Đeo tràng hạt có diệt được tội không ạ?

BAN QUẢN TRỊ CHÙA THIỀN TÔNG TÂN DIỆU ĐÁP:

Câu 1: - Tùy hỉ công đức là vui theo người tạo được công đức, nếu mình vui theo thì mình cũng được 1 phần công đức.

Câu 2: - Niệm Phật không có công đức gì cả, khi nhớ Phật thì những thứ khác không nhớ vậy thôi. Lạy Phật là cám ơn Phật, không nhớ những chuyện khác, không có công đức gì.

Câu 3: - Ma Vương cũng gọi là Ma Ba Tuần ở trái đất này chứ không phải ở cõi Trời Tha Hóa Tự Tại.

Câu 4: - Câu này là của mấy ông Thầy bịa ra, chứ không phải của Đức Phật dạy. Nói rõ: Niệm Phật là nhớ Phật vậy thôi. Còn muốn có phước thì phải làm phước thiện. Còn lạy Phật, cám ơn Phật vậy thôi, đã mang tội rồi phải chịu nghiệp xấu. Muốn diệt tội, duy nhất chỉ có tạo ra công đức. Vì sao công đức diệt được tội? Vì công đức là cực Dương, tức cục mạnh và sáng, còn tội là Âm, tức tối tăm mê muội.

Câu 5: - Có đeo gãy cổ cũng không diệt được một ly tội nào, chớ nói chi 1 tràng hạt.

 

 

NƠI TU TẬP GIÁC NGỘ VÀ GIẢI THOÁT

Bản quyền thuộc thientong.com.vn

Website: http://www.thientong.com.vn - Email: chuathientongtandieu@gmail.com - Nơi dành cho những Người muốn Giác ngộ - Giải thoát.
            

Copyright © 2017 THIENTONG. All Rights Reserved.Design by Nina Co, Ltd
Đang online: 16 | Hôm nay: 86 | Hôm qua: 188 | Tổng truy cập: 504247
Đặt câu hỏi trực tuyến